Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị

      15

Câu 62: Thành phần nào trong CPU đảm nhận việc thực hiện các phép xử lý dữ liệu?

a. CU.

Bạn đang xem: Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị

b. Register Files.

c. ALU.

d. Bus bên trong.


Câu 64: Hình sau là sơ đồ cơ bản của một máy tính. Biết ALU là khối số học và logic. Hãy chỉ ra sự kết hợp đúng của A, B, C trong hình?

a. A(ALU); B(Bộ nhớ); C(Khối điều khiển)

b. A(Khối điều khiển); B(ALU); C(Bộ nhớ)

c. A(Khối điều khiển); B(Bộ nhớ); C(ALU)

d. A(Bộ nhớ); B(Khối điều khiển); C(ALU)


Câu 65: Chức năng chính của tập các thanh ghi là?

a. Điểu khiển nhận lệnh

b. Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU

c. Vận chuyển thông tin giữa các thành phần trong máy tính

d. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng


Câu 66: Phát biểu nào sau đây là sai về CPU?

a. Các thành phần chính của CPU bào gồm CU, ALU và các tập thanh ghi

b. CPU hoạt động theo chương trình nằm trong bộ nhớ chính

c. CPU đảm nhận tất cả các chức năng của hệ thống máy tính

d. Tốc độ của CPU phụ thuộc vào tần số xung nhịp của đồng hồ


Câu 67: Phát biểu nào sau đây là đúng về CPU?

a. CPU hoạt động theo các chương trình nằm trên ổ cứng.

b. Khối điều khiển CU trong CPU điều khiển hoạt động của tất cả các bọ phận khác trong máy tính.

c. Các tập thanh ghi CPU là một số ngăn nhớ có địa chỉ xác định của bộ nhớ chính.

d. Khối tính toán số học và logic ALU trong CPU thực hiện với các dữ liệu nằm trên tập thanh ghi.


Câu 68: Phát biểu nào sau đây là đúng về bộ nhớ chính?

a. Bộ nhớ chính bao gồm RAM và ổ cứng.

b. Bộ nhớ chính được chia thành các ngăn nhớ có kích thước 1M.

c. Dung lượng bộ nhớ chính có thể lớn tùy ý.

d. CPU có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ chính.


Câu 69: Chức năng chính của RAM?

a. Lưu trữ dữ liệu lâu dài

b. Lưu trữ dữ liệu và chương trình đang thực hiện

c. Lưu trữ chương trình dùng để khởi động máy tính

d. Tất cả các đáp án trên


Câu 70: Bộ nhớ đệm thanh cache dùng để?

a. Tăng cường dung lượng nhớ của CPU thay cho các thanh ghi

b. Nhằm giảm độ chênh lệch tốc độ giữa CPU và bộ nhớ chinh (RAM)

c. Để có thể lưu dữ liệu khi mất điện

d. Tất cả các phương án trên đều sai


Câu 71: Phát biểu nào sau đây là SAI?

a. Tốc độ truy cập bộ nhớ trong nhanh hơn tốc độ truy cập bộ nhớ ngoài.

b. Nội dung của ngăn nhớ có thể thay đổi nhưng địa chỉ ngăn nhớ thì cố định

c. Nội dung RAM mất khi mất điện

d. Dung lượng bộ nhớ cache lớn hơn dung lượng của RAM


Câu 72: Lựa chọn nào sau đây chỉ chứa các thành phần là bộ nhớ trong?

a. RAM, ROM-BIOS, CD-ROM.

b. RAM, ROM-BIOS, bộ nhớ Cache.

c. ROM-BIOS, đĩa cứng, bộ nhớ Cache.

Xem thêm: 10 Cầu Thủ Chạy Nhanh Nhất Thế Giới Trong Fifa 21: Mbappe Đứng Thứ 2

d. RAM, USB Memory stick, CD-ROM.


Câu 73: Chỉ ra lựa chọn tương ứng với các thành phần thuộc bộ nhớ ngoài?

a. ROM, RAM.

b. Đĩa cứng, CD-ROM, ROM.

c. Đĩa cứng, đĩa mềm.

d. Đĩa cứng, đĩa mềm, bộ nhớ cache.


Câu 74: Trong các nhóm thiết bị dưới đây, nhóm nào chỉ chứa các thiết bị thuộc bộ nhớ ngoài?

a. ROM, RAM, CD-ROM.

b. ĐĨa cứng, đĩa mềm, CD-ROM.

c. Đĩa cứng, đĩa mềm, cache.

d. Đĩa cứng, đĩa mềm, DVD, ROM.


Câu 75: Lựa chọn nào sau đây chỉ ra thứ tự tăng tốc độ trao đổi dữ liệu của các loại bộ nhớ?

a. Tập thanh ghi, Cache, RAM, Đĩa cứng.

b. RAM, Đĩa cứng, Tập thanh ghi, Cache.

c. RAM, ROM, Đĩa cứng, Tập thanh ghi.

d. Đĩa cứng, RAM, Cache, Tập thanh ghi.


Câu 76: Trong các lý do sau, lý do nào giải thích việc dung lượng của bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều?

a. Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong rất nhiều

b. Vì bộ nhớ trong chịu sự điều khiển trực tiếp của CPU

c. Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU

d. Vì hệ thống vào ra cho phép ghép nối với bộ nhớ có dung lượng lớn


Câu 77: Phát biểu nào sau đây là sai về hệ thống vào ra?

a. Hệ thống vào ra gồm có 2 thành phần chính là các thiết bị vào ra và mô-đun vào ra.

Xem thêm: Bộ Quần Áo Ông Già Noel Cho Bé Trai Vải Nhung + Tặng Kèm Mũ, Quần Áo Ông Già Noel Cho Bé Gái

b. Mỗi cổng vào ra kết nối được với duy nhất được với một thiết bị vào ra xác định.


Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay