Gia cát lượng chết như thế nào

      9

Trước lúc qua đời, Gia mèo Lượng dặn dò hạ nhân, khi ông chết phải kê miệng ông "ngậm 7 phân tử gạo", mặt khác không được nhanh chóng cử hành tang lễ. Bởi vì sao lại như vậy?

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Gia cát Lượng là người có công dụng tiên tri, ông bên trên thông thiên văn bên dưới rành địa lý, vừa hoàn toàn có thể bài binh bố trận và lại mưu tính sâu xa. Chỉ nhớ tiếc rằng trên đường Bắc vạc vất vả lâu ngày, ông bị tí hon nặng, và mệnh chung tại đống Ngũ Trượng của nước Thục vào khoảng thời gian Kiến Hưng máy 12 (năm 234).

Một người nối liền huyền học như Gia cát Lượng sẽ sớm tính được rằng vận hạn của chính mình đang cho gần, chỉ hận chưa dứt nguyện vọng phục hưng Hán thất. Vì vậy, ông lập bọn "thất tinh đăng" dâng sao hóa giải mong kéo dài tính mệnh, nhưng bởi vì một sự cố xung quanh ý muốn mà bất thành. Trước khi qua đời, Gia cát Lượng dặn dò hạ nhân, lúc ông chết phải để miệng ông "ngậm 7 hạt gạo", mặt khác không được lập tức cử hành tang lễ.

Bạn đang xem: Gia cát lượng chết như thế nào

*
Lập thất tinh đăng kéo dãn dài tính mạng (Ảnh: soundofhope)

Gia cát Lượng làm như vậy thật ra nguyên nhân là đại cục nhà Thục Hán, điều này cũng thể hiện lòng tin cao thượng một lòng vì nước của ông!

Dâng sao giải hạn mượn tuổi Trời

Lần cuối cùng Bắc phạt, Gia cát Lượng đã chuẩn bị rất kỹ càng, tin tưởng chắc chắn rằng sẽ đánh bại Tư Mã Ý. Kết quả, tứ Mã Ý thấy Gia cat Lượng khí ráng bừng bừng, cố là bấy giờ ra quyết định thủ vững ko ra đánh, không mang "đá chọi đá" với Gia cát Lượng. Dẫu đến Gia cat Lượng khiêu binh như vậy nào, tư Mã Ý đều bỏ mặc. Thậm chí còn khi Gia cat Lượng sử dụng quần áo thiếu phụ để nhục mạ bốn Mã Ý, tư Mã Ý cũng vẫn mặc nhiên trấn định, khiến Gia mèo Lượng uất ức phiền muộn.

Lúc ấy Gia cat Lượng khôn cùng nóng lòng quyết chiến, cũng chính vì cả một quãng con đường dài tự Thành Đô trèo non lội suối, hao phí không hề ít lương thực, vượt mặt Tư Mã Ý nhanh chóng được ngày nào, thì quốc lực Thục Hán đang đỡ hao tổn ngày đó.

Lúc chi tiêu Mã Ý vẫn muốn liều mạng với Gia cát Lượng, hiệu quả sau khi giao chiến mấy lần, tứ Mã Ý bị tổn thất lớn, ngay cả tướng tài Trương Cáp cũng rơi vào cảnh tay Gia mèo Lượng. Nạm là bốn Mã Ý khăng khăng thủ vững không xuất chiến, vày dù sao quốc lực Tào Ngụy cũng vượt xa Thục Hán khôn cùng nhiều. Cuộc Bắc phạt trước đây cũng đó là bị bốn Mã Ý kéo dãn theo bí quyết này. Đám kiêu binh hãn tướng dưới quyền của bốn Mã Ý cảm giác khó chịu, cho rằng đường con đường là đại quân Tào Ngụy lại bị Gia mèo Lượng đè lên đánh, tin này truyền đi thì việc gì đang xảy ra? vắt là họ nhao nhao xin chiến, mặc dù vẫn đầy đủ bị tư Mã Ý trường đoản cú chối.

Cuối cùng tứ Mã Ý nghĩ ra một phương pháp hay. Chính vì mỗi lần Gia mèo Lượng xuất chiến đều xảy ra vấn đề thiếu thốn lương thực, do đó lần này tứ Mã Ý bèn đưa ra quyết định đánh lén kho lương của Gia cat Lượng, ráng là mới có trận "hỏa thiêu Thượng Phương Cốc". Tứ Mã Ý lại một đợt nữa bị Gia cat Lượng cho vào bẫy, trường đoản cú đó về sau vô luận như thế nào cũng đều ko xuất chiến, cứ bởi vậy cùng Gia cat Lượng giằng co.

Theo thời gian kéo dãn dài như vậy, thân thể của Gia cát Lượng mỗi ngày một kém. "Tam Quốc Diễn Nghĩa" hồi 103, nhắc rằng:

Đêm hôm ấy, Khổng Minh gượng dịch ra trướng, ngấc xem thiên văn. Xem xong, Khổng Minh khiếp hãi lắm, vào trướng bảo Khương Duy rằng:

- Ta nguy mang lại nơi mất rồi!

Duy nói:

- Sao vượt tướng lại dạy thế?

Khổng Minh nói:

- Ta thấy trong ba ngôi sao Tam thai, ngôi khách hàng tinh sáng lắm cơ mà ngôi chủ tinh thì u ám, các sao tướng mạo phụ láng tôi lờ mờ. Xem tượng trời như thế đủ biết mệnh ta.

Duy nói:

- Tượng bên trên trời đang thế, sao vượt tướng không sử dụng phép dưng sao giải hạn mà kéo lại được không?

Khổng Minh nói:

- Ta vốn biết phép ấy, nhưng chưa chắc chắn lòng trời làm sao. Ngươi hãy dẫn bốn mươi chín tên gần kề sĩ, cố kỉnh cờ thâm, khoác áo thâm, đứng vòng quanh ko kể trường, ta sống trong cầu hòn đảo sao bắc đẩu. Ví như như trong bảy ngày, ngọn đèn chủ không tắt, thì ta sống thọ thêm được một kỷ nữa. Ví như đèn tắt, ta không thọ được. Phàm những người tạp nhạp, ko được mang đến vào. Phần lớn đồ gì ta đề xuất dùng đến, cứ sai hai đứa tiểu đồng trang biện là đủ.

Khương Duy vâng mệnh, mua sửa đâu đấy.

Bấy giờ, vào huyết trung thu, mon tám. Đêm hôm ấy, sông Ngân vằng vặc, phân tử thóc đầm đìa, canh chầy thanh vắng, giờ đồng hồ la giờ đồng hồ cồng yên ổn phăng phắc, tinh kỳ hắt hiu. Khương Duy ở ko kể trướng, dẫn bốn mươi chín tên tiếp giáp sĩ canh giữ xung quanh. Khổng Minh làm việc trong bày hương thơm hoa, lễ trang bị ở cùng bề mặt đất, chia làm bảy ngôi đèn lớn và bốn mươi chín ngôi đèn nhỏ tuổi xung quanh, chính giữa đặt một ngọn đèn bạn dạng mệnh.

Tuy nhiên, tác dụng trời xui đất khiến cho thế nào lại bị Ngụy Diên vô tình đạp tắt ngọn minh đăng, khiến mang lại việc dưng sao giải hạn, mượn tuổi trời của Gia Cát Lượng bất thành. Lần này Gia mèo Lượng cảm thấy đó là ý Trời, cấp thiết nào xoay gửi trời đất, chũm là bước đầu an bài quan tài cho mình.

*
Gia cat Lượng thân thể từng ngày một xấu, ban đầu an bài quan tài cho mình. (Ảnh: soundofhope)

Ngậm 7 phân tử gạo sau khoản thời gian chết

Sau khi Gia mèo Lượng qua đời, có hai chuyện khiến cho ông niềm nở nhất. Một là phải giữ fan nào lại mang lại Lưu Thiền trọng dụng, trợ giúp bình ổn Thục Hán; hai là lui binh ra sao cho an toàn. Gia mèo Lượng biết rõ năng lực của tư Mã Ý, biết rằng Tư Mã Ý cũng hoàn toàn có thể nhìn thiên tượng biết tướng tá tinh sắp rơi, và sau khoản thời gian ông chết tứ Mã Ý ắt đang phản công. Theo nhìn nhận và đánh giá của Gia cát Lượng, quân Thục Hán không ai hoàn toàn có thể ngăn trở tứ Mã Ý, trong cả Ngụy Diên cũng ko được, vì vậy ông độc nhất định phải sắp xếp giỏi kế hoạch rút quân trước lúc chết.

