Cách hủy thư đã gửi trong gmail

      103
Outlook cho chienquoc.com.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook năm 2016 Outlook 2013 Office dành đến doanh nghiệp Outlook 2010 Outlook 2007 xem thêm...Ít hơn

Với tác dụng thu hồi thư, thư các bạn đã nhờ cất hộ đi sẽ được truy xuất khỏi vỏ hộp thư của các người nhận vẫn không mở thư này. Bạn có thể thay bởi một thư ráng thế. Ví dụ: nếu bạn quên đưa vào tệp gắn thêm kèm, bạn cũng có thể tìm cách rút lại thư cùng gửi thư thay thế sửa chữa có tệp lắp kèm.

Bạn đang xem: Cách hủy thư đã gửi trong gmail

Chức năng tịch thu thư sẵn dùng sau khoản thời gian bạn nhấn vào Gửi còn chỉ sẵn sử dụng nếu cả bạn và người nhận tài năng khoảnchienquoc.com.vn 365 hoặc tài khoản email chienquoc.com.vn Exchange vào cùng một đội nhóm chức.


Để thu hồi và thay thế thư

Trong hành lang cửa số ngăn thư mục trái của hành lang cửa số Outlook, lựa chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn muốn thu hồi. Các bạn phải bấm đúp để mở thư. Việc chọn thư nhằm hiển thị trong phòng đọc đang không chất nhận được bạn thu hồi thư.

Nếu chúng ta có Dải băng Cổ điển, trường đoản cú tab Thư, chọn Hành hễ > hồi Thư Này.

*
nếu khách hàng có Dải băng đơn giản, hãy lựa chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh khác (...). Trỏ cho tới Hành động và lựa chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn không thể thu hồi thư được bảo đảm Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn không thể tịch thu thư vào Outlook trên web.


Bấm Xóa bản sao không đọc của thư này hoặc Xóa bản sao chưa đọc và gắng bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu chúng ta muốn giữ hộ thư cầm cố thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Để kiểm tra câu hỏi thu hồi

Sự thành công xuất sắc hoặc thua trận của việc thu hồi thư phụ thuộc vào vào setup của tín đồ nhận vào Outlook. Bảng sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn gởi thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố nó bằng thư mới.

Trên laptop của bạn nhận, vào mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem thiết lập cấu hình này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang lại mục Theo dõi.


Cả thư nơi bắt đầu và thư tịch thu đều đã mang đến Hộp thư cho của người nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, thì thư cội sẽ được xóa và tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là bạn gửi, vẫn xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của bạn nhận.


Lưu ý: Nếu thư cội được khắc ghi là đã đọc (xem trong chống Đọc ko được xem là đọc thư trong tình huống này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, mong muốn xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn còn đó trong thư mục Outlook của tín đồ nhận.


Bạn gởi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố kỉnh nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính của bạn nhận, trong mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu ko được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang đến mục Theo dõi.


Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư cho của fan nhận.

Trên laptop của tín đồ nhận, một trong các các công dụng sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là tín đồ gửi, sẽ xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu tín đồ nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư nơi bắt đầu và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được ghi lại là vẫn đọc (xem trong phòng Đọc ko được xem như là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, ý muốn xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn còn đấy trong folder Outlook của người nhận.


Bạn giữ hộ thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố gắng nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính của bạn nhận, vày quy tắc hoặc do hành vi của tín đồ nhận, thư cội được chuyển thoát khỏi Hộp thư đến, mang lại một folder khác cùng thư thu hồi vẫn tồn tại trong vỏ hộp thư đến (hoặc cũng rất được chuyển mang đến một thư mục khác).

Nếu thư tịch thu và thư gốc nằm trong số thư mục riêng biệt rẽ, thì bạn nhận sẽ nhận thấy thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Điều này xẩy ra không nhờ vào vào thông số kỹ thuật của Outlook với trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư cội và thư bắt đầu đều còn với người nhận.

Bạn nhờ cất hộ thư mang lại ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi núm nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính người nhận, vày quy tắc hoặc do hành vi của fan nhận, cả nhì thư các được chuyển cho cùng thư mục. Công dụng tương tự giống như các gì xảy ra khi Outlook ko được thông số kỹ thuật để tự động giải pháp xử lý thư.

Trên máy tính xách tay của tín đồ nhận, 1 trong các công dụng sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư nơi bắt đầu và thư new vẫn còn.

Bạn gởi thư mang đến thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi vắt nó bằng thư mới.

Một vào các hiệu quả sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận đọc thư thu hồi có quyền truy cập đọc thư đối với tất cả các mục bên trên thư mục chỗ đông người nhưng không đọc thư gốc, thì việc tịch thu thành công còn chỉ thư mới còn lại. Bạn, là người gửi, nhận được thông báo rằng việc thu hồi đã thành công.

Nếu người nhận đã ghi lại thư cội là đang đọc, thì fan nhận sẽ được thông tin rằng việc tịch thu thất bại với chỉ bao gồm thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục nơi công cộng mà mở thư thu hồi, thì việc tịch thu thất bại và người tiêu dùng nhận được thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Cả thư cũ cùng thư mới vẫn còn đấy trên thư mục công cộng.

Nếu người nhận phát âm thư cội và sau đó lưu lại là chưa đọc, thì thư đó được xem là chưa đọc và việc tịch thu thành công.

Trong thư mục công cộng, bạn đọc chứ ko phải người gửi có quyền đưa ra quyết định sự thành công xuất sắc hay thua trận của bài toán thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không hề được hỗ trợ. Tăng cấp lên chienquoc.com.vn 365 để triển khai việc từ bất kỳ thiết bị như thế nào và liên tiếp nhận được hỗ trợ.Nâng cung cấp ngay


Để thu hồi và sửa chữa thay thế thư

Trong Thư, ở phòng Dẫn hướng, hãy bấm vào Mục Đã gửi.

Xem thêm: Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ

Mở thư bạn muốn thu hồi và rứa thế.

Trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm vào Hành cồn Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bạn dạng chưa gọi rồi sửa chữa bằng một thư mới hoặc Xóa các bạn dạng chưa đọc rồi thay thế sửa chữa bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu nhiều người đang gửi thư đến những người, chúng ta có thể muốn vứt chọn hộp kiểm Cho tôi biết trường hợp tình trạng thu hồi thành công hoặc không thành công với từng bạn nhận.


Nếu bạn muốn giữ hộ thư vắt thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Nếu các bạn không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì có lẽ rằng bạn không có tài khoản Exchange server hoặc các bạn hiện đã không sử dụng chienquoc.com.vn Office Outlook 2007. Yêu cầu gồm cả hai để sử dụng nhân kiệt thu hồi.

Bạn có thể kiểm tra hộp thoại Cài để Tài khoản vào Outlook nhằm biết loại tài khoản thư điện tử trong làm hồ sơ Outlook của mình.

Trên thực đơn Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại đang liệt kê loại tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra việc thu hồi

Kết quả tịch thu thành không hay là không sẽ nhờ vào vào thiết lập của người nhận trong chienquoc.com.vn Outlook. Tư kịch bạn dạng sau đây phân tích và lý giải điều đã xảy ra trong các trường hợp khác nhau, đương nhiên một kịch phiên bản bổ sung bộc lộ việc tịch thu thư, được gửi đến thư mục công khai của chienquoc.com.vn Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư thư điện tử cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên laptop của fan nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu cầu và phản hồi khi đến đã có được chọn.

(Để xem cài đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy click chuột Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi nhấp chuột Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư tịch thu đều đã đến Hộp thư mang lại của fan nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, lúc ấy thư nơi bắt đầu sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư phương pháp là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư cội được khắc ghi là vẫn đọc (xem trong chống Đọc ko được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư giải pháp là tín đồ gửi, mong xóa thư tuy thế thư đó vẫn còn đấy trong folder Outlook của fan nhận.


Bạn gởi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Trên laptop của người nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu mong và ý kiến khi đến không được chọn.

(Để xem thiết đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy bấm vào Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi nhấp chuột Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư thu hồi đều đã mang lại Hộp thư mang đến của fan nhận.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu bạn nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu bạn nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại với cả thư gốc và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư gốc được lưu lại là đang đọc (xem trong phòng Đọc không được xem là đọc thư trong tình huống này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, cùng với tư biện pháp là bạn gửi, hy vọng xóa thư dẫu vậy thư đó vẫn tồn tại trong folder Outlook của fan nhận.


Bạn giữ hộ thư e-mail cho ai đó. Bạn thu hồi thư nơi bắt đầu và sửa chữa thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, theo luật lệ hoặc do hành động của fan nhận, thư cội được chuyển đến một folder khác với thư thu hồi vẫn tồn tại trong hộp thư cho (hoặc cũng được chuyển mang đến một thư mục khác).

Miễn là thư thu hồi và thư gốc nằm trong những thư mục riêng rẽ rẽ thì tín đồ nhận sẽ nhận được thông báo cho biết đã không thu hồi được. Lỗi này xẩy ra bất kể thông số kỹ thuật của Outlook với trạng thái gọi của thư.

Cả thư cội và thư mới đều còn với những người nhận.


Lưu ý: Nếu người nhận vẫn đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ giải pháp xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được đọc và thu hồi thư thành công.


Bạn gởi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy vi tính của bạn nhận, theo nguyên tắc hoặc do hành vi của fan nhận, cả nhị thư đa số được chuyển cho cùng thư mục. Vấn đề này dẫn cho hành vi tựa như như hồ hết gì xẩy ra khi Outlook không được đặt cấu hình để auto xử lý thư.

Trên laptop của tín đồ nhận, một trong những tình huống sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, vẫn xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu tín đồ nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư nơi bắt đầu và thư new vẫn còn.


Lưu ý: Nếu bạn nhận sẽ đọc thư gốc, rồi ghi lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ cách xử trí thư như thể thư chưa từng được hiểu và tịch thu thư thành công.


Bạn gửi thư email đến một folder công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi thay thế sửa chữa bằng thư mới.

Một trong những điều dưới đây sẽ xảy ra:

Nếu tín đồ nhận phát âm thư thu hồi có quyền truy tìm nhập gọi đối với toàn bộ các mục bên trên thư mục công cộng nhưng chưa đọc thư gốc thì việc tịch thu đã thành công xuất sắc và chỉ với lại thư mới. Bạn, với tư phương pháp là bạn gửi, nhận được thông báo cho thấy thêm việc thu hồi đã thành công.

Nếu người nhận đã ghi lại thư cội là vẫn đọc, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng việc tịch thu thất bại với chỉ tất cả thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người tiêu dùng có bất kỳ quyền nào khác đối với thư mục công cộng mà mở thư thu hồi thì sẽ không thu hồi được và người dùng nhận được thông báo cho thấy không tịch thu được. Cả thư cũ cùng thư mới vẫn tồn tại trên folder công cộng.

Nếu tín đồ nhận hiểu thư gốc, rồi ghi lại thư là không đọc, Outlook sẽ giải pháp xử lý thư như thể thư chưa từng được hiểu và thu hồi thư thành công.

Xem thêm: Hội Những Người Thích Thất Kiếm Anh Hùng Phần 5, Hội Những Người Thích Thất Kiếm Anh Hùng

Trong folder công cộng, tín đồ đọc chứ ko phải người gửi có quyền ra quyết định sự thành công hay thua trận của bài toán thu hồi.


Chuyên mục: Game Mobile
lịch phát sóng bóng đá hôm nay