Cả lớp giơ giấy khen mình em lẻ loi

      28
pháp luật sư việt nam » tin tức » Tin khá nổi bật » Đời sinh sống - làng mạc hội » ánh mắt » quy định - Đời sống » Dọc đường tố tụng » kinh tế - luật pháp » phép tắc sư - độc giả

Bạn đang xem: Cả lớp giơ giấy khen mình em lẻ loi

(LSO) - Nhu1eefng ngu00e0y gu1ea7n u0111u00e2y, mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i lan truyu1ec1n hu00ecnh u1ea3nh tu1ea1i mu1ed9t lu1edbp hu1ecdc. Lúc cu1ea3 lu1edbp u0111u1ec1u giu01a1 giu1ea5y khen tru00ean tay thu00ec mu1ed9t cu1eadu bu00e9 ngu1ed3i lu1ebb loi, lu1ea1c lu00f5ng khi khu00f4ng cu00f3 tu1edd giu1ea5y khen u0111u00f3. Hiu1ec7n tu1ea1i, chu01b0a xu00e1c minh u0111u01b0u1ee3c nguu1ed3n gu1ed1c bu1ee9c u1ea3nh chu1ee5p u1edf u0111u1ecba phu01b0u01a1ng nu00e0o. Cu0169ng chu01b0a thu1ec3 khu1eb3ng u0111u1ecbnh hu00ecnh u1ea3nh u0111u00f3 cu00f3 phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c cu1eaft ghu00e9p, nhu01b0ng bu1ee9c u1ea3nh nu00e0y u0111u00e3 nu00f3i lu00ean nhiu1ec1u vu1ea5n u0111u1ec1 vu1ec1 bu1ec7nh thu00e0nh tu00edch vu00e0 u00e1p lu1ef1c tu1eeb ngu01b0u1eddi lu1edbn lu00ean tru1ebb nhu1ecf.

Xem thêm: Vong Quay May Man Ngao Kiem Mobile【Copy_Sodo66, Ngạo Kiếm Vô Song

Bu1ee9c u1ea3nh u0111u00e3 gu00e2y xu00f4n xao cu1ed9ng u0111u1ed3ng mu1ea1ng thu1eddi gian gu1ea7n u0111u00e2y. Phu1ee5 huynh, giu00e1o viu00ean lu00e0 yu1ebfu tu1ed1 lu1edbn u1ea3nh hu01b0u1edfng khu00f4ng chu1ec9 u0111u1ebfn tu00e2m lu00fd mu00e0 cu00f2n u0111u1ebfn cu1ea3 su1ef1 thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a tru1ebb. Bu1ec7nh thu00e0nh tu00edch du01b0u1eddng nhu01b0 vu1eabn luu00f4n lu00e0 vu1ea5n u0111u1ec1 nhu1ee9c nhu1ed1i vào giu00e1o du1ee5c nhiu1ec1u nu0103m qua. Nhu01b0ng u1edf bu1ee9c u1ea3nh nu00e0y, buu1ed3n nhiu1ec1u hu01a1n cu00f3 lu1ebd lu00e0 cu00e2u chuyu1ec7n vu1ec1 thu00e1i u0111u1ed9 u1ee9ng xu1eed cu1ee7a ngu01b0u1eddi lu1edbn. Ngay tu1ea1i thu1eddi u0111iu1ec3m bu1ee9c u1ea3nh u0111u01b0u1ee3c chu1ee5p, cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y giu00e1o viu00ean u0111u00e3 thiu1ebfu nhu00e2n vu0103n khi tung hu00f4 tu1eadp thu1ec3, vu00e0 cu0169ng thu1eadt xu00f3t xa cho cu1ea3m xu00fac cu1ee7a em hu1ecdc tru00f2 u0111u00f3. Su1ee9c u1ea3nh hu01b0u1edfng cu1ee7a tu1edd giu1ea5y khen Khi cu00f2n ngu1ed3i tru00ean ghu1ebf nhu00e0 tru01b0u1eddng, ngu01b0u1eddi lu1edbn thu01b0u1eddng cu00f3 suy nghu0129 u201cmu1ecdi thu1ee9 u0111u1ec1u thu1ec3 hiu1ec7n tru00ean ku1ebft quu1ea3u201d, bu1edfi vu1eady u0111u1eb7t nu1eb7ng bu1eb1ng cu1ea5p, khiu1ebfn cu00e1c em bu1ecb u00e1p lu1ef1c tức thì trong chu00ednh mu00f4i tru01b0u1eddng su01b0 phu1ea1m. Ngu00e0y tru01b0u1edbc, viu1ec7c nhu1eadn giu1ea5y khen lu00e0 u0111u1eb7c quyu1ec1n cu1ee7a cu00e1c bu1ea1n hu1ecdc sinh giu1ecfi vu00e0 tiu00ean tiu1ebfn u0111u1ec3 phu00e2n lou1ea1i hu1ecdc lu1ef1c. Tuy nhiu00ean, vào Thu00f4ng tu01b0 su1ed1 30/2014/TT-BGDu0110T ban hu00e0nh quy u0111u1ecbnh u0111u00e1nh giu00e1 hu1ecdc sinh tiu1ec3u hu1ecdc, sau u0111u00f3 lu00e0 Thu00f4ng tu01b0 su1ed1 22/2016/TT-BGDu0110T su1eeda u0111u1ed5i thu00f4ng tu01b0 30 cu1ee7a Bu1ed9 GD&u0110T u0111u00e3 quy u0111u1ecbnh ru00f5: u0110u00e1nh giu00e1 vu00ec su1ef1 tiu1ebfn bu1ed9 cu1ee7a hu1ecdc sinh; coi tru1ecdng viu1ec7c u0111u1ed9ng viu00ean, khuyu1ebfn khu00edch su1ef1 cu1ed1 gu1eafng vào hu1ecdc tu1eadp, ru00e8n luyu1ec7n cu1ee7a hu1ecdc sinh; giu00fap hu1ecdc sinh phu00e1t huy nhiu1ec1u nhu1ea5t