Trước lúc qua đời, Gia Cát Lượng viết tờ di biểu dâng lên hậu chủ, chấm dứt xuôi lại dặn dò Dương Nghi rằng:

"Sau khi ta chết, tránh việc phát tang, đề nghị làm một chiếc khám to, để thây ta ngồi trong khám, đem bảy hạt gạo cho vô miệng, dưới chân để một ngọn đèn sáng. Trong quân cứ duy trì vẻ yên ổn ổn như thường, chớ có khóc lóc; như thế, ngôi tướng tinh không rơi xuống, âm hồn ta tự tự khắc cũng nhấc lên được. Tư Mã Ý thấy tướng mạo tinh không sa, trong bụng còn hồ nghi. Quân ta rút về nên để trại sau rút trước, rồi theo thứ tự trại nọ mang đến trại kia, tự từ mà lui. Nếu tư Mã Ý đuổi theo, ngươi phải dàn thành trận thế, tảo cờ tiến công trống trở lại, rồi đem bộ tượng mộc của ta khi trước, để lên trên xe xuất kho trước trận, không nên tướng sĩ đứng dàn hai bên. Tư Mã Ý trông thấy, tất phải sợ cơ mà chạy".

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" hồi 104, kể rằng :

Đêm hôm ấy trời khu đất sầu thảm, Khổng Minh thiêm thiếp về thần. Khương Duy, Dương Nghi tuân lời di chúc, không dám cử ai theo khâm liệm, an trí vào trong khám, sai ba trăm tướng xuất sắc tâm phúc coi giữ. Đoạn kín đáo truyền lệnh không đúng Ngụy Diên đi đoạn hậu, còn những trại các nhổ dần kéo về.

Tư Mã Ý đêm tối ấy coi thiên văn, thấy một ngôi sao 5 cánh to, nhan sắc đỏ tía, ánh tỏa ra như bao gồm sừng, từ bỏ phương phía đông bắc bay sang trọng phương nam, rồi sao xuống trại Thục. Bố lần sa xuống, lại tía lần vụt lên, tiếng chuyển ầm ầm.

Xem thêm: Điểm Danh Những Cái Chết Lãng Xẹt Nhất Trên Thế Giới Có Thể Bạn Muốn Biết

Ý nửa hại nửa mừng nói:

- Khổng Minh chết rồi!

Lập tức truyền lệnh cất đại quân ra xua đánh. Vừa ra cửa ngõ trại, lại suy nghĩ rằng:

- Khổng Minh tài phù phép, sai khiến cho thần Lục đinh, Lục giáp. Ni thấy ta không ra đánh, đến nên tạo ra sự thuật này để dử ra đây; giả dụ ta đuổi theo, tất lại mắc mẹo.

Nghĩ cố gắng rồi quay chiến mã trở vào, không đi nữa, chỉ không nên Hạ Hầu Bá dẫn vài ba mươi thương hiệu kỵ, lẻn xuống đường núi, nghe ngóng tin tức mà thôi.

Nói về Hạ Hầu Bá dẫn quân mang lại gò Ngũ Trương, nghe ngóng tin tức, thì ko thấy một bạn nào nữa, kíp về báo với tư Mã Ý. Nhận được tin báo quân Thục đều đã rút binh, bốn Mã Ý rối rít giẫm chân hạ lệnh truy hỏi kích: "Khổng Minh mệnh chung rồi, đề xuất đuổi đánh đến mau".

Tuy nhiên lúc quân bốn Mã ý đuổi đánh, quân Thục làm theo lời dặn dò của Khổng Minh, đẩy xe có tượng mộc ra trận, dọa mang lại quân Ngụy hồn bay phách tán, nhao nhao vứt vứt giáp dắt binh toá chạy. Tứ Mã Ý cũng run sợ bỏ chạy hơn năm mươi dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình: “Đầu của ta còn không?”.

Trận chiến này, sau này trong dân gian lưu truyền câu nói: “Tử Gia cát năng tẩu sinh Trọng Đạt” (Gia cat chết vẫn xua được Trọng Đạt sống). Người đời sau còn hỗ trợ thơ rằng:

Sao lâu năm sa xuống, biết tuyệt không? Ngơ ngẩn còn với dạ hãi hùng! Để một trò cười ghi mồm thế, Sờ đầu chẳng biết bao gồm còn không?

Miếu Gia cát Lượng ở lô Ngũ Trượng. (Ảnh: soundofhope)

Vì sao Gia cát tiên sinh lại hạ lệnh ngậm 7 phân tử gạo sau khi chết?

Gia cát Lượng sở dĩ bảo Dương Nghi đem bảy phân tử gạo cho vô miệng ông, là cũng chính vì Gia cát tiên sinh nối liền pháp thuật Lục Đinh, Lục Giáp. Ông áp dụng pháp thuật này nhằm âm hồn của chính bản thân mình tái hiện, rất có thể trấn trụ thân thể, khiến cho thiên tượng cho rằng ông còn chưa chết, do vậy thì tướng tá tinh trên trời tạm thời vẫn chưa rơi. Vào sách Khổng Minh đã giải thích: “như thế, ngôi tướng mạo tinh không rơi xuống, âm hồn ta tự tương khắc cũng nhấc lên được".

Mặt khác, Gia cát Lượng thấu hiểu Tư Mã Ý nhiều nghi, sẽ không đánh một trận khi còn chưa chắn chắn chắn. Bốn Mã Ý mặc dù biết Gia cat Lượng không hề sống thọ nữa, nhưng chỉ việc ông vẫn vẫn đang còn sống thì sẽ không dám hành vi thiếu suy nghĩ, vì thế quân Thục sẽ sở hữu được đủ thời gian để rút lui.

Sau này vào cuối thời nhà Đường có một văn nhân thương hiệu là Trần Cái đã viết lời chú cho bài “Ngũ Trượng Nguyên Thi” của hồ nước Tằng, vào đó lý giải rằng: Gia Cát Lượng dặn dò “túc hạ đạp thổ” (dưới chân chạm đất), “kính yên trung ương tiền” (gương để trước tim), trong miệng ngậm bảy hạt gạo và một lượng nước thích hợp, biểu thị vẫn còn có thể ăn uống như fan đang sống, trong tay cầm bút và binh thư, lại có ngọn đèn sáng sủa ở trước đầu, biểu thị vẫn đang hoạch định quân mưu.

Trong thực tế, nghi thức này đã có từ lâu đời. Tập tục để một số đồ vật trong miệng người đã tắt hơi rồi an táng, thời cổ đại gọi là “ngậm”, “ngậm ngọc”, “ngậm cơm”… Những thứ mà người chết thường xuyên ngậm là ngọc, gạo, ngũ cốc. Nếu ngậm những loại lương thực nói tầm thường thì đều được gọi là “ngậm gạo”, nếu ngậm châu báu ngọc ngà thì đều gọi là “ngậm ngọc”.

Trong “Công Dương Truyện” ghi chép: Hiếu tử ko nỡ để bố mẹ trong miệng vẫn trống rỗng lúc qua đời, vì vậy mới đặt một số thứ như gạo, cơm, ngọc, châu báu… vào miệng của họ.

Gia Cát Lượng ko phải là chư hầu, chức vị Thừa Tướng của ông được coi như một cấp của đại phu, do đó ngậm gạo là phù hợp với thân phận ấy. Ngậm gạo ở đây không liên quan gì cho hiếu tử, mà có lẽ giống như Trần Cái nói, điều này biểu thị ông dù đã chết tuy vậy vẫn có vừa đủ quyền năng giống như khi còn sống.

Nhưng tại sao nhất định phải là bảy hạt gạo? Bởi vì trong tập tục mai táng của bạn phương Đông, số “bảy” là số lượng thần bí, hàm chứa một ý nghĩa văn hóa sâu xa. Lấy ví dụ Rằm tháng Bảy Âm lịch là Tết Trung Nguyên, cũng gọi là “tiết quỷ”, là ngày mà bách quỷ dạo đêm. Vào ngày này, người xưa có tập tục đốt nến cúng nhan ở 2 bên đường.

Xem thêm: 2 Website Kiểm Tra Cấu Hình Chơi Game Nổi Tiếng Cho Game Thủ

Ngoài ra, những người đã khuất sau bảy ngày qua đời rất cần phải làm “Thất Đầu”, bởi vì tương truyền sau khi chết bảy ngày thì linh hồn sẽ trở về nhà, cho nên vì thế người nhà cần phải chuẩn bị cơm canh nghênh đón. Sau đó cách 7 ngày lại làm pháp sự, qua bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể vô cùng độ vong linh mang lại người sẽ khuất. Vì vậy "ngậm bảy hạt gạo" cũng chính là mượn dùng thâm ý của bé số “bảy” thần bí trong văn hóa Đông phương, cũng là 1 ngụ ý cừ khôi khôn lường của Gia Cát Lượng.

Gia cát Lượng cả đời bởi vì nước, "cúc cung tận tụy cho chết mới thôi". Đến thời gian cận kề chiếc chết, ông vẫn bồn chồn nỗi lo suy nghĩ làm cố nào nhằm trợ giúp quốc gia của mình. Tấm lòng cao thượng này đáng để hậu nhân kính nể từ lòng lòng, cũng lưu lại bao nỗi niềm yêu thương tiếc!


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay
Kubet