Chuyen nhuong tai khoan vo lam 2?

      20

- Điền các thông tin trong bảng Đăng ký tài khoản sau đó nhấn nút Tạo tài khoản để tạo ra một thông tin tài khoản chienquoc.com.vnID mới.

Bạn đang xem: Chuyen nhuong tai khoan vo lam 2?


*

Lưu ý: 1 email hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều tài khoản.

Bước 3:

- sau thời điểm đăng ký kết thành công, hệ thống sẽ thông báo:


*

Quản lý tài khoản chienquoc.com.vnID:

Cách vấp ngã sung, đổi khác Câu hỏi/ câu trả lời bảo mật

+ cách 1:

- dùng mật khẩu singin vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn

Lưu ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu đăng nhập để singin (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn)

+ cách 2:

- trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Đổi thắc mắc và câu trả lời


*

+ bước 3:

- Gõ mật khẩu đăng nhập và gạn lọc câu hỏi/câu vấn đáp mới, sau đó nhấn gật đầu đồng ý để đổi khác Câu hỏi/ câu vấn đáp bảo mật

*

Mật mã:

+ dùng mật khẩu cũ biến đổi mật khẩu mới:

Bước 1:

- sử dụng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn- giữ ý: chỉ hoàn toàn có thể dùng mật khẩu đăng nhập để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng làm đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn)

Bước 2:

- vào phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Thông tin tài khoản.

*

Bước 3:

- Gõ mật khẩu hiện tại và password mới, tiếp đến nhấn chấp nhận để đổi khác mật khẩu.

*

+ mang lạimật khẩu bằng câu hỏi/câu trả lời bảo mật

Bước 1:

- Vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

*

Bước 3:

- Gõ Tên đăng nhập và mã kiểm tra, lựa chọn Sử dụng thắc mắc và câu vấn đáp bảo mật.

*

Bước 4:

- Chọn câu hỏi và điền câu trả lời, sau đó gõ mật khẩu mới.

- dìm Đồng ý để biến hóa mật khẩu.

*

+ Lấy lạimật khẩu bởi mã trò chơi

Bước 1:

- Vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

*

Bước 3:

- Gõ tên đăng nhập và mã kiểm tra, chọn Sử dụng mã game.

*

Bước 4:

- Nhập mã game & mã kiểm tra, kế tiếp gõ mật khẩu đăng nhập mới.

- dìm Đồng ý để thay đổi mật khẩu.

*

+ Lấy lạimật khẩu bởi Email đăng ký tài khoản

Bước 1:

- Vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn, nhấn vào trong dòng chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

Bước 3:

- Gõ tên đăng nhập & mã kiểm tra, chọn Gởi thư về địa chỉ Email đã đăng ký cho tài khoản.

*

Bước 4:

- bấm vào nút Lấy lại mật khẩu, tiếp đến kiểm tra Email đăng ký để nhận thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào liên kết kích hoạt vào mail nhằm mở trang chuyển đổi mật khẩu.

- Nhập mật khẩu mới và nhận Đồng ý để rứa đổi.

*

Mã game:

+ Cách bổ sung mã game (dùng cho thông tin tài khoản chưa đk mã game)

Bước 1:

- sử dụng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game. Ko thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn)

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mật khẩu mã trò chơi mới, tiếp nối nhấn gật đầu đồng ý để bổ sung mã game.

+ Cách biến đổi mã game

Bước 1:

- cần sử dụng mật khẩu singin vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu đăng nhập để singin (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn).

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mã game bây giờ mã game mới, sau đó nhấn đồng ý.

Bước 4:

- nhấn vào nút Đồng ý, kế tiếp kiểm tra Email đăng ký để dìm thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào liên kết kích hoạt vào mail nhằm hoàn tất việc biến hóa mã game.

*

+ Cách rước lại mã game bằng email đã đăng ký

Bước 1:

- Vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn, nhấn vào dòng xoáy chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- lựa chọn Quênmã game (Mật khẩu cung cấp 2),sau đónhấn Tiếp tục.

Xem thêm: Ảnh Gái Xinh Cởi Hết Quần Áo Lót Khoe 3 Vòng Chuẩn Người Mẫu

Bước 3:

- Gõ thương hiệu đăng nhập và mã kiểm tra.

*

Bước 4:

- bấm vào nút Lấy lại mật khẩu, tiếp đến kiểm tra Email đăng ký để dìm thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào link kích hoạt trong mail để mở trang biến hóa mã game, nhập mã game new và thừa nhận Đồng ý để thay đổi.

