Lý hồng chí còn sống hay đã chết

      26

Lý Hồng Chí lợi dụng Pháp Luân Công thần thánh hóa bạn dạng thân, lăng xê bản thân, tuyên truyền mê tín dị đoan dị đoan mang lại tín thứ Pháp Luân Công, đồng thời hạ thấp đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni, ngụy biện dựa trên uy tín của những Đại Giác giả trong số đó có Đức Phật.

Bạn đang xem: Lý hồng chí còn sống hay đã chết

Phần 1: Luận điệu Phật Đà không sở hữu và nhận thức được sống động của Phật Pháp

Bài viết này chỉ dẫn các vật chứng về vấn đề ông Lý Hồng Chí bạn sáng lập Pháp Luân Công đã có các phát ngôn tạo sốc. Ông ta vẫn hạ thấp toàn bộ giáo chủ của những tôn giáo phương Đông như Phật mê thích Ca Mâu Ni, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạ thấp cả chúa Jesus cũng tương tự các phe cánh khí công và những học thuyết khoa học.

Đồng thời trường đoản cú đề cao, lăng xê phiên bản thân mình. Ông ta sẽ thần thánh hóa phiên bản thân, gieo vào đầu tín đồ Pháp Luân Công những mộng tưởng là rất nhiều học viên Pháp Luân Công là “chúa” là “Phật”…là các chư thần xuống trần thế giúp Lý Hồng Chí để cứu vớt độ chúng sinh.

Mặt khác trong khi trả lời Thời báo Time, ông ta lại đưa vờ từ tốn rằng chỉ là tín đồ bình thường.

1. Lý Hồng Chí cho rằng đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni không nhận thức được sống động của Phật Pháp

Chúng tôi trích nguyên văn một bài viết của Lý Hồng Chí vào Pháp Luân Đại Pháp – Tinh Tấn yếu đuối Chỉ. Trích: “Luận thuật của Phật giáo là cỗ phận nhỏ yếu nhất của Phật Pháp”.

Hỡi bọn chúng sinh! Chớ cần sử dụng Phật giáo để đo lường và thống kê Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn, đó không cách nào đo lường. Vì người ta đã quen việc xem kinh thư của Phật giáo là Pháp. Thực ra Thiên Thể quá to lớn, thừa khỏi dìm thức về ngoài hành tinh của Phật Đà. Thái cực của Đạo Gia cũng chỉ nên vũ trụ phân tích và lý giải của tầng sản phẩm nhỏ, đến tầng người thường này sẽ là không có Pháp thực ra nữa, nhưng mà chỉ tất cả chút hiện tượng riêng biệt ở biên duyên vũ trụ rất có thể khiến fan ta tu luyện mà lại thôi.

Vì bạn thường là người ở tầng thứ phải chăng nhất, phải cũng không nhằm con fan biết được Phật Pháp chân chính. Nhưng tín đồ ta từng nghe thánh nhân giảng: Kính Phật rất có thể gieo mầm nhân trái cơ duyên tu luyện, người tu luyện trì chú hoàn toàn có thể được sinh mệnh cao cấp bảo hộ, duy trì gìn giới luật có thể đạt tiêu chuẩn người tu luyện. Xưa ni vẫn luôn có người phân tích những lời mà lại bậc Giác đưa giảng liệu có phải là Phật Pháp tốt không?

Phật Như Lai giảng thoại ấy, là mô tả của Phật tính, cũng xứng là biểu hiện của Pháp, nhưng mà vẫn chưa hẳn Pháp thực ra của vũ trụ, bởi vì quá khứ quyết không chất nhận được con fan biết được thể hiện chân thực của Phật Pháp. Phật Pháp là gì thì phải tu luyện lên rất cao tầng thì mới có thể ngộ ra được, thế cho nên lại càng không nhằm con bạn biết được thực ra của tu luyện chân chính.

