Đề thi tốt nghiệp môn văn 2007

      12

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần một là đề thi môn Ngữ văn ko phân ban, giữa những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp thpt niên khóa 2006-2007 ở hai hệ trung học phổ thông và giáo dục đào tạo Thường Xuyên. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong văn bạn dạng hướng dẫn tố chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà bộ GD-ĐT vừa ban hành.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Vào Được Trận Liên Minh Huyền Thoại Không Vào Được Trận Đấu

Cũng vào công văn này, cỗ GD-ĐT đã chuyển ra phần đông mốc thời gian đặc trưng trong kì thi giỏi nghiệp lần 1 cùng lần 2.

*

Tải file : tại đâyXem đáp án: trên đâyCác đề thi thuộc đợt khác:

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn Địa lí KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 208

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 345

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 413

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 516

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 647

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 725

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 838

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 925

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn lịch sử KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 108

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn đồ dùng lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 231

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn vật dụng lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 354

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn đồ dùng lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 438

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn đồ lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 545

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn đồ lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 650

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn thiết bị lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn đồ vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 895

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 295

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 348

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 463

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 519

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 645

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 751

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 824

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 982

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn Địa lí PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 138

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 251

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 325

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 487

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 634

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 713

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 827

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn lịch sử PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn Ngữ văn PB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 219

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 357

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 496

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 583

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 615

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 913

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 275

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 359

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 407

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 528

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 752

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 926

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 153

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 236

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 397

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 465

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 523

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 659

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 781

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 858

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học PB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn vật dụng lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 214

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn đồ dùng lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 323

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn trang bị lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 478

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn đồ vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 593

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn trang bị lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 682

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn đồ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 798

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn thứ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn đồ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 314

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 513

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 627

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 736

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 815

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 948

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 130

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 241

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 328

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 435

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 587

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 639

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 842

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 974

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 124

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 257

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 376

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 452

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 508

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 621

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 793

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 875

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 203

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 341

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 459

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 570

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 692

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 723

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 927

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 132

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 247

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 415

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 534

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 646

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 768

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn Địa lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 135

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học hệ hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 372

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn hóa học hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 491

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn hóa học hệ hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 525

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 609

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn hóa học hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 748

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 817

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn lịch sử hào hùng hệ hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 1

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn Ngữ văn hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn Toán học tập hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn vật dụng lí hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 262

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn thiết bị lí hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 384

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn trang bị lí hệ hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 417

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn vật lí hệ hệ té túc 2006-2007 lần 1 mã đề 539

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn đồ vật lí hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 672

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn thứ lí hệ hệ té túc 2006-2007 lần 1 mã đề 704

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn trang bị lí hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 849

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn thiết bị lí hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 923

Tra cứu vớt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

nội dung bài viết được hiện ra trên cơ sở sưu tầm toàn bộ các đề thi xuất sắc nghiêp THPT quốc gia tất cả những môn trên cả nước từ trước đến nay do đọc hoặc từ bạn đọc và những thầy cô sẽ đóng góp để có thể chia sẻ cho vớ cả các bạn học ra đời sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ ko thể tránh được những tin tức sai sót, giả dụ phát hiện các bạn cũng có thể comment bên dưới hoặc chúng ta có số đông đề thi của các tỉnh buộc phải chia sẻ, vui lòng contact hoặc gửi bài xích vào thư điện tử . Xin tâm thành cảm ơn.


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay
Kubet