*

Email đăng ký:

+ Cách bổ sung email đăng ký (dùng cho tài khoản chưa đk email)

Bước 1:

- sử dụng mật khẩu singin vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn.

- lưu giữ ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn)

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản.

Bước 3:

- vào phần thông tin tài khoản, nhấp vào mục cập nhật tại dòng e-mail đăng ký.

*

Bước 4:

- Gõ mật khẩu cùng điền tên thư điện tử muốn đk cho tài khoản, kế tiếp nhấn Đồng ý.

- lưu giữ ý: 1 Email có thể sử dụng mang lại nhiều tài khoản chienquoc.com.vnID.

*

+ Cách thay đổi email đk

Đến trực tiếp một trong các 3 Nghênh khách Đường hoặc những Trạm thông tin gần nhất

Điều khiếu nại giải quyết:

- tài khoản có đăng ký số giấy tờ đúng đắn và rất có thể trình ra làm bằng chứng - Đem theo như đúng loại sách vở đăng ký kết trong thông tin tài khoản - Điền vào chủng loại hồ sơ “Thay đổi email đk tài khoản” - Ghi vào đối kháng - thương hiệu của thư điện tử mới rất cần phải chuyển đến - công ty sẽ khước từ những trường hợp nhờ người khác đi làm việc giúp hoặc gởi giấy tờ thông qua email

Thời gian giải quyết:

- giải quyết và xử lý ngay lập tức sau khi thông tin đã có được xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công hội chứng đến một trong những 3 Nghênh khách hàng Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ e-mail mới buộc phải chuyển đến.

- giữ hộ kèm bạn dạng sao công hội chứng số giấy tờ đăng ký kết trong tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ lúc nhận thư (trừ lắp thêm Bảy, công ty Nhật và ngày lễ).

- Click vào đây để xem hệ thống Nghênh khách hàng Đường và các Trạm Thông Tin.

Số giấy tờ:

+ Cách bổ sung cập nhật số sách vở và giấy tờ (dùng cho thông tin tài khoản chưa đk số giấy tờ)

Bước 1:

- dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn.

- lưu giữ ý: chỉ hoàn toàn có thể dùng password để singin (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.chienquoc.com.vn.vn)

Bước 2:

- vào phần Quản lý tài khoản chọn mục thông tin tài khoản.

Bước 3:

- vào phần thông tin triệu chứng thực, nhấn vào mục cập nhật.

*

Bước 4:

- Gõ mật khẩu với điền những thông tin muốn đk cho thông tin tài khoản (số CMND, ngày cấp, nơi cấp…) tiếp nối nhấn Đồng ý.

*

+ Cách biến hóa số sách vở

Đến trực tiếp một trong những 3 Nghênh khách Đường hoặc các Trạm tin tức gần nhất

Điều khiếu nại giải quyết:

- thông tin tài khoản có đăng ký số giấy tờ đúng đắn và rất có thể trình ra làm bởi chứng. - Đem theo đúng loại sách vở và giấy tờ đăng cam kết trong tài khoản. - công ty số sách vở cũ và công ty số sách vở và giấy tờ mới cần cùng mang đến trực tiếp. - Điền vào chủng loại hồ sơ “Thay đổi thư điện tử và CMND”.

Thời gian giải quyết:

- giải quyết và xử lý ngay lập tức sau khi thông tin đã có xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công hội chứng đến một trong 3 Nghênh khách Đường

Điều khiếu nại giải quyết:

- Ghi rõ email mới yêu cầu chuyển đến.

- gửi kèm bản sao công chứng số sách vở và giấy tờ đăng ký kết trong tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

- bản sao công triệu chứng số sách vở muốn chuyển đến (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

- Ghi rõ câu chữ yêu cầu.

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ lúc nhận thư (trừ thứ Bảy, nhà Nhật với ngày lễ).

Xem thêm: Iphone Không Cập Nhật Được Ứng Dụng Trên App Store Là Lỗi Gì?

Lưu ý:

- chúng tôi chỉ triển khai các yêu mong trên giả dụ trong tài khoản của người sử dụng đăng ký chính xác số giấy tờ Quý Khách sẽ gởi kèm cho cửa hàng chúng tôi trong thư tay với hiệu lực bản công chứng không thật 3 tháng

- những trường hợp chuyển nhượng hay biếu tặng bên phía ngoài Nghênh khách Đường, VNG đang không giải quyết và xử lý và không chịu đựng trách nhiệm.

- Mọi vụ việc thắc mắc, xin vui lòng tương tác tổng đài 1900.561.558 nhằm được lý giải ngay lập tức.


Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay
Kubet