khu1ea3 nu0103ng; u0111u1ea3m bu1ea3o ku1ecbp thu1eddi, cu00f4ng bu1eb1ng, khu00e1ch quan; khu00f4ng cu1ee9 phu1ea3i khen bu1eb1ng giu1ea5y khen mu00e0 cu00f2n cu00f3 nhiu1ec1u cu00e1ch khu00e1c, nhu01b0: Khen bu1eb1ng lu1eddi khu00edch lu1ec7, khen bu1eb1ng biu1ec3u du01b0u01a1ng tru00ean lu1edbp... Nhu01b0 vu1eady, hiu1ec7n nay, cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y giu1ea5y khen chu1ec9 cu00f2n lu00e0 mu1eb7t hu00ecnh thu1ee9c, thu1eadm chu00ed tru1edf thu00e0nh "vu1eadt thu1ec3 ku1ef3 lu1ea1". Tru1ebb coi giu1ea5y khen nhu01b0 tu1edd A4 gu1eedi vu1ec1 đến bu1ed1 mu1eb9, lu00e2u ngu00e0y chu1eb3ng nhu1edb u0111u00e3 u0111u1ec3 nu00f3 u1edf u0111u00e2u. Ru00f5 ru00e0ng, tru1ebb khu00f4ng cu1ea7n tu1edd giu1ea5y khen, mu00e0 cu1ea7n mu1ed9t chu1ee9ng nhu1eadn u0111u00e3 hou00e0n thu00e0nh nu0103m hu1ecdc. Tru01b0u1edbc hu00ecnh u1ea3nh u201ccu1ea3 lu1edbp giu01a1 giu1ea5y khen, mu00ecnh em lu1ebb loiu201d, PGS. TS. Nguyu1ec5n Hu1eefu Hu1ee3p - Giu1ea3ng viu00ean cao cu1ea5p khoa Giu00e1o du1ee5c tiu1ec3u hu1ecdc, Tru01b0u1eddng u0110H Su01b0 phu1ea1m Hu00e0 Nu1ed9i u0111u00e3 viu1ebft bu1ee9c tu00e2m thu01b0 gu1eedi em hu1ecdc sinh "khu00e1c biu1ec7t" u0111u00f3. Bu1ee9c thu01b0 cu00f3 u0111ou1ea1n: "Khi xem bu1ee9c u1ea3nh nu00e0y, thu1ea7y thu1ef1c su1ef1 bu1ecb su1ed1c. Thu1ea7y buu1ed3n khu00f4ng phu1ea3i vu00ec em khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c giu1ea5y khen mu00e0 vu00ec ngu01b0u1eddi chu1ee5p u1ea3nh, vu00ec nhu00e0 tru01b0u1eddng chu01b0a lu00e0m mang đến hu1ecdc sinh hu1ecdc giu1ecfi (theo u0111u00fang nghu0129a thu1ef1c chu1ea5t). u0110u1ed1i vu1edbi thu1ea7y, tu1edd giu1ea5y khen khu00f4ng cu00f3 nhiu1ec1u u00fd nghu0129a, chu01b0a nu00f3i lu00ean u0111iu1ec1u gu00ec lu1edbn lao. Nhu1eefng bu1ea1n u0111u01b0u1ee3c giu1ea5y khen khu00f4ng hu1eb3n thu00f4ng minh hu01a1n em. Cuu1ed9c su1ed1ng mang đến thu1ea5y, nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u giu1ea5y khen hu1ed3i hu1ecdc phu1ed5 thu00f4ng chu01b0a bu1ea3o u0111u1ea3m trong tu01b0u01a1ng lai su1ebd thu00e0nh cu00f4ng hu01a1n nhu1eefng ngu01b0u1eddi khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c giu1ea5y khenu201d.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Far Cry 3 Cho Người Mới Bắt Đầu, Hướng Dẫn Tải Game Far Cry 3

u1ea2nh minh hu1ecda. u1ea2nh hu01b0u1edfng tu00e2m lu00fd cu1ee7a tru1ebb tu1eeb u00e1p lu1ef1c cu1ee7a phu1ee5 huynh Khi lu1edbn lu00ean, nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi vu1eabn giỏi u0111u00f9a, ku1ec3 lu1ea1i vu1edbi nhau vu1ec1 nhu1eefng giu1edd hu1ecdp phu1ee5 huynh cu0103ng thu1eb3ng vu00ec khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ecdc sinh giu1ecfi, tiu00ean tiu1ebfn, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c nhu1eadn giu1ea5y khen. Tuy nhiu00ean, lúc tru01b0u1edfng thu00e0nh, u0111u00f4i khi hu1ecd lu1ea1i quu00ean mu1ea5t nhu1eefng cu1ea3m xu00fac thu1ea5p thu1ecfm, lo u00e2u thuu1edf bu00e9 u0111u00f3 mu00e0 u00e1p u0111u1eb7t lu00ean bé mu00ecnh hiu1ec7n tu1ea1i. Giu1ea5y khen mang lại hu1ecdc sinh ngu00e0y nay ru00f5 ru00e0ng u0111u00e3 mu1ea5t u0111i phu1ea7n nu00e0o u00fd nghu0129a. Nhu1eadn giu1ea5y khen, tru1ebb khu00f4ng vui, nhu01b0ng khu00f4ng nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c giu1ea5y khen, tru1ebb khu1ed5 su1edf, tu1ed5n thu01b0u01a1ng, lo lu1eafng. Nhu1eefng u0111u1ee9a tru1ebb khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c nhu1eadn giu1ea5y khen, thu1eadm chu00ed cu00f2n bu1ed7ng du01b0ng nhu01b0 tru1edf thu00e0nh cu00e1 biu1ec7t. Giu1ea5y khen ru1ed3i su1ebd bu1ecb lu00e3ng quu00ean theo thu1eddi gian. Tuy nhiu00ean, tu1ed5n thu01b0u01a1ng vào lu00f2ng hu1ecdc sinh nu00e0o u0111u00f3 u1edf bu1ee9c u1ea3nh su1ebd cu00f2n lu1ea1i mu00e3i. Ngu01b0u1eddi lu1edbn u0111u00e1nh giu00e1 nu0103ng lu1ef1c cu1ee7a tru1ebb qua tu1edd giu1ea5y A4, khu00f4ng quan tiền tu00e2m u0111iu1ec3m mu1ea1nh, u0111iu1ec3m yu1ebfu cu1ee7a cu00e1c bé lu00e0 gu00ec. Chu00ednh tu1edd A4 nu00e0y lu1ea1i lu00e0 lu00ed vị khiu1ebfn cu00e1c em mu1ea5t hu1ebft su1ef1 thou1ea3i mu00e1i, vui vu1ebb vu00e0 biu1ebfn ngu00e0y tu1ed5ng ku1ebft thu00e0nh ngu00e0y u0111en tu1ed1i. u0110u1eebng u201cu0111u00e0o tu1ea1ou201d bé tru1edf thu00e0nh mu1ed9t u0111u1ee9a tru1ebb mu1ea3i miu1ebft chu1ea1y theo thu00e0nh tu00edch, chu1ea1y theo u201cKPIu201d bởi ngu01b0u1eddi lu1edbn u0111u1eb7t ra. Hu00e3y u0111u1ec3 tru1ebb u0111u01b0u1ee3c lu1edbn, u0111u01b0u1ee3c hu1ecdc tu1eadp, vui chu01a1i u0111u00fang vu1edbi lu1ee9a tuu1ed5i cu1ee7a mu00ecnh. Xin u0111u01b0u1ee3c tru00edch lu1ea1i cu00e2u nu00f3i trong bu1ee9c tu00e2m thu01b0 cu1ee7a PGS. TS. Nguyu1ec5n Hu1eefu Hu1ee3p: u201cEm u0111u1eebng so su00e1nh mu00ecnh vu1edbi nhu1eefng bu1ea1n u0111u01b0u1ee3c giu1ea5y khen. Cu00e1c bu1ea1n u0111u00f3 hu01a1n em u1edf ku1ebft quu1ea3 hu1ecdc tu1eadp, nhu01b0ng cu00f3 thu1ec3 thua thảm em u1edf lu0129nh vu1ef1c khu00e1c. Nu1ebfu em tu1eb7ng cho cu00e1c bu1ea1n u0111u00f3 cu00e1i bu1eaft tay, cu00e1i u00f4m chu00fac mu1eebng chu00e2n tu00ecnh thu00ec thu1eadt tuyu1ec7t. Em hu00e3y nu00f3i, nu0103m hu1ecdc tu1edbi tu1edb su1ebd cu1ed1 gu1eafng vu00e0 cu00e1c bu1ea1n giu00fap tu1edb nhu00e9... Em cu0169ng nu00ean nu00f3i vu1edbi cha mu1eb9 ru1eb1ng, cha mu1eb9 u0111u1eebng buu1ed3n phiu1ec1n, lo lu1eafng khi em khu00f4ng cu00f3 giu1ea5y khen. Hu00e3y hu1ee9a vu1edbi phụ thân mu1eb9 em su1ebd cu1ed1 gu1eafng hu1ecdc tu1eadp tu1ed1t, nhu01b0ng khu00f4ng phu1ea3i vu00ec tu1edd giu1ea5y khenu201d. NGu1eccC Vu00c2N

Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay