Hệ phái nào sau đây không có kĩ năng tăng nộ?

      19
Excel mang đến chienquoc.com.vn 365 Excel mang đến chienquoc.com.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chuẩn cho những ô trong không ít dải ô cùng đếm số lần đáp ứng tất cả các tiêu chí.

Bạn đang xem: Hệ phái nào sau đây không có kĩ năng tăng nộ?


*

Video này là một phần trong khóa đào tạo mang tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có các đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi trước tiên trong kia cần reviews các tiêu chí liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chuẩn dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác định những ô nào buộc phải đếm. Ví dụ: tiêu chí rất có thể được biểu lộ là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Hồ hết phạm vi bổ sung cập nhật và tiêu chí liên kết của chúng. Có thể chấp nhận được tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung phải có cùng số hàng và cột cùng với đối số phạm vi tiêu chí 1. Các phạm vi không độc nhất thiết cần liền kề với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của mỗi phạm vi đang được vận dụng cho một ô từng lần. Nếu tất cả các ô đầu tiên thỏa mãn các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm tăng lên 1. Nếu toàn bộ các ô vật dụng 2 thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm lại tăng thêm 1, cùng cứ như vậy cho tới khi sẽ đánh giá xong xuôi tất cả các ô.

Xem thêm: Free Danh Tuấn Giang Hồ Cửu Âm Chân Kinh ? Cửu Âm Chân Kinh Và Bí Kíp Nhập Môn (Phần 1)

Nếu đối số tiêu chí là tham chiếu cho tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là cực hiếm 0.

Bạn rất có thể dùng những ký từ bỏ đại diện— vết hỏi (?) cùng dấu sao (*) — trong tiêu chí. Vệt hỏi sẽ khớp với ngẫu nhiên ký tự đối kháng nào và dấu sao vẫn khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi tốt dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây, rồi dán vào ô A1 của trang tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn công thức, dìm F2, rồi dìm Enter. Trường hợp cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số mang đến các giai đoạn Q1, quận 2 và q.3 (chỉ vào Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm xem có từng nào người bán vượt cả hạn ngạch q.1 và q2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm xem có từng nào lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch đến các giai đoạn Q1, q2 và q3 (chỉ vào Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm coi từ ô A2 đến ô A7 có từng nào số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

Xem thêm: Lmht: Công Bố Lịch Thi Đấu Chung Kết Thế Giới 2015, Công Bố Lịch Thi Đấu Chung Kết Thế Giới 2015

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.


Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay