Cẩm y vệ cửu âm chân kinh

      235
*

Phản sư

Mục Đích:Người đùa thông qua phản sư có thể thoát ly trường phái. Đồng thời nhận được tư giải pháp dự vào 7 phái không giống cùng thế lực mới.

Bạn đang xem: Cẩm y vệ cửu âm chân kinh

Điều kiệnMáy nhà mnghỉ ngơi khí công 2.Không cần là chấp sự, trưởng lão, chưởng trọn môn của môn phái.Không bắt buộc đã tiến hành có tác dụng nhiệm vụ xuống núi kế hoạch luyện, dịch dung.Cách lần thoát ly trường phái trước 30 ngày.

Hình Phạt:Hủy nội công bổn định môn.Hủy võ học bổn định môn.Hủy bộ trấn phái bổn môn.Hủy tôn hiệu danh phận bổn định môn.Hủy trọng trách thành phần bổn môn.

Bồi thường bội nghịch sư:Người nghịch trải qua bội phản sư bay ly môn phái, đồng thời dấn mình vào trường phái khác, hoàn toàn có thể nhận được đền bù tương ứng cùng với tiềm năng võ học bị diệt, tăng tốc độ fan nghịch tu luyện võ học môn phái new.

Thực hiện:

Nhận nhiệm vụ tại NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (Cẩm Y Vệ 342,-79)


*
*

Sau kia tới gặp NPC Vương Tiêu (348,-99) tiếp nối đánh lui Cđộ ẩm Y Vệ đệ tử xuất hiện thêm trên khu vực NPC này.Tiếp tục cho tới gặp gỡ NPC Trương Thế Quân (405,-45) kế tiếp về chạm mặt NPC Hoàng Phủ Đao (352,-118)


*

Sau đó Hoàng Phủ Đao cho chính mình 1 Thẻ Phản Sư Xuất Môn.


*

Mang thẻ này tới chạm mặt NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (Cẩm Y Vệ 342,-79) lựa chọn “Ta đã có thẻ phản nghịch sư, ta ước ao phản nghịch sư”.


*

Sau Khi phản sư nếu còn muốn vô lại cđộ ẩm y vệ rất có thể tới gặp mặt NPC Trương Phi Gia (Cẩm Y Vệ 342,245) để nhận khảo nghiệm.

Xuống núi định kỳ luyện

Mục Đích:Thông qua xuống núi kế hoạch luyện rất có thể bay ly trường phái này, bắt đầu làm thế lực new, tín đồ nghịch cấp thiết tham gia 7 đại trường phái, hình phạt khối lượng nhẹ hơn phản sư.

Điều kiện:Máy nhà mngơi nghỉ nội khí 2.Không đề xuất là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của trường phái.Không bắt buộc đang triển khai có tác dụng trách nhiệm phản sư, dịch dung.Thực lực Đăng Phong Tạo Cực.Người nghịch đã có chúng ta sát cánh đồng hành quan trọng làm phản sư.

Hình phạt:Tạm bớt cấp cho nội lực bổn định môn về tầng 30.Tạm giảm cấp võ học tập bổn môn về tầng 4.Tạm bớt cung cấp trấn phái bổn định môn về tầng 4.Hủy Tôn Hiệu Danh Phận bổn định môn.Hủy nhiệm vụ phần tử bổn môn.

Xem thêm: 1️⃣Guide Teemo Mùa 11: Bảng Ngọc Teemo Top Mùa 11 + Lên Đồ & Cách Chơi Pro

Đền bù:Người đùa xuống núi lịch luyện sau thời điểm trnghỉ ngơi về trường phái hầu hết thực lực võ học tập hầu như khôi phục lại như trước đó lúc xuống núi, bên cạnh đó đã nhận ra một số đạo gắng quý khuyến mãi ngay thêm vào quy trình xuống núi.

Thực hiện:Nhận trọng trách trên NPC Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (342,-77)


Sau Khi nhấn trọng trách tới chạm chán Thống Lĩnh Hoàng Phủ Đao (Cđộ ẩm Y Vệ 352,-118)


Sau đó tới tọa độ 486,-186 sau đó trả nhiệm vụ đến Gia nô dọn dẹp (487,-191).Tiếp tục nhận trọng trách tới 513,-36 tiếp nối vượt qua Cđộ ẩm Y Vệ-Đệ Tử Cấp Cao để bảo vệ Gia nô dọn dẹp với hóng không còn thời gian đảm bảo.


Sau kia trở lại chạm chán lại Thống Lĩnh Hoàng Phủ Đao (Cđộ ẩm Y Vệ 352,-118)Sau Khi trả trọng trách đã có 1 nhiệm vụ thử khám phá kiếm 50 Thẻ tiềm năng, thẻ này có được từ cấm địa Nhạn Môn Quan+Tkhô nóng Vân Bảo, thông quan lại mê say quán cấp cho Giáp (say đắm quán cung cấp 1 ko rớt), hoặc làm cho trọng trách hằng ngày trên Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (342,-77).


Sau Khi đủ 50 mẫu thì tới gặp gỡ Trương Thế Quân (405,-45) nhằm trả nhiệm vụ đang cảm nhận Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra.


Sau khi cảm nhận lệnh bài xích này thì tiến hành hóng vào 24 tiếng.


Sau lúc hết 24h tiến hành nhận con chuột đề xuất vào Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra đã nhận thấy Tlỗi Xét Duyệt.

Mang Vật phẩm Tlỗi Xét Duyệt cho tới gặp NPC Hoàng Phủ Đao (352,-118)Sau Lúc trả nhiệm vụ sẽ nhận được 2 đồ phđộ ẩm là Ngự Long Đan với Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện.


Sau đó sở hữu Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện tới chạm mặt NPC Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (342,-77).

Xem thêm: Nhanbauvatcf : Nhận Báu Vật Cf Miễn Phí Trong Đột Kích, Nhận Báu Vật Miễn Phí 100%


Sau lúc xuống núi nếu như muốn quay về lại Cđộ ẩm Y Vệ thì rất có thể tới chạm mặt Trương Phí Gia (Cẩm Y Vệ 342,245) nhằm dìm nhiệm vụ.Xuống núi thì nội lực sẽ trở về 30.


Chuyên mục: Tin Tức

cf68