Pháp Luân Đại Pháp là lần đầu tiên từ vạn cổ gửi đặc tính của ngoài hành tinh (Phật Pháp) lưu cấp cho cho bé người, tương tự với lưu cung cấp cho con tín đồ một dòng thang lên trời, bởi vì vậy chư vị lẽ nào có thể dùng đều điều vào Phật giáo để giám sát và đo lường Đại Pháp của vũ trụ? (Pháp Luân Đại Pháp – Tinh Tấn yếu hèn Chỉ Lý Hồng Chí, 8 mon Mười, 1995-<1>)

Trong lúc đó, như chúng ta đã biết, vào các kinh khủng của Phật Giáo như ghê A Di Đà, gớm Pháp Hoa, khiếp Hoa Nghiêm….. đã kể đến các cõi quả đât ở vào Vũ Trụ vô cùng, vô tận.

Có khi các cõi thế giới này bí quyết thế giới bọn họ đang sống hàng nghìn năm ánh sáng (nếu cần sử dụng theo ngôn từ thiên văn hiện tại đại) mà đến nay sau hàng trăm ngàn năm giới khoa học thiên văn vũ trụ đã tất cả các công nghệ rất tiên tiến đã bỏ lừng khừng bao nhiêu sức lực lao động tìm tìm sự sống dải ngân hà mà còn chưa tìm ra, và vẫn cho đó là một trong những giả thiết khoa học có cơ sở, điều này để vật chứng rằng dấn thức về sự rộng mập của không gian Vũ Trụ thì Phật Giáo đã từng đi trước công nghệ cả hàng các nghìn năm.

Trong Phật giáo thì ông phật là bạn Chánh Đẳng Chánh Giác, vậy địa thế căn cứ vào đâu Lý Hồng Chí xuyên tạc: “Thực ra Thiên Thể quá to lớn lớn, vượt khỏi thừa nhận thức về thiên hà của Phật Đà<1>.

Khi Lý Hồng Chí nhận định rằng Đại Pháp của ông ta thì không tồn tại cách làm sao đo lường, và vũ trụ đã quá to lớn vượt khỏi tầm thừa nhận thức của đức Phật điều ấy có nghĩa ông ta là tín đồ sáng lập ra Pháp Luân Công đã xác minh rằng bản thân vượt qua đức phật về phương diện giác ngộ, đồng thời thụt lùi đức Phật ưa thích Ca Mâu Ni không nhận thức được vũ trụ?.

Theo ông Lý Hồng Chí: “Phật Như Lai giảng thoại ấy, là biểu hiện của Phật tính, cũng xứng là biểu thị của Pháp, dẫu vậy vẫn không phải Pháp thực tế của vũ trụ, do quá khứ quyết không được cho phép con bạn biết được thể hiện chân thực của Phật Pháp”<1>cứ y văn này mà hiểu thì Lý Hồng Chí khẳng định những đạo lý của ông phật tìm ra chưa hẳn chân lý của vũ trụ, mà trong các số ấy có đạo lý Tứ Diệu Đế, vị sao đức phật không nhận ra được chân lý của thiên hà thì bởi rằng quá khứ không có thể chấp nhận được nhận thức được.

Đây là một hiệ tượng ngụy biện không thể có cơ sở, giải sử như Pháp Luân Công là một vẻ ngoài tu luyện – từ chứng, còn Phật Giáo cũng đều có các vẻ ngoài tu luyện – tự chứng thì Lý Hồng Chí căn cứ vào đâu để nói đức Phật không sở hữu và nhận thức được chân thực của Phật Pháp?

Tiếp theo Lý Hồng Chí khẳng định: “Phật Pháp là gì thì đề xuất tu luyện lên rất cao tầng thì mới có thể ngộ ra được” <1> trong sách chuyển Pháp Luân vày mình viết, ông ta đã nói điêu là truyền pháp tại cao tầng (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 1) điều đó khẳng định Lý Hồng Chí đã hiểu được đạo lý của Phật Pháp còn đức Phật không hiểu được chân lý thực chất của Phật Pháp.

2. Lý Hồng Chí nhận định rằng tầng của Phật yêu thích Ca Mâu Ni là tầng Như Lai, ông ta hứa gửi tín đồ Pháp Luân Công lên cao tầng

“Thích Ca Mâu Ni dưới cội ý trung nhân đề khai công khai minh bạch ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông thường xuyên tự bản thân đề cao. Mọi khi đề cao một tầng, Ông trở lại xét thấy Pháp tôi vừa giảng xong xuôi không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện tại rằng Pháp mình vừa giảng kết thúc lại cũng sai nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện tại rằng Pháp vừa giảng hoàn thành lại không hề đúng. Trong toàn thể 49 năm, Ông không xong xuôi thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao một tầng, <Ông> lại phát hiện nay Pháp Ông giảng trước đó về nhấn thức đều là hết sức thấp.” (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 5).

*

1. Lý Hồng Chí xác minh ông ta tạo ra hàng triệu hàng nghìn Phật yêu thích Ca Mâu Ni với chúa Jesus, cùng đồng thời ví đầy đủ gì mình thuyết giảng là quà ròng 24K còn đông đảo gì Phật đam mê Ca và chúa Jesus thuyết giảng chỉ nên vàng 14K với 16K.

Trong bài xích giảng về Pháp Luân Công tại Washington Lý Hồng Chí khẳng định:

Trích: “I’m not Jesus, and I’m not Sakyamuni, but the Fa has created millions và millions of Jesuses and Sakyamunis who have the courage to walk the path of Truth, who have the courage to risk their lives for the sake of the Truth, và who have the courage to lớn devote their lives lớn saving sentient beings” (Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzhi- <1>)

Dịch ra tiếng Việt như sau: “Tôi chưa phải là Giê-su với tôi cũng chưa hẳn là phù hợp Ca Mâu Ni tuy thế Pháp Luân Công đã tạo ra hàng triệu triệu Giê-su cùng Thích Ca Mâu Ni những người có can đảm bước trên tuyến đường chân lý, những người có anh dũng dấn thân vì chân lý và những người dân có can đảm hiến dưng mạng sống của bản thân để cứu vớt bọn chúng sinh.” (Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzhi- <1>)

Lý Hồng Chí là 1 kẻ gian sảo như đã phân tích ở trong phần 1, rằng ông ta chỉ là “người bầy ông hết sức bình thường” thì tại trên đây Lý Hồng Chí khẳng định Pháp Luân Công vì chưng ông ta tạo nên đã tạo nên hàng triệu hàng triệu con người có các đức tính giống hệt như đức Phật say đắm Ca Mâu Ni cùng chúa Jesus. Và hành vi của tín đồ Pháp Luân Công là cứu chúng sinh.

Lưu ý rằng tín đồ gia dụng Pháp Luân Công cứu bọn chúng sinh như thế nào? Đó là việc truyền bá Pháp Luân Công ra toàn quả đât để cứu chúng sinh ra khỏi cái chu kỳ luân hồi nền văn minh cố giới dứt theo chu kỳ 5000 năm mà thiết yếu Lý Hồng Chí sáng tạo ra.

Trích: “Mỗi lần khoảng chừng 5000 năm thì lịch sử hào hùng nhân loại sẽ kết thúc, thế giới sẽ huỷ diệt, nguyên nhân huỷ rớt là thành-trụ-hoại-diệt là quy lý lẽ của vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội new york 2016, Lý Hồng Chí, 15 mon Năm, 2016, Brooklyn, thủ đô new york -<2>). Chúng tôi khẳng định rằng quy lý lẽ Thành-Trụ-Hoại-Diệt không tồn tại định ra thời gian rõ ràng là bao nhiêu, bài toán định ra thời hạn 5000 năm là vì Lý Hồng Chí ngụy biện dựa vào uy tín của quy lao lý Thành – Trụ – Hoại – khử của Phật giáo.

Hơn cụ một khía cạnh Lý Hồng Chí khẳng định quy lao lý Thành – Trụ – Hoại – diệt dẫn đến nền văn minh trái đất sẽ bị bài trừ như trên thì Lý Hồng Chí cũng mượn mồm Chư Thần nhằm tuyên truyền rằng Chư Thần nhìn nhận quả đât là đề nghị bị diệt trừ (thần nào mà ác như vậy, toàn là mồm của Lý Hồng Chí nói ra). Rằng Pháp Luân Công (Đại Pháp) mong mỏi cứu bọn chúng sinh nên kéo dãn dài ra còn nếu không thì toàn thế giới đã chết từ năm 1999.

Trích: “Chư Thần nhìn nhận rằng thế giới vốn từ lâu dường như không được nữa rồi cùng vốn phải bị huỷ diệt, trái đất vốn là ko qua được năm 1999 đâu, bởi vì Đại Pháp ý muốn cứu bọn chúng sinh, kéo dài thời gian nhân loại.” (Giảng Pháp trên Pháp hội thành phố new york 2016, Lý Hồng Chí, 15 mon Năm, 2016, Brooklyn, thành phố new york -<2>).

Như khẳng định tại tập san Time rằng Lý Hồng Chí là người bầy ông rất bình thường thì nguyên nhân ông ta biết Chư Thần suy nghĩ gì, vậy cụ thể là ông ta vẫn ngụy biện mượn miệng của các Chư Thần đúng không ạ các bạn? do đó cái nhưng đệ tử Pháp Luân Công cứu chúng sinh về thực chất là lan tỏa Pháp Luân Công nhằm cứu nhân loại khỏi bị hủy diệt, mà lại sự bài trừ này do bao gồm Lý Hồng Chí mượn miệng Chư Thần, mượn quy chế độ Thành-Trụ-Hoại-Diệt để tạo ra.

Trong lúc tín thứ Pháp Luân Công hỏi Lý Hồng Chí rằng người này không thuyết phục fan da trắng bỏ tôn giáo Thiên chúa thì Lý Hồng Chí đang nhắc lại lập ngôi trường Bất Nhị Pháp Môn rằng ước ao đắc Đại Pháp (đắc Pháp Luân Công) thì phải tu hành siêng nhất Đại Pháp nghĩa là yêu cầu vứt bỏ tôn giáo truyền thống. Ông ta xác định rằng mọi gì nhưng mà Phật say đắm Ca Mâu Ni với chúa Jesus thuyết giảng chỉ ví như quà 18K-16K còn rất nhiều gì nhưng mà ông ta thuyết giảng là kim cương 24K dựa vào thứ nhưng ông ta từ bỏ tuyên truyền là vì Pháp đã chủ yếu lại ngoài trái đất (nên rất nhiều gì mà Lý Hồng Chí thuyết rao do đó vàng 24K còn phần đa gì nhưng mà Phật yêu thích Ca Mâu Ni cùng chúa Jesus thuyết giảng chỉ ví như tiến thưởng 18K-16K). Họ cùng nhau coi nguyên văn Lý Hồng Chí tuyên truyền như thế nào:

Trích: “Đệ tử: trong khi hồng Pháp cho những người da trắng, có một số người thiết yếu vứt vứt tín ngưỡng vào Giê-su, điều này ảnh hưởng tới tu luyện Đại Pháp của họ thì nhìn nhận và đánh giá thế nào?

Sư phụ: chính vì tôi từng giảng bất nhị Pháp môn, còn nếu không thể chuyên nhất tu luyện Đại Pháp, thì thiết yếu viên mãn vào Đại Pháp chúng ta. Khi nãy tôi đã có lần nói rồi, cả vũ trụ, hay những phạm vi siêu lớn, nó vẫn lệch rời khỏi Pháp, trong đó có bao hàm con người không? Tôn giáo đó chẳng phải do con người tổ chức triển khai sao? Nếu chúng sinh vào vũ trụ sẽ lệch bong khỏi Pháp, trong những sinh mệnh lệch bong khỏi Pháp có bao gồm thế giới thiên quốc nhưng mà con tín đồ vẫn luôn luôn tín ngưỡng hay không? Nếu quả đât của Phật – Đạo – Thần cũng những ở trong đó, vậy thì mọi tín đồ thử nghĩ về xem, đây là vấn đề gì? Năm đó Giê-su truyền Pháp cũng vậy, thích hợp Ca Mâu Ni cũng vậy, Lão tử cũng vậy, hay những Giê-hô-va, khi chúng ta truyền Pháp, cơ hội đó bọn chúng sinh và sinh mệnh vào vũ trụ sớm đã lệch bong khỏi đặc tính của vũ trụ.

Xem thêm: Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition Full Game (English Ver

Tôi lấy ví dụ bằng ngữ điệu thô tục nhất, ví như thế giới của đông đảo Phật, trái đất của mọi Thần đó là thế giới được cấu thành tự vàng. Nhưng giữa những năm mon đằng đẵng, khi chúng trở đề xuất bất thuần rồi, nó sẽ chưa phải vàng mười – quà tinh khiết nữa, dù vẫn luôn là vàng cấu thành. Nhưng này lại là vàng 18K – rubi 16K, vậy thì lúc này Pháp đã thiết yếu lại, thì đó là vàng ròng – xoàn mười – kim cương tinh khiết – kim cương 24K. Nhưng lại tôn giáo hoặc phương thức tu luyện mà người ta lưu lại, đều là vào tầm khoảng vàng 18K – 16K mà gìn giữ không giành được tiêu chuẩn chỉnh mới của nhân loại Thần Phật, chúng ta còn hoàn toàn có thể quay trở về quả đât vàng ròng 24K không? Quay về một phân tử thôi thì ở đó đã là bất thuần rồi, cũng quan trọng để những vị ô nhiễm, chẳng bắt buộc là loại đạo lý này sao? cho nên vì vậy tiện phía trên tôi nói với đa số người rằng, tất cả những tôn giáo trên quả đât hiện giờ, bao hàm tất cả chính giáo, tôi tất yêu nói nó là tà giáo, nó là Phật truyền lại, nhưng hồ hết không thể khiến cho con người viên mãn nữa rồi.” (Giảng Pháp trên Pháp hội Bắc Mỹ trước tiên <1998>, Lý Hồng Chí, Ngày 29 với 30 tháng 3 năm 1998 trên NewYork-<3>)

Bản chất của bất nhị Pháp môn mà lại Lý Hồng Chí đề ra là gì? Thực chất đây là một những bài giảng của Lý Hồng Chí luân chuyển quanh câu hỏi phải tu hành siêng nhất Pháp Luân Công sẽ được viên mãn (xóa quăng quật Kinh Dịch, bát Quái, Phong Thủy, Niệm Phật, đi chùa…..) cần vứt bỏ tôn giáo tín ngưỡng truyền thống. Tại sao mà Lý Hồng Chí cùng Pháp Luân Công chỉ dẫn cho vụ việc này là “hai chân đứng bên trên hai chiến thuyền thì thiết yếu đến đích”.

Chúng tôi đặt ra câu hỏi có ai đi trên con thuyền của Pháp Luân Công cho đích thỏa mãn chưa? Pháp Luân Công nếu là 1 môn khí công đối kháng thuần vì sao lại phải tiến hành Bất Nhị Pháp môn như vậy? ví dụ Pháp Luân Công đội vết một môn nội lực dưỡng sinh vẫn đi cải đạo những tôn giáo truyền thống lịch sử khác bởi cái điện thoại tư vấn là bất nhị Pháp môn. Con số tín đồ đa số từ Phật giáo đã biết thành cải đạo tổ chức này tuyên truyền lên tới mức hàng trăm triệu <4>.

Lý Hồng Chí đâu hiểu được kim cương (công thức chất hóa học là Au) là Vàng, không tồn tại cái gọi là phân tử vàng, chỉ có tạp chất lẫn vào nguyên tử Vàng. Mà nguyên tử quà thì chỉ bao gồm thuần nhất. Không dừng lại ở đó Lý Hồng Chí lại còn xác định rằng “tất cả các tôn giáo hiện thời không còn khiến con bạn được viên mãn”.

2. Thiền Tông là pháp môn dùi sừng bò và chỉ tất cả Lý Hồng Chí thuyết pháp trên Cao Tầng

Trích: “Đương nhiên, chưa hẳn nói là công pháp của không ít người không giống không tốt; tôi chỉ nói rằng chúng ta không truyền gì trên cao tầng.Tôi cũng thấu hiểu tình cố gắng khí công bên trên toàn quốc. Cả trong ngoại trừ nước hiện nay, về vấn đề truyền công lên rất cao tầng một biện pháp chân chính, thì chỉ có mình cá thể tôi sẽ làm. Truyền công lên cao tầng ấy, tại sao không có bất kì ai làm?” (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 1)

Trích: “Chúng tôi nói chiếc pháp môn ấy là thiết bị dùi sừng bò. Sao lại hotline là dùi sừng bò? bắt đầu khi Đạt Ma dùi vào vào thì thấy còn rộng; nhị tổ dùi vào thì thấy không hề rộng nữa; tam tổ thì thấy còn lọt được; tứ tổ thì thấy bé nhỏ lắm rồi; ngũ tổ về cơ phiên bản chẳng còn gì để dùi nữa; cho tới lục tổ Huệ Năng thì đã đi đến đỉnh và gồm dùi cũng chẳng đi đến đâu được nữa. (Lý Hồng Chí, gửi Pháp Luân, trang 5).

Theo tiểu sử tự khai của Lý Hồng Chí rằng ông thuở bé xíu Lý Hồng Chí học tập với một vị sư già, như vậy là một người chịu tác động của Phật giáo nhưng Lý Hồng Chí còn đi lùi về đức Phật, coi bản thân hơn tiên phật thì câu hỏi hạ thấp những trường phái nội công trên toàn nhân loại và các tổ Thiền Tông của Phật giáo là điều không tồn tại gì ngạc nhiên?

3. Lý Hồng Chí xác định triết lý tu luyện của Pháp Luân Công vượt qua toàn bộ triết lý tu luyện của Phật giáo, Đạo giáo

Lý Hồng Chí xác minh rằng:

Trích: “Pháp Luân Công là công pháp ở trong Phật Gia, nhưng nó trọn vẹn vượt ra phía bên ngoài phạm vi của Phật Gia, nó luyện theo cả toàn vũ trụ. Trong vượt khứ tu luyện vào Phật Gia chỉ nói về những nguyên tắc của Phật Gia, trong lúc tu luyện theo Đạo Gia chỉ nêu ra những nguyên tắc của Đạo Gia, cả hai trường phái đều không tồn tại cắt nghĩa thấu đáo căn bạn dạng của vũ trụ. Vũ trụ cũng tương tự con người, nước ngoài trừ cấu tạo vật chất ở bên ngoài, nó cũng có đặc tính riêng rẽ của nó, một cách vắn tắt là nó rất có thể được tóm gọn trong bố chữ, chính là “Chân Thiện Nhẫn“.

Tu luyện theo Đạo Gia chủ yếu ngộ về “chân”, nói chân thật, thao tác chân thật, trở về nguồn cội, và ở đầu cuối thành một chân nhân. Tu luyện theo Phật Gia chú trọng về “thiện”, làm sản sinh chổ chính giữa đại tự bi, cứu giúp độ chúng sinh. Pháp môn của chúng ta tu theo “Chân Thiện Nhẫn” và một lúc, tức là trực tiếp tu luyện theo công dụng căn bạn dạng của vũ trụ, và sau cuối là có được sự đồng hóa cùng vũ trụ. (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 8)

Như trên đã phân tích để tránh bạn ta nhận rằng vì sao Pháp Luân Công không hẳn Phật giáo, không có những khối hệ thống triết lý tương đương Phật giáo lại sử dụng nhiều ngữ điệu khái niệm của phật giáo (tất nhiên Lý đã cần sử dụng và miêu tả một giải pháp xuyên tạc những khái niệm này) thì ông ấy giới thiệu khái niệm Phật Gia, và ông không phân tích và lý giải được khái niệm Phật Gia khởi nguồn từ đâu bởi vì không chỉ dẫn được tư liệu nào chứng tỏ nó đã được nghe biết trước đó, thì Lý nói rằng chính là môn túng bấn truyền. Thì tới đoạn này ông ấy đã hạ thấp Phật Gia xuống, nói rằng sẽ vượt ra ngoài Phật Gia và vượt qua những trường phái chú ý chữ Thiện (của Phật giáo, với chữ Chân của Đạo giáo).

Sau khi lùi về triết lý tu luyện của Đạo giáo thì Lý Hồng Chí liên tiếp hạ thấp vị thần lớn số 1 của giáo lý như sau:

Trích: “Đệ tử: Nguyên Thủy Thiên Tôn là Giác Giả tối đa trong vũ trụ đề nghị không?

