Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5

      16
*

Bạn đang xem: Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: quan niệm phân số • Ôn tập: đặc điểm cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số • lếu số • láo lếu số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích s • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân


• có mang số thập phân • khái niệm số thập phân (tiếp theo) • hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân đều nhau • so sánh hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - những phép tính với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • luyện tập trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình trụ • luyện tập trang 99 • Diện tích hình trụ • luyện tập trang 100 • luyện tập chung trang 100 • giới thiệu biểu đồ hình quạt • luyện tập về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích s (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầu • rèn luyện chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


Xem thêm: Top 14+ Trình Duyệt Chơi Game Flash Tốt Nhất, 5 Cách Chơi Game Flash Nhanh Nhất

• Bảng đơn vị đo thời hạn • cùng số đo thời gian • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • chia số đo thời hạn cho một vài • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137
• gia tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng đường • rèn luyện trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng • Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cùng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép chia • luyện tập trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một vài hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một trong những hình • rèn luyện trang 169 • rèn luyện chung trang 169
• một vài dạng toán vẫn học • rèn luyện trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu đồ vật • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179

Xem thêm: Cách Nhận Biết Nguồn Công Suất Thực Của Nguồn Máy Tính Là Gì?

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập

Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay
Kubet