Bài tập thì tương lai đơn violet

      266
Luyện thi online miễn tổn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn giá tiền,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn giá tiền https://chienquoc.com.vn/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn violet

Thì sau này gần, luyện thi giờ đồng hồ anh online, các bài tập luyện thì tương lai sát, Dấu hiệu phân biệt thì sau này ngay gần, bài tập thì tương lai gần lớp 6 violet, các bài tập luyện thì tương lai đối chọi với sau này sát, Thì sau này ngay gần với sau này đối chọi, Thì tương lai ngay sát Elight, Thì tương lai 1-1, Dấu hiệu nhận thấy thì sau này đơn

Xem thêm:

*
Các thì vào giờ đồng hồ anh, giờ anh nâng cao

Xem thêm: Trung Dân Không Đóng "Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa Phần 2" Vì Không Được Tôn Trọng

Thì tương lai gần, luyện thi giờ anh online, những bài tập thì tương lai gần, Dấu hiệu phân biệt thì sau này sát, bài tập thì sau này ngay sát lớp 6 violet, Bài tập thì tương lai 1-1 với sau này gần, Thì sau này gần cùng sau này 1-1, Thì tương lai sát Elight, Thì tương lai đối chọi, Dấu hiệu nhận ra thì tương lai 1-1, bài tập thì sau này ngay gần, Công thức thì tương lai ngay sát, Bài tập thì tương lai đối chọi với thì sau này ngay sát, Thì tương lai sát cùng tương lai đối chọi, Thì sau này ngay sát Elight, Thì tương lai xạ, Thì sau này đối chọi, Thì sau này tiếp diễn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢIThì tương lai gần

1. Cách dùngThì tương lai gần

- Dùng để mô tả một ý định tốt chiến lược trong tương lai gầnEx: I ‘m going lớn write to lớn her next year. / Tôi đã viết thư mang lại cô ấy vào thời điểm năm sau. - Diễn đạt một dự đoán bao gồm địa thế căn cứ, bao gồm bằng chứng vậy thểEx: Look at the sky ! It is going to lớn rain. / Nhìn lên khung trời đi, sắp mưa rồi.

2. Cấu trúcThì tương lai gần

Khẳng định (+)Phủ định (-)Nghi vấn (?)
S + is/ am/ are + going to lớn + VEx: I’m going khổng lồ doing my home work. (Tôi đang có tác dụng bài xích về công ty. )S + is/ am/ are not + going khổng lồ + VEx: She is going to lớn see a movie at 8 am tomorrow(Cô ấy sẽ đi coi phyên ổn thời gian 8 giờ chiếu sáng ngày mai)Is/ Am/ Are + S + going lớn + VTrả lời: Yes, S + is/am/ are. / No, S + is/am/are. Ex:- Are you going khổng lồ cook mean tonight ?quý khách vẫn nấu bếp cơm về tối nay chứ đọng ?- Yes, I am. Ừ, mình vẫn thổi nấu.

3. Dấu hiệu nhấn biết

Dấu hiệu nhận ra thì tương lai sát bao hàm những trạng từ chỉ thời gian sống sau này giống như tín hiệu phân biệt thì sau này solo. Nhưng gồm thêm các căn cứ xuất xắc mọi dẫn chứng cụ thể. • in + thời gian: trong … nữa (in 5 minutes: trong 5 phút nữa)• tomorrow: ngày mai• Next day: ngày tới• Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGThì tương lai gần

Task 1. Sử dụng các câu tiếp sau đây để vấn đáp các tình huống trong một – 8. He is going to win. You are going khổng lồ fail. I’m going to be ill. It isn’t going to lớn rain. I’m not going to be ill. You aren’t going to lớn fail. It’s going lớn rain. He isn’t going khổng lồ win. 1. Look at the clouds. …………………………………………………………………………………………………………………2. Why don’t you learn for the test?…………………………………………………………………………………………………………………3. I’m so tired. …………………………………………………………………………………………………………………4. The sun is shining. …………………………………………………………………………………………………………………5. You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………………6. I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………7. He is playing so well. …………………………………………………………………………………………………………………8. He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………………………………Hướng dẫn giải:1. Look at the clouds. It’s going lớn rain. 2. Why don’t you learn for the test? You are going khổng lồ fail. 3. I’m so tired. I’m going khổng lồ be ill. 4. The sun is shining. It isn’t going khổng lồ rain. 5. You are learning so hard. You aren’t going lớn fail. 6. I’m OK. I’m not going lớn be ill. 7. He is playing so well. He is going to win. 8. He is the worst tennis player of all. He isn’t going to lớn win. Task 2. Viết các câu hỏi bên dưới thực hiện các đụng tự vào ngoặc và “going to”1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)………………………………………………………………………?2. Doctor, is it serious? (he | die)………………………………………………………………………?3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)………………………………………………………………………?4. You stopped the project. (you | continue in future)………………………………………………………………………?5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)………………………………………………………………………?6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)………………………………………………………………………?7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)………………………………………………………………………?8. You’ve sầu decided to be number one in our country. (how | you | reach that)………………………………………………………………………?9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)………………………………………………………………………?10. Why vì chưng you want lớn take a day off? (what | you | do)………………………………………………………………………?Hướng dẫn giải:1. Are you going to lớn work more?2. Is he going to lớn die?3. Is it going to lớn be cold?4. Are you going to lớn continue in future?5. Are they going to lớn retire?6. Is she going to lớn start any diet?7. Is it going lớn fall down?8. How are you going to lớn reach that?9. Is it going to lớn bite me?10. What are you going lớn do?Task 3. Cho dạng đúng của động trường đoản cú vào ngoặc1. She (come) to her grandfather’s house in the countryside next week. 2. We (go) camping this weekkết thúc. 3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long. 4. She (buy) a new house next month because she has had enough money. 5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have sầu just informed us. 6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes. 7. My mother (go) out because she is making up her face. 8. They (sell) their old house because they has just bought a new one. Hướng dẫn giải:1. is going to come (Cô ấy vẫn cho tới nhà đất của ông bà sống quê vào tuần cho tới. )2. are going camping (Chúng tôi vẫn đi gặm trại vào vào buổi tối cuối tuần này. )3. am going khổng lồ have (Tôi đang giảm tóc vào ngày mai bởi vì nó thừa nhiều năm. )4. is going to lớn buy (Cô ấy đang sở hữu một ngôi nhà trong thời điểm tháng cho tới cũng chính vì cô ấy vẫn bao gồm đầy đủ tiền. )5. are going khổng lồ visit (Ông bà của mình vẫn cho tới nhà của Shop chúng tôi vào ngày mai. Họ vừa new thông tin cùng với chúng tôi. )6. are going to lớn play (15 phút ít nữa bố tôi đang chơi tennis chính vì ông ấy vừa mới mang quần áo thể thao. )7. is going out (Mẹ tôi sẽ đi ra ngoài bởi vì bà ấy đang make up. )8. are going to sell (Họ sẽ phân phối nơi ở cũ cũng chính vì chúng ta vừa mới mua một khu nhà ở new. )Task 4. Cho dạng đúng của rượu cồn từ1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to lớn kiểm tra it. 2. She has planned everything for the picnic at weekkết thúc. She ___________(buy) some snacks to lớn eat for lunch. 3. The weather is not good. It _________(snow). 4. What ___________(you/become) when you grow up?5. He _________(bring) it for her, I think so. 6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together. Hướng dẫn giải:1. will go2. is going khổng lồ buy3. is going lớn snow4. are you going to lớn become5. will bring6. won’t playTask 5. Hoàn thành câu cần sử dụng từ bỏ gợi nhắc đang cho1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables. 2. You/bring/coat/weather/be/cold. 3. father/know/my bike/break//fix/this afternoon. 4. friends/stay/here/until/finish/project. 5. He/take care/her/well//Don’t worry. Hướng dẫn giải:1. She doesn’t want lớn eat sweet cakes, I think she will consume vegetables. 2. You should bring your coat because the weather is going to lớn be cold. 3. My father knows that my bike has broken, so he is going khổng lồ fix it this afternoon. 4. Her friends will stay here until they finish their project. 5. He will take care of her well. Don’t worry!Task 6. Chia hễ trường đoản cú vào ngoặc phù hợp1. They (do) it for you tomorrow. 2. We believe that she (recover) from her illness soon. 3. I promise I (return) school on time. 4. My mother (go) out because she is making up her face. 5. They (sell) their old oto because they has just bought a new one. Hướng dẫn giải:1. will do2. will recover3. will return4. is going5. are going to lớn sellTask 7. Chọn giải đáp tương xứng. 1. I (have)___________ a good time tonight. A. is going lớn have B. are going to have C. am going to have2. Janet (help)___________ me. A. is going lớn help B. are going to lớn help C. am going to help3. (he/ drive)__________ the car?A. is he going khổng lồ drive sầu B. am he going khổng lồ drive sầu C. are he going khổng lồ drive4. We (stay)__________ at home page tonight. A. are going to stay B. am going to lớn stay C. is going lớn stay5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?A. am you going to play B. is you going to play C. are you going to playHướng dẫn giải:1. C. am going to lớn have2. A. is going lớn help3. A. is he going to lớn drive4. A. are going to stay5. C. are you going khổng lồ play
Câu hỏi12345
Đáp ánCAAAC
Task 8. Read the situations và complete the dialogues. Use “going to”1. You have decided lớn tidy your room this morning. FRIEND: Are you going out this morning?YOU: No, I'm going to tidy my room. 2. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided khổng lồ take it baông chồng. FRIEND: That sweater is too big for you. YOU: I know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. You have been offered a job, but not tot you have decided not to lớn accept it. FRIEND: I hear you've been offered a job. YOU: That right, but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. You have sầu khổng lồ phone Sarah. It's morning now and you have sầu decided khổng lồ phone her tonightFrikết thúc : Have sầu you phoned Sarah yet?YOU: No, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. You are in a restaurant. The food is awful và you've decided to complain. FRIEND: This food is awful, isn't it?YOU: Yes, it's disgusting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hướng dẫn giải:2. I'm going to take it back3. I'm not going to lớn accept it4. I'm going lớn phone her tonight5. I'm going to lớn complainTask 9. What is going khổng lồ happen in these situations? Use the words in brackets. 1. There are a lot of black clouds in the sky(rain) It's going lớn rain. 2. It is 8. 30, Tom is leaving his house. He has khổng lồ be at work at 8. 45 but the journey takes 30 minutes. (late) He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole. (sink) The boat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lucky & Chirs are driving. They is very little petrol leftin the tank. The nearest petrol station is a long way away. (run out) They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hướng dẫn giải:2. He's going khổng lồ be late3. The boat is going khổng lồ sink4. They're going khổng lồ run out of petrolTask 10. Write a question with going lớn for each situation1. Your friend has won some money. You ask:(what/bởi with it?) What are you going to lớn do with it?2. Your friend is going to lớn a tiệc ngọt tonight. You ask :(what/wear?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Your friover has just bought a new table. You ask:(where/put it) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Your friend has decided lớn have a các buổi tiệc nhỏ. You ask:(who/invite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hướng dẫn giải:2. What are you going lớn wear?3. Where are you going to pur it?4. Who are you going to lớn invite?

Chuyên mục: Tin Tức

lịch phát sóng bóng đá hôm nay