Gia cát lượng đánh đàn đuổi tư mã ý

      164

Tại thị xã nhỏ tuổi Tây Thành, Gia Cát Lượng, Thừa tướng mạo bên Thục Hán 1 mình gẩy đàn, xua đuổi Tư Mã Ý – Phiêu kỵ đại tướng quân bên Tào Ngụy với 15 vạn hùng binh. Trận chiến qua giờ đồng hồ lũ này được người sau lưu lại truyền là ‘Không thành kế’, ‘Gia Cát Tây thành xua đuổi giặc hung’ và coi đó nlỗi một hình tượng cho việc cơ trí, mẫn tiệp vô song của Gia Cát Khổng Minc.

Nhưng vào giờ đàn hàm cất gần như điều bất ngờ?

Bối cảnh diễn ra sự khiếu nại này là lúc Gia Cát Lượng thống lĩnh binh mã nước Thục, Bắc pphân tử lần đầu tiên. Quân Thục thường xuyên đại win quân Ngụy, bắt sinh sống phò mã nước Ngụy là Hạ Hầu Mậu, đả bại Đô đốc Ngụy quốc Tào Chân, hấp thụ danh tướng tá Khương Duy.

Bạn đang xem: Gia cát lượng đánh đàn đuổi tư mã ý

*
Tạo hình Gia Cát Lượng trên điện hình họa. Ảnh: Internet.

Cùng lúc ấy Mạnh Đạt ở Tân Thành mưu bội nghịch biến chuyển công ty Ngụy, định khởi binh đánh úp Ngụy đế Tào Duệ. Ngụy quốc lâm nguy, Ngụy Đế Cấp Tốc trọng dụng lại Tư Mã Ý.

Ý nhấn lệnh của vua ngay lập tức đưa binc tự Uyển Thành kéo tới Tân Thành, vào ứng ngoại trừ thích hợp tấn công giết thịt Mạnh Đạt rồi dẫn quân ứng cứu mang lại Tào Chân.

Tư Mã Ý xuất quân, nhất định mang lại Nnhị Đình, đấy là tuyến phố yết hầu. Nnhị Đình mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại rất đặc biệt, do đây là con đường vận lương tốt nhất của quân Thục, nếu mất Nnhì Đình, quân Gia Cát Lượng gồm nguy hại sụp đổ trọn vẹn, bởi vậy đề nghị tất cả trọng binch trấn giữ, tức buộc phải gồm đại tướng tá can đảm thiện chiến đứng ra cáng đáng trách nát nhiệm nặng nề vật nài này.

Bất ngờ Mã Tốc xin đi, khiến cả trướng bị tiêu diệt im, ai nấy phần đa sửng nóng. Vì Mã Tốc xưa ni chỉ hiến kế trong trướng, chưa từng rong ruổi xa ngôi trường, yêu cầu cạnh tranh nhưng có thể tin tưởng giao vác trọng nhiệm này. Tuy nhiên, Mã Tốc trong đêm đến trướng của Gia Cát Lượng tỉ ti van xin được vì chưng nước lập công, nguyện dưng snghỉ ngơi học tập một đời để tiến hành nguyện ước này, cùng lập quân lệnh trạng nhằm bảo đảm – nếu thất thủ vẫn chém nhẹm gia đình.

Mã Tốc vào trướng Khổng Minh nề hà nỉ van vỉ được lập công – Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996.

Ngày ngày tiếp theo Gia Cát Lượng đưa ra quyết định sai đi đầu Mã Tốc, phó tướng Vương Bình ra chiếm Nnhì Đình đảm bảo an toàn sườn cũng chính là mặt đường vận lương huyết quản của Thục quân. Txuất xắc vì chưng theo lời Vương Bình là lập đồn chiếm phần giữ quan ải thì Mã Tốc cậy mình thông đạt binc pháp đã nâng binch lên đóng góp bên trên một quả núi khu đất, định dồn quân Thục vào vị trí chết, trường đoản cú kia toàn quân sẽ quyết tử để đại phá quân Ngụy.

Đây y như là kế ‘bội thuỷ độc nhất chiến’ (bày trận tựa sông) nhưng mà Hàn Tín năm xưa vẫn sử dụng. Sau Lúc chinc phạt nước Nguỵ, tướng quân Hàn Tín dìm lệnh chinh pphân tử nước Triệu. Tuy nhiên quân Triệu có cho tới trăng tròn vạn hùng binch, còn quân Hán chỉ gồm 3 vạn. Hàn Tín vẫn suy nghĩ ra một kế, không nên quân quá sông đóng góp quân phương pháp ải Tỉnh Hình (quân Triệu) 30 dặm. Đây là điều đại kỵ trong binh pháp quân gia, một khi thua cuộc đang không tồn tại đường lùi phía đằng sau.

Rồi Hàn Tín ngày sau đưa quân mang lại tấn công ải, quân Triệu thấy vậy dốc quân chủ lực ra ngênh chiến cùng xua đuổi đánh Hàn Tín tới chiến luỹ ven sông.

*
Quân Hán liều mạng phản nghịch công. (Ảnh: Internet)

Trong thời điểm này quân Hán đã không còn con đường lui, chiến tranh hay những chết Lúc đã biết thành quan tâm con đường cùng, khiến quân Hán kháng trả can đảm trước đó chưa từng bao gồm, quân Triệu lo sợ vứt chạy với đại bại.

Vì vậy, Mã Tốc cũng nghĩ rằng, ví như cần sử dụng kế này, thì quân ta sẽ thắng lợi quân thù y như Hàn Tín thành công quân Triệu hùng khỏe mạnh năm xưa vậy.

Chẳng ngờ Tư Mã Ý bao vây núi, rồi chặt đứt mặt đường nước của quân Thục. Thục binc đại loàn. Mã Tốc may nhờ Vương Bình nuốm bị tiêu diệt cứu vớt bắt đầu chạy thoát về Hán Trung được.

Về phần Gia Cát Lượng, mặt đường lương bị cắt, vô kế khả thi bèn ra lệnh rút ít quân. Trước Lúc rút, ông ra Tây Thành để chuyên chở nốt 20 vạn thạch lương còn lại. Binc sỹ đi theo ngoài bộ tướng tá Khương Duy với 300 giáp sĩ hộ vệ chỉ còn lại 2000 binh sĩ già yếu hèn.

Xem thêm: Nạp Kim Cương Chiến Cơ Huyền Thoại, 28 Chiến Cơ Huyền Thoại Ý Tưởng

Vận lương Tây Thành chưa kết thúc, Tư Mã Ý đùng một phát kéo đại binh mang đến. Khói lớp bụi mù trời, Khương Duy ý kiến đề xuất gấp rút rời vứt Tây Thành tháo dỡ chạy về Thục. Nhưng Gia Cát Lượng nhận định rằng chạy vớ bị tiêu diệt chẳng thể làm sao thoát khỏi thiết kỵ của Tư Mã Ý.

*
Tư Mã Ý dẫn 15 vạn đại quân cho tới Tây Thành. (Ảnh: Internet)

Lượng đưa ra quyết định đánh cược một phen với ttránh với định mệnh của chính bản thân mình. Quân Thục msinh sống tung của thành, giảm mấy chục bộ đội làm dân phu, lùa súc thiết bị đi nạp năng lượng cỏ, với quét cổng thành mang lại sạch sẽ Gọn gàng, bản thân Gia Cát Lượng ôm lũ lên lầu độc tấu chống hùng binch Tư Mã Ý.

Ý dẫn quân kéo mang lại Tây Thành, thấy phong cảnh điều đó đem làm lạ, đăm chiêu nghe Gia Cát Lượng gẩy đàn một thời gian, rồi hạ lệnh thay đổi chi phí quân làm cho hậu quân gấp rút tháo dỡ lui.

Tư Mã Ý đã nhắm mắt nghe lũ – Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010

Tư Mã Chiêu (nhỏ Tư Mã Ý) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996 bảo: “Ngộ nhỡ Gia Cát Lượng không tồn tại quân, bày ra nắm thì sao?” Ý nói rằng: “Tiếng lũ tnhãi con này mạnh mẽ hệt như sóng bố đào, cuồn cuộn nổi lên, tựa như là gồm bá vạn hùng binh… giống hệt như là dòng suối róc rách, nếu như không là người tinh ý chắc hẳn rằng quan yếu ngờ được“.

Tư Mã Chiêu lại hỏi: “Thưa cha, chỉ nên mấy gai dây lũ, rất có thể truyền thần tới vậy chang chứ?” Ý trả lời: “Tâm loạn, tiếng bầy sẽ náo loạn, trung ương tịnh, giờ đồng hồ đàn đang lặng tịnh thôi, trọng tâm loàn thì âm loàn, trọng điểm tịnh thì âm sắc đẹp. Nghe Gia Cát Lượng đánh lũ, nhìn thấy rõ tâm can hắn, ta nghe được tiếng đàn của Gia Cát Lượng là một trong những vinc hạnh rồi.” Sau đó mau lẹ truyền lệnh rút quân, túa lui khỏi Tây Thành.

*
Tư Mã Ý truyền lệnh tháo lui. (Ảnh: Internet)

Theo Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì trên phố túa chạy, Tư Mã Ý còn bị Quan Hưng, Trương Bào, dóng trống mngơi nghỉ cờ xua quân Ngụy hồn xiêu lòng phách tán.

