Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 năm 2017

      26

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm học tập 2016-2017 bao gồm đáp án mang đến cho các em những kiến thức tiếng Anh bắt đầu và những bài xích tập giúp những em ôn luyện tiếng Anh hiệu quả.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 năm 2017


Để học tiếng Anh lớp 3 thì những đề thi giờ đồng hồ Anh theo học kì là rất nhiều tài liệu học tiếng Anh đặc biệt quan trọng mà những em phải chú ý. Để giúp các em học tiếng Anh công dụng hơn, chienquoc.com.vn liên tiếp cập nhận những tài liệu học tập tiếng Anh bao hàm bài tập giờ Anh, đề thi tiếng Anh theo các năm học cho các em học tiếng Anh theo một khối hệ thống và ôn luyện kiến thức công dụng nhất. Đề thi học kì giờ Anh lớp 3 năm 2016-2017 có đáp án sẽ cho những em đều nội dung ôn luyện kiến thức và kỹ năng tiếng Anh công dụng nhất, hãy cùng xong đề thi này cho trẻ lớp 3 nhé!

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 năm 2016-2017 bao gồm đáp án

Để học giờ đồng hồ Anh lớp 3 thì việc hoàn thành những bài tập giờ đồng hồ Anh trong quy trình học để giúp các em học tiếng Anh tốt hơn. Sát bên đó, những đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 để giúp đỡ các em làm quen dần dần với các dạng bài thi và sẽ có những kết quả thi giờ Anh tốt nhất. Nội dung đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2016-2017 như sau:

*

Exercise 1: Listen

a/ Listen và tick b/ Listen và number

1. Where when …../ Where are you from?

2. Can can’t ….../ Can you swim?

3. Sunday Saturday ….../ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ….../ It’s big & nice

5. Táo apple April ….../ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What vày you bởi ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C

1. Those are my……………. A. Pencil B. A pencil C. Pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What vày you do….. English lesson? A. During B. In C. On

5. These book are ………..the table. A. At B. On C. In

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vì chưng you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

When bởi you have Maths?...............................................................................................………….

Exercise 6: Listen and complete (1pt)

1. Voice 1: What colour is your pencil cases , Miss ?

Voice 2: That 's .................... 2. Voice 1: What colour is your pencil ?

Voice 2: It's ................... 3. Voice 1: What colour is your ..............?

Voice 2: It's black

4. Voice 1: What colour ........ Your pens ?

Voice 2: They're orange

*

Đáp án:

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick (1 point)

1. When 2. Can't 3. Saturday 4. Pencil 5. Apple

b/ Listen và number (1 point)

......2/ Where are you from?

......4/ Can you swim?

......1/ This is our classroom.

Xem thêm: Số Đỉnh Của Đa Giác Có Tổng Các Góc Trong Bằng 1080 °, Bài Tập 1 Trang 173 Tài Liệu Dạy

......3/ It's big and nice

......5/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences (2 points)

1. What is your name?

2. I am from Vietnam.

3. My birthday is in September

4. I have English on Friday.

5. Those are my notebooks.

Exercise 3: Fill in the blank (2 points)

1. Are 2. When 3. On 4. During 5. Like

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C (2 points)

1. C. Pencils 2. B. May 3. B. When 4. A. During 5. B. On

Exercise 5: Answer question (2 points)

1. My name is.................

2. I'm from Vietnam.

3. I like.................

4. There are..............

5. I have it on......................./ I have Math on...........

Xem thêm: 1001+ Mẫu Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Ngày 20-11, Tranh Vẽ Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20

Những đề thi giờ Anh học kì cho trẻ nhỏ lớp 3 sẽ tiến hành chienquoc.com.vn tiếp tục cập nhật trong phần đa nội dung tiếp theo, các bạn chú ý theo dõi để trẻ tất cả thêm mọi tài liệu học tiếng Anh mang lại trẻ em hiệu quả nhất nhé.

Để học tiếng Anh lớp 3 cho trẻ em nói riêng và học giờ đồng hồ Anh trẻ em em nói phổ biến các bạn có thể cho trẻ học ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tại chienquoc.com.vn nhé!


Từ khóa Đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ em lớp 3 cho bé 8 tuổi | Đề thi học kỳ tiếng Anh trẻ em lớp 3 cho nhỏ xíu |

Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay