Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử misa

      37

Cho phép phạt hành các hóa đối kháng điện tử đang được lập trên chương trình, gồm những: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa solo bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử misa

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim phía dẫn: Tại trên đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Lý giải trên phần mềm

Kế toán rất có thể phát hành hóa đơn điện tử theo một trong các 2 cách:

Phát hành từng hóa đối kháng điện tử
Có thể thực hiện phát hành hóa đối kháng điện tử theo một trong các 3 cách:Cách 1: Phát hành hóa 1-1 điện tử trên phân hệ Hóa đối chọi điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối chọi điện tử.

2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

3. Chọn mục Chưa phát hành (hoặc Phát hành lỗi): chương trình lấy lên danh sách các hóa solo điện tử (là hóa đối kháng có ký hiệu cuối cùng là “E”. Ví dụ: AB/17E) chưa triển khai phát hành hóa đối kháng điện tử hoặc thiết kế bị lỗi.4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần phát hành.

5. Nhấn Lấy dữ liệu.

6. Chọn hóa đối chọi trên danh sách, kế tiếp nhấn Phát hành HĐ điện tử.

7. Cấp số hóa đơn: Kế toán tùy chỉnh thiết lập các tin tức Mẫu số HĐ, cam kết hiệu HĐ, Ngày hóa solo muốn phát hành.

*

Lưu ý: Với các hóa đối kháng đã được lập và cung cấp số trên phiên bạn dạng R36 quay trở lại trước, khi nâng cấp lên phiên phiên bản mới, thì công tác sẽ hiển thị chủng loại số HĐ, cam kết hiệu HĐ tương xứng của hóa solo và không có thể chấp nhận được sửa những thông tin này.

8. Tích lựa chọn Gửi hóa 1-1 cho khách hàng hàng: nếu muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa đối chọi điện tử cho khách hàng ngay sau thời điểm thực hiện chức năng phát hành hóa đối kháng điện tử.

Tên người nhận và Email:Nếu hóa đối chọi được xuất từ đề nghị xuất hóa đối kháng thì lấy tên tín đồ nhận hóa đơn và e-mail người nhận trên ý kiến đề xuất xuất hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử mang lại cùng lúc nhiều địa chỉ thư điện tử thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

Có thể coi trước nội dung hóa đối chọi trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

*

9. Nhấn Phát hành HĐ.

Lưu ý:

Để tiến hành phát hành hóa đơn thì ngày hóa solo phải lớn hơn ngày bước đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ thời điểm thông báophát hành hóa đơn, nếu không có phản hồi của cơ sở Thuế thì công ty lớn được phép sử dụng hóa solo theo thông báo phát hành).

Trường hợp sử dụng chữ ký số eSign cùng với lần cam kết số thứ nhất chương trình yêu mong nhập mã tuyệt đối ký số:

Nếu tích chọn “Ghi lưu giữ mã tuyệt đối (mã pin) mang lại lần sau”: chỉ việc nhập mã tuyệt đối ở lần ký số đầu tiênNếu không tích chọn: chương trình sẽ yêu ước nhập mã xác thực mỗi lần triển khai ký sốTrường hợp sử dụng chữ cam kết số HSM: kiểm soát lại tin tức ký số cùng nhấn Đồng ý.

Trường hợp sử dụng USB Token: Lựa chọn chứng thư số trên USB Token với nhấn OK, công tác đồng thời cấp cho số hóa 1-1 và xây dựng hóa đơn điện tử.

Cách 2: Phát hành hóa đối kháng điện tử ngay sau khoản thời gian lập xong xuôi hóa đơn trên các phân hệ Bán hàng/Kho/Mua hàng
Ví dụ: sau thời điểm lập chứng từ bán hàng kèm hóa đối kháng (loại hóa solo điện tử), Kế toán có thể thực hiện phát hành hóa 1-1 điện tử bằng cách:

1. Nhấn Phát hành HĐ điện tử.

*

Lưu ý: Để thiết kế hóa đối chọi điện tử trên giấy tờ Bán hàng xuất khẩu, nên tích chọn XK vào quần thể phi thuế quan tiền và những TH được nhìn nhận như XK

*

2. Thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử tương tự như cách 1.

Cách 3: thi công hóa đối kháng điện tử trên danh sách Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.

2. Chọn tab Xuất hóa đơn.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đối chọi điện tử cần phát hành.

4. Nhấn Lấy dữ liệu.

Xem thêm: Nã¢Ng CấP Windows 10 Từ Mã¡Y Cã I Sẵn Win 7 Vã  Win 8, Win 8

5. Lựa chọn hóa solo trên danh sách, tiếp nối nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử.

6. Thực hiện các bước phát hành hóa đối chọi điện tử tương tự như cách 1.

Phát hành hàng loạt hóa solo điện tử
Có thể thực hiện phát hành 1 loạt hóa 1-1 điện tử theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: phân phát hàng 1 loạt hóa solo điện tử trên phân hệ Hóa đối kháng điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối chọi điện tử.

2. Chọn tab Hóa solo điện tử.

3. Nhấn vào chức năng Phát hành HĐ năng lượng điện tử mặt hàng loạt.

4. Tùy chỉnh thiết lập điều kiện tìm kiếm các hóa đơn cần phát hành, tiếp nối nhấn Lấy dữ liệu. Công tác sẽ đem lên những hóa đơn đã cấp số hóa đơn và chưa cấp số hóa đơn

*

5. Tích chọn những hóa đơn cần phát hành, tiếp nối nhấn Tiếp theo.

*

6. Cung cấp số hóa đơn: Kế toán tùy chỉnh các tin tức Mẫu số HĐ, ký kết hiệu HĐ, Ngày hóa đối chọi cho từng hóa đơn. Sau đó, dấn Cấp số hóa đơn.

*

Lưu ý:

Với các hóa đối kháng đã được lập và cấp số trên phiên phiên bản R36 trở về trước, khi tăng cấp lên phiên phiên bản mới, thì lịch trình sẽ hiển thị mẫu mã số HĐ, cam kết hiệu HĐ tương xứng của hóa đơn và không chất nhận được sửa những thông tin này.Kế toán có thể khai báo nhanh các thông tin mẫu mã số HĐ, ký kết hiệu HĐ, Ngày hóa đơn bằng phương pháp chọn loại hóa đơn, thừa nhận chuột cần và chọn tính năng Sao chép dữ liệu cho những dòng dưới.

*

7. Dấn Tiếp theo.

8. Tích lựa chọn hóa đơn nếu như muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khoản thời gian thực hiện chức năng phát hành hóa solo điện tử. Tất cả thể chuyển đổi các tin tức tên người nhận, e-mail người dấn (nếu cần).

*

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi tin tức hóa đơn điện tử mang đến cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và cột Email người nhận và cách nhau bởi dấu “;

Có thể xem trước nội dung những hóa đối kháng trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa giao dịch loạt.

*

9. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

Để triển khai phát hành hóa đối chọi thì ngày hóa đối kháng phải lớn hơn ngày bắt đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ lúc thông báo thi công hóa đơn, nếu không có phản hồi của cơ quan Thuế thì doanh nghiệp lớn được phép áp dụng hóa 1-1 theo thông báo phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ ký số eSign với lần cam kết số trước tiên chương trình yêu mong nhập mã chính xác ký số:

Nếu tích chọn “Ghi lưu giữ mã bảo đảm (mã pin) mang lại lần sau” chương trình sẽ yêu cầu nhập mã tuyệt đối mỗi lần thực hiện ký sốNếu ko tích chọn: chỉ cần nhập mã chính xác ở lần cam kết số đầu tiênTrường hợp thực hiện chữ cam kết số HSM: soát sổ lại tin tức ký số với nhấn Đồng ý.

Trường hợp sử dụng USB Token: Lựa chọn chứng từ số bên trên USB Token cùng nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và xây cất hóa đơn điện tử.

Cách 2: vạc hành hàng loạt hóa đơn điện tử trên list Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.2. Chọn tab Xuất hóa đơn.3. Nhấn Phát hành HĐ điện tử mặt hàng loạt.

4. Thực hiện các bước phát hành hóa đối kháng điện tử một loạt tương tự như cách 1.

Xem thêm: Sửa Lỗi Out Of Range Khi Vào Game Lol (Out Of Range), Sửa Lỗi Màn Hình Đen Trong Phiên Bản 7

4. Lưu lại ý

Sau khi thành lập hóa đơn điện tử thành công, lịch trình sẽ tự động hóa cập nhật trạng thái phát hành của hóa 1-1 điện tử bên trên danh sách thành Đã phát hành.

Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay