Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn toán lớp 3 bộ cánh diều

      18

TOP 8 Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mỗi đề thi đều có đáp án đi kèm, giúp những em học viên lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn toán lớp 3 bộ cánh diều


Với 8 đề giữa kì 1 môn Toán 3 sách mới, còn hỗ trợ thầy cô gấp rút xây dựng đề thi giữa kì 1 năm 2022 - 2023 đến học sinh của chính bản thân mình theo công tác mới. Mời thầy cô và những em cùng mua miễn tổn phí trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi thân học kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diềuĐề thi thân học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 - 2023 (Đề 1)

Trường TH……….............Họ tên:……………………Lớp:……....

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ IMÔN: TOÁNNăm học: 2022 - 2023Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn trước đán án đúng nhất

Câu 1: Kết quả của phép chia sau 49 : 7 là

a. 5 b. 6 c. 7d. 8

Câu 2: Đồng hồ chỉ:Câu 3: Nối công dụng với phép tính đúng


Câu 4: Điền vào ô trống:

Câu 5: Số phù hợp điền vào ô trống là: ☐ : 9 = 64 : 8

a. 64 b. 72 c. 81 d. 65

Câu 6: Lớp 3A quyên góp được 275 cuốn vở, lớp 3A quyên góp được rất nhiều hơn lớp 3B 95 cuốn. Lớp 3B quyên góp được số quyển vở là:

a. 370b. 360c. 170d. 180

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: a) Đặt tính:


256 + 539

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................


508 – 327

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................


a) 18 : 2 + 256

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................


b) ….?... X 7 = 309 - 253

....................................................

....................................................

....................................................

Xem thêm: 10 Câu Chuyện Ma Nổi Tiếng Nhất Nhật Bản, 10 Loại Ma Đáng Sợ Nhất Thế Giới

....................................................


Bài 4: các bạn Lan có 6 hộp sô-cô-la, mỗi hộp bao gồm 9 thanh sô-cô-la. Hỏi bạn Lan có tất cả bao nhiêu thanh sô-cô-la?

Tóm tắt

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài giải

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 5: a) Em hãy nêu một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng phân chia 6

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tính nhanh: 254 + 334 + 266 – 154

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 - 2023 (Đề 2)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của 234 là

A. 233B. 234C. 235D. 236

Câu 2: Tính độ dài quãng con đường ốc sên bò từ trường học về nhà:

A. 453 mB. 716 mC. 718 mD. 398 m

Câu 3: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114B. 664C. 372D. 275

Câu 4: Đồng hồ nước sau chỉ mấy giờ:

A. 6 giờB. 12 tiếng 30 phútC. 1 giờ 30 phútD. 6 giờ đồng hồ 5 phút

Câu 5: Đã khoanh vào 1 phần mấy số quả táo:

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 6: Hoa làm một chiếc hộp bao gồm dạng khối vỏ hộp chữ nhật; mỗi mặt cần sử dụng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 loại hộp như vậy Hoa cần từng nào tờ giấy color tất cả?

A. 20 tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299

b) 530 - 210

Câu 8 (2 điểm): tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 - x = 100

c) x - 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua đôi mươi quả táo. Bà mẹ chia đến Linh

*
số táo khuyết đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của hai số là 55, nếu phân phối số trừ 17 và không thay đổi số bị trừ thì hiệu new là?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: C

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299 = 620

b) 530 - 210 = 320

Câu 8 (2 điểm): search x biết

a) x + 274 = 854

x = 854 - 274

x = 580

b) 110 - x = 100

x = 110 - 100

x = 10

c) x - 233 = 100

x = 100 + 233

x = 333

d) 72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Câu 9 (1,5 điểm): Hình 4 tứ giác

Câu 10 (1,5 điểm):

Mẹ mang đến Linh số quả táo bị cắn dở là:

20 : 4 = 5 (quả)

Đáp số: 5 trái táo

Câu 11 (1 điểm):

Hiệu new là:

55 − 17 = 38

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số phù hợp vào ô trống

A. 11B. 1C. 30D. 35

Câu 2: Mỗi luống cô Dung trồng 8 cây. Hỏi 8 luống như vậy có toàn bộ bao nhiêu cây?

A. 16 câyB. 64 câyC. 36 câyD. 42 cây


Câu 3: Một giờ có 60 phút thì

*
giờ có:

A. 10 phútB. 14 phútC. 15 phútD. 16 phút

Câu 4: Tính 530g - 325g = .....g

A. 205gB. 210gC. 215gD. 220g

Câu 5: Một shop có 36 quả dưa hấu, sau khoản thời gian đem cung cấp thì số dưa hấu giảm sút 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quả dưa hấu?

A. 30 quảB. 5 quảC. 6 quảD. 5 quả.

Câu 6: Bác Minh đã thao tác làm việc được 7 giờ, mỗi giờ bác làm được 7 sản phẩm. Hỏi bác Minh làm cho được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 49 sản phẩmB. 50 sản phẩmC. 51 sản phẩmD. 52 sản phẩm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 45 x 8

b. 128 : 8

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 34mm + 16mm = ....cmc) 12g x 3 = .....g
b) 2dm = ...mmd) 72g : 8 = .....g

Câu 9 (1 điểm): Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

Câu 10 (2 điểm): cửa hàng có 27 kg gạo. Bữa sau nhập về số gạo vội 6 lần số gạo bao gồm tại cửa ngõ hàng. Hỏi siêu thị đã nhập về từng nào kg gạo?

Câu 11 (1 điểm): Một phép chia tất cả số phân tách là số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số như là nhau, thương bởi 3 cùng số dư là số dư lớn số 1 có thể. Search số bị chia?

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán 3 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: A


II. Từ bỏ luận:

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 45 x 8 = 360

b. 128 : 8 = 16

Câu 8 (1 điểm): Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 34mm + 16mm = 5 cmc) 12g x 3 = 36g
b) 2dm = 200 mmd) 72g : 8 = 9g

Câu 9 (1 điểm): Hình bao gồm 5 tam giác

Câu 10. (2 điểm)

Cửa hàng đã nhập về số kilogam gạo là

27 x 6 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg gạo

Câu 11. (1 điểm)

Số bé dại nhất gồm hai chữ số giống nhau là: 11

Số phân chia là 11 thì số dư phệ nhất có thể là 10

Số bị phân tách là

11 x 3 + 10 = 43

Đáp số: 43


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 219 tất cả 2 trăm, 1 chục và 9 đối kháng vịB. 223 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đối chọi vịC. Những số 717, 718, 729, 709 được bố trí theo thiết bị tự từ bé nhỏ đến lớnD. 456 + 419 = 975

Câu 2: Mỗi chiếc ô tô có 4 bánh xe. Hỏi trăng tròn bánh xe lắp toàn vẹn vào bao nhiêu chiếc ô tô?

A. 5 chiếcB. 4 chiếcC. 6 chiếcD. 7 chiếc

Câu 3: tác dụng của phép tính 10 + 15 x 4 bằng

A. 60B. 70C. 80D. 65

Câu 4: kiếm tìm x biết: x + 212 = 467

A. 255C. 256B. 257D. 258

Câu 5: 20mm + 20 mm = ... Cm

A. 40mmB. 4cmC. 40cmD. 4mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng mang lại 10 tiếng 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp bên trong bao lâu?

A. 2 tiếng 25 phútB. 1 giờ 75 phútC. 2 tiếng 50 phútD. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 172 + 554

b) 437 - 234

c) 116 x 4

d) 177 x 5

Câu 8 (1 điểm): tìm kiếm x

a. 7 × x = 49

b. 88 : x = 2

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu thích hợp vào địa điểm chấm

a. 5 m 3cm … 7m 2cm

b. 4m 7 dm … 470 dm

c. 6m 5 centimet … 603 m

d. 2m 5 cm … 205 cm

Câu 10 (2 điểm): Cô giáo tất cả 36 quyển sách. Cô thưởng cho chúng ta học sinh giỏi 1/3 số sách, 1/ 4 số sách sót lại cô thưởng cho chúng ta học sinh khá. Hỏi sau khi thưởng cho chúng ta học sinh xuất sắc và khá,cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách.

Xem thêm: Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 1 Thuyết Minh, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Câu 11 (1 điểm): tìm số bị phân tách biết mến là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bởi 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể có.


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay