Cả nhà ơi hiện tại lỗi không vào được

      42

Hiện tại, Bổn định Trang cảm nhận thông tin tự một số trong những chư vị về bài toán sau khoản thời gian update hoàn thành thì thiết yếu khởi chạy game mà lại chỉ rất có thể khởi chạy tự động hóa. Và đây là cách tự khắc phục:

BƯỚC 1: TẮT UAC (Nhấn Start --> gõ uac rồi cliông chồng như hình vẽ)

*

*

BƯỚC 2: FIREWALL(Nhấn Start --> gõ firewall rồi clichồng nlỗi hình vẽ)

*

*

*

*

*

*

BƯỚC 3: Add D.E.P(Nhấn Start --> gõ system rồi cliông xã nlỗi hình vẽ)

*

*

*

*

*

*

BƯỚC 4: Chạy game:Click loài chuột bắt buộc (right-click) vào file launcher.exe hoặc clichồng vào biểu tượng game VLTK CTC sinh hoạt màn hình --->Chọn "Run as Administrator"

*

BƯỚC 5: Bật Auto:Click loài chuột phải (right-click) vào Auto--->Chọn "Run as Administrator"


Chuyên mục: Tin Tức