Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

      190
Cách đổi khác tự Hiện tại chấm dứt sang trọng Quá khứ đọng đối chọi với ngược lại là tài liệu rất là có ích cơ mà chienquoc.com.vn hy vọng reviews mang đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.Đây là một trong những dạng bài xích tập thịnh hành lúc học tiếng Anh. Để chũm dĩ nhiên các cấu trúc câu đưa thì bây chừ dứt quý phái vượt khứ đọng đối chọi, hãy thuộc chienquoc.com.vn tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

Chuyển đổi từ hiện giờ hoàn thành sang quá khứ đọng solo và ngược lại

Lý tmáu Chuyển đổi từ hiện giờ xong xuôi sang trọng quá khđọng đơncác bài luyện tập thay đổi từ bỏ bây giờ kết thúc thanh lịch vượt khứ đơn

Lý ttiết Chuyển đổi trường đoản cú hiện tại ngừng thanh lịch thừa khứ đơn

Dạng này có các mẫu sau đây:1. This is the first time I have seen hyên ổn (đó là thứ nhất tôi thấy anh ta)
=>I have sầu never seen hyên ổn before. (tôi không bao giờ thấy anh ta trước đây)Mẫu này có dạng:Đây là lần thứ nhất ... làm cho cthị trấn đó=> ...chưa lúc nào làm cho cthị trấn đó trước đây.The first time: đầu tiên tiênNever ...before : không khi nào trước đây2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học tập TA cách đó 3 năm)=> I have studied English for 3 years. ( tôi học tập TA được 3 năm )Mẫu này còn có dạng:...ban đầu có tác dụng nào đấy cách đó + khoảng tầm thời gian=> .. vẫn có tác dụng cthị trấn kia for + khoảng chừng thời gianNếu không có ago nhưng có when + mệnh đề thì giử nguyên ổn mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi3. I last saw hyên when I was a student. (lần cuồi thuộc tôi thấy anh ta là khi tôi là SV)=> I haven"t seen hlặng since I was a student. (tôi dường như không thấy anh ta từ lúc tôi là SV)Mẫu này còn có dạng:Lần ở đầu cuối làm cthị xã kia là khi ....=> ..ko có tác dụng cthị trấn kia tự Khi ....Last : lần cuối

Xem thêm: Cách Thuyết Phục Bố Mẹ Cho Đi Chơi Xa Với Người Yêu? Làm Sao Thuyết Phục Ba Mẹ Cho Đi Chơi Xa

Since : từ khi4. The last time she went out with hlặng was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi cùng với anh ta cách đây 2 năm)=> She hasn"t gone out with hlặng for two years.( cô ta đang không đi chơi với anh ta vẫn 2 năm nay)Tương từ bỏ mẫu 3 tuy thế không giống phần sau thôi5. It"s ten years since I last met hlặng. (sẽ 10 năm tự lúc tôi gặp gỡ anh ta lần cuối)=> I haven"t met him for ten years. (tôi đang không gặp gỡ anh ta 10 năm rồi)Mẫu này còn có dạng:Đã ..khoảng thời hạn trường đoản cú khi làm nào đó lần cuối=> ..ko thao tác làm việc đó được + khoảng tầm thời gian6. When did you buy it ? ( bạn đã sở hữu nó lúc nào ?=> How long have sầu you bought ? ( các bạn vẫn tải nó được bao lâu ? )Mẫu này có dạng:when: thì dùng vượt khứ đọng đơnHow long: thì dùng ngày nay hoàn thành

Những bài tập chuyển đổi tự bây giờ kết thúc lịch sự quá khứ đơn

Bài tập: Viết lại câu ko đổi khác nghĩa1) This is the first time he went abroad.=> He hasn"t...........................................................2) She started driving 1 month ago.=> She has...........................................................3) We began eating when it started to lớn rain.=> We have sầu............................................................
4) I last had my hair cut when I left her.=> I haven"t...........................................................5) The last time she kissed me was 5 months ago.=> She hasn"t........................................................6) It is a long time since we last met.=> We haven"t........................................................7) When did you have it?=> How long ..........................................................8) This is the first time I had such a delicious meal .=> I haven"t............................................................9) I haven"t seen him for 8 days.=> The last ............................................................10) I haven"t taken a bath since Monday.=> It is .....................................................................11) Samuel started keeping a diary in 1997Samuel has ___________________________________12)We started learning English five years ago.We have ___________________________________13) I began living in Ho Chi Minch City when I was 8.I have ___________________________________14) She has taught the children in this remote village for five monthsShe started ___________________________________15) He has written khổng lồ me since April.The last time __________________________________16) She hasn’t had a swyên ổn for five yearsShe last __________________________________17) They last talked khổng lồ each other two months agoThey haven’t __________________________________18) The last time she saw her elder sister was in 1999

Xem thêm:

She hasn’t __________________________________19) She hasn’t written to me for yearsIt’s years __________________________________20) Robert & Catherine have been married for ten yearsIt’s ten years __________________________________ĐÁPhường ÁN1. He hasn’t never gone abroad before.2. She has driven for 1 month.3. We have eaten since it started raining.4. I haven’t cut my hair since I left her.5. She has kissed me for 5 months.6. We haven’t met (each other) for a long time.7. How long have sầu you had it?8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.9. The last time I saw him was 8 days.10. It is …. days since I last took a bath.11. Samuel has kept a diary since 1997.12. We have learned English for five years13. I have lived in Ho Chi Minc City since I was 8.14. She started to lớn teach the children in this remote village five sầu months ago.15. The last time he wrote to me was in April.16. She last had a swlặng was five years ago17. They haven’t talked khổng lồ each other for two months.18. She hasn’t seen her elder sister since 199919. It’s years since she wrote to me.20. It’s ten years since Robert and Catherine were married.II. Chia động từ bỏ làm việc thì bây chừ hoàn thành và vượt khđọng đơn1) The police.........two people early this morning. (khổng lồ arrest)2) She.........lớn Japan but now she.........baông chồng. (to lớn go - lớn come)3) Dan.........two tablets this year. (already/khổng lồ buy)4) How many games.........so far this season? (your team/khổng lồ win)5).........the CN Tower when you.........in Toronto? (you/to visit - lớn stay)6).........your homework yet? – Yes, I.........it an hour ago. (you/to lớn vì chưng - to finish)7) There.........an accident in High Street, so we have sầu to use King Street khổng lồ get to lớn your school. (to lớn be)8) I.........Peter since I.........last Tuesday. (not/khổng lồ see - to arrive)9) Frank.........his xe đạp last May. So he.........it for 4 months. (lớn get - to have)10) I"m sorry, I.........earlier, but I.........a lot lately. (not/to lớn write - to lớn work)

Chuyên mục: Tin Tức

lịch phát sóng bóng đá hôm nay