Tuy nhiên lúc xem bộ phim truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010, thì vào giờ đàn của Gia Cát có rất nhiều thâm ý. Quân Ngụy rút chạy rồi, Gia Cát Lượng thốt lên: “Ttránh xanh cứu vãn ta, Tư Mã Ý thực là đọc âm luật“. Về phần Tư Mã Ý về mang lại trại, kéo ghế đến Tư Mã Sư ngồi, nghe con nội dung tình hình Tây Thành rồi bảo: “Ta thua thảm Khổng Minc ở số ttránh, số trời không hỗ trợ ta“.

Vậy sau cuối ‘trời xanh’ đã hỗ trợ Gia Cát Lượng điều gì? Và ‘số trời’ vẫn không giúp Tư Mã Ý điều chi? Cái này chắc chắn rằng là tất cả tương quan quan trọng cho giờ lũ cơ mà Gia Cát Lượng tiến công.

Vậy vào tiếng lũ Gia Cát sinh hoạt Tây Thành có những gì, âm cách thức gì vậy? Có lẽ qua tiếng đàn (qua âm luật) Gia Cát Lượng đã chuyển mang lại Tư Mã Ý thông điệp: “Nhà Ngụy ba đời ngay tắp lự nghi ngờ, chình ảnh giác ông. Ssinh hoạt dĩ ông được làm nguyên soái thống lĩnh ba quân là do tôi gắng binch nước Thục công phá Ngụy Quốc. Tôi bị tiêu diệt rồi, côn trùng lo về Thục quân không hề, Ngụy Đế vớ đang khiến ông ko toàn mạng sống. Xưa ni thỏ khôn chết thì chó snạp năng lượng bị nấu bếp, chyên ổn cất cánh cao chết thì cung táo tợn bị bỏ vô nhà bếp, chính là lẽ thường“.

*
Xưa ni thỏ khôn chết thì chó săn uống bị nấu ăn, chim cất cánh cao chết thì cung mạnh bị bỏ vào phòng bếp, chính là lẽ thường xuyên – Tư Mã Ý trong Tân Tam Quốc 2010. (Ảnh: Internet)

Cũng giống hệt như Hàn Tín xưa kia vậy, mang một nửa nước nhà mang lại bên Hán, kết thúc bị Lữ Hậu giết thịt chết. Phạm Lãi và Văn uống Chủng sau thời điểm góp Việt Vương Câu Tiễn khử vua Ngô Phù Sai thì cũng trở thành giết, chỉ duy bao gồm Phạm Lãi hiểu ý này nên đang mai danh ẩn tích đề nghị bảo toàn được mạng sinh sống. Hay như Đặng Trần Thường và Nguyễn Văn Thành theo phò vua Gia Long – Nguyễn Ánh, sau thời điểm đại nghiệp hoàn chỉnh cũng trở thành làm thịt, kia chính là ‘quy luật’.

Lắng nghe giờ đồng hồ lũ Gia Cát Khổng Minc, Tư Mã Ý Cấp Tốc túa lui khỏi Tây Thành. Thả Gia Cát Lượng đi thoát cũng bên cạnh đó sinh sản mặt đường sống, hậu vận cho chính mình và bé cháu.

Đấy chính là ‘ý trời’ nhưng cả Gia Cát Lượng cùng Tư Mã ý phần nhiều nói tới. Những lời còn sót lại của Gia Cát nói với Khương Duy, hay Tư Mã ý nói với nam nhi, chỉ là một trong những phần thực sự nhằm bít đi pha thương thơm tmáu qua giờ lũ giữa nhị nhân đồ gia dụng đảm nhiệm này.

Xem thêm:

Ở đây cũng đề xuất nói thêm rằng, bạn tiến công bầy (Khổng Minh) là 1 trong bậc cao nhân trăm năm cạnh tranh gặp mặt. Ông bình sinh từ bỏ bé là người tu Đạo, được Sư Phú truyền trúc tinc hoa trong môn của chính bản thân mình, tâm thế đã đạt đến cảnh giới không nhỏ. Sống cuộc đời ẩn dật nơi rừng sâu núi thoắm, quanh năm chỉ thấy truyện trò cùng với các bạn trung khu giao, uống rượu, ngâm thơ, comment thế gian. Mãi cho đến khi Lưu Bị cha lần thăm lều tnhãi mới tỏ nổi tnóng chơn nghĩa làm cho cồn lòng bạn tu Đạo – Gia Cát Lượng. Nói là làm cho ‘đụng lòng bạn tu Đạo’, dẫu vậy thực sự là Lượng nhanh chóng hiểu rằng ‘thiên ý’ rằng mang đến lúc mình đề nghị xuất sơn nhằm hiệp trợ Lưu Bị thành lập đơn vị Thục Hán, tạo cầm cố chân phát thời Tam Quốc, đặt định văn uống hoá nhằm nhấn thức gắng như thế nào là “Nghĩa” cho tất cả những người đời sau.


Chuyên mục: Game Mobile

cf68 | j88