Sư phụ: Kỳ thực trên đây toàn là phương phức bốn tưởng của tín đồ thường, ngay bạn dạng thân có mang theo sự bất kính. <Ông có> công cao hơn hoàn toàn như là Lai một chút, chưa hẳn là Thần lớn nhất.” (Lý Hồng Chí, đưa Pháp Luân Pháp giải – Trả lời thắc mắc trong buổi giảng Pháp trên Diên Cát)

Rõ ràng so với truyền thống Đạo giáo thì Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thần cao nhất, tuy nhiên Lý Hồng Chí khẳng định chưa cao nhất, mà lại cao hơn hoàn toàn như là Lai (cũng chú ý thêm rằng đoạn bên trên ông ta nói Như Lai là 1 trong tầng, thì tại phía trên ông ta nói Như Lai là một trong những vị thần, một vị Phật, một chức danh). Điều kia ngầm ý rằng kể cả Phật tổ mê say Ca Mâu Ni giỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không cao nhất, mà còn tồn tại một vị không giống cao hơn. Qua đối chiếu ở mục 1 như trên cho thấy thêm người cao hơn ở đây không người nào khác chính là Lý Hồng Chí.

*

Thì phần Luận Ngữ của quyển gửi Pháp Luân Lý Hồng Chí viết, trích: “Đại Pháp là trí huệ của Sáng thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hoá vũ trụ, nội hàm từ cực bé dại đến rất lớn, bao gồm triển hiện khác biệt tại những tầng đồ vật thiên thể khác nhau.” (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 1, phiên phiên bản mới).

Với sự thay đổi đó công ty chúng tôi cho rằng Lý Hồng Chí là con người hoang tưởng và thường xuyên sửa đổi, chỉnh lý những bài giảng của mình. Bởi đó rất có thể kết luận tầng của Lý Hồng Chí đã đạt được mới là TẦNG THẤP và cực kỳ thấp trong nấc thang của dấn thức, chưa nói gì tới sự giác ngộ. <10>.

Pháp Đăng – Hải Tuệ

Còn tiếp bên dưới | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

Tham khảo/Chú thích:<1>-Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzh, xem sẵn trên đâyhttp://en.falundafa.org/eng/lectures/20020722L.html<2>- Giảng Pháp trên Pháp hội thủ đô new york 2016, Lý Hồng Chí, 15 mon Năm, 2016, Brooklyn, New York, coi sẵn tại đâyhttp://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html<3>- Giảng Pháp trên Pháp hội Bắc Mỹ thứ 1 <1998>, Lý Hồng Chí, Ngày 29 với 30 tháng 3 năm 1998 trên NewYork, xem sẵn tại đây, http://vi.falundafa.org/lectures/19980329L.html<4>- http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/uy-nghiem-va-ruc-ro-sac-mau-hoc-vien-viet-nam-chao-mung-ngay-phap-luan-dai-phap-the-gioi-135.html<5>-http://chanhkien.org/2011/12/phat-di-lac-va-messiah-cuu-the-chu-thoi-mat-kiep-phan-1.html<6>-http://beforeitsnews.com/vietnamese/2014/10/cao-nhan-giai-ma-phat-di-lac-ha-the-truyen-phap-va-dang-cuu-the-mesiah-trong-kinh-thanh-278922.html<7>-http://phatgiao.org.vn/y-kien/201612/Phap-luan-cong-xuyen-tac-Kinh-Phat-Phat-di-Lac-nham-muc-dich-gi-25317/<8>-https://www.youtube.com/watch?v=-_JY-MORcbo<9>-http://tansinh.net/van-co-co-duyen/tuong-lai-se-biet-den-cau-chuyen-nay-nhu-la-mot-truyen-thuyet/<10>-Dựa theo đoạn văn: “Thích Ca Mâu Ni dưới cội ý trung nhân đề khai công khai ngộ rồi, chưa nhanh chóng đạt tới tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông tiếp tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao một tầng, Ông trở về xét thấy Pháp tôi vừa giảng dứt không còn đúng nữa. Lại tôn vinh lên, Ông phát hiện tại rằng Pháp mình vừa giảng hoàn thành lại cũng không đúng nữa. Cứ tôn vinh lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng chấm dứt lại không thể đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không hoàn thành thăng hoa như thế; mỗi lần tôn vinh một tầng, <Ông> lại phát hiện tại Pháp Ông giảng trước đó về nhấn thức rất nhiều là rất thấp.” (Lý Hồng Chí, gửi Pháp Luân, trang 5).

Lý Hồng Chí và phần nhiều phát ngôn khiến sốc – Phần 3

Pháp Luân Công cùng Lý Hồng Chí lừa đảo buôn thần buôn bán thánh như vậy, tín đồ vật Pháp Luân Công ko thể nhận biết được điều đó (vì tín đồ đã bị Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lừa đảo thông qua các kỹ thuật tẩy não như quảng cáo lừa đảo, hiểu kinh văn, phát chủ yếu niệm, niệm Pháp Luân Đại Pháp tốt, vứt qua cách hiểu sự thật và logic, quy toàn bộ mọi sự cản cách là can nhiễu của cựu quyền năng an bài…..) nhưng mà ngay cả đa số người dân việt nam cũng chưa tồn tại sự đánh giá đúng về tịch tà này.

Lý Hồng Chí: tích điện phát ra từ bỏ kèn trống của Thiên Quốc Nhạc Đoàn to hơn cả năng lượng của bom nguyên tử

Nếu như chúng ta đọc phần 1, phần 2 của chủ thể này các bạn sẽ biết Lý Hồng Chí đã bao gồm phát ngôn gây sốc như “Phật thích Ca Mâu Ni không nhận thức được sống động Phật Pháp” còn mặt khác ông ta khẳng định “không thể đo lường được Đại Pháp (Pháp Luân Công)”, “Thiền tông là Pháp môn dùi sừng bò”, “cả trong và ngoại trừ nước chỉ bao gồm mình tôi là giảng pháp trên Cao Tầng”, “Pháp Luân Công tạo thành cả triệu triệu Phật ham mê Ca Mâu Ni cùng chúa Jesus”, hay những gì mà Phật ưng ý Ca cùng chúa Jesus sẽ giảng chỉ cần vàng 18K, 16K còn gần như gì nhưng mà Lý Hồng Chí giảng vậy nên vàng 24K.

Trong bài viết tại đoạn 1, 2 đã chứng tỏ rằng Lý Hồng Chí đã hạ thấp toàn bộ các giáo chủ của những tôn giáo phương Đông như Phật yêu thích Ca Mâu Ni, Nguyên Thủy Thiên Tôn, với cả chúa Jesus và cả các học thuyết kỹ thuật mà nổi bật là thuyết tiến hóa của Charles Darwin mà hiện thời rất những các bài viết trên các trang website của Pháp Luân Công đi tuyên thần thoại tiến hóa sai. Điều này không khó kiểm bệnh nếu như chúng ta tìm tìm trên google với trường đoản cú khóa “thuyết tiến hóa bị sai”. Lý Hồng Chí chỉ dẫn thuyết tận thế, chu kỳ luân hồi nền văn minh thế giới chỉ bao gồm 5000 năm, ao ước được lưu lại phải theo Pháp Luân Công.

Trong phần này shop chúng tôi đưa ra các bằng chứng để chứng tỏ Lý Hồng Chí là thánh nổ, nổ hơn hết bom nguyên tử thông qua dẫn chứng Lý Hồng Chí giảng rằng năng lượng của trống kèn phát ra từ Thiên Quốc Nhạc Đoàn dũng mạnh hơn cả tích điện phát ra trường đoản cú bom nguyên tử.

Lý Hồng Chí chẳng đầy đủ thần thánh hóa bạn dạng thân mình như việc có tác dụng phong thần phong thánh mang đến tín đồ dùng Pháp Luân Công, giao trọng trách cứu độ nhân loại cho tín đồ gia dụng Pháp Luân Công, toàn bộ chư thần chúng sinh được sinh ra đều đã ký kết thệ ước với ông ta trước lúc xuống trái đất…. (xem phần 2). Lý Hồng Chí cũng thần thánh hóa cho các đoàn nghệ thuật của tổ chức triển khai Pháp Luân công. Có một tín vật Pháp Luân Công hỏi Lý Hồng Chí rằng Thiên Quốc Nhạc Đoàn cứu vãn độ chúng sinh ra sao thì Lý Hồng Chí xác định rằng tích điện của đội kèn trống Thiên Quốc Nhạc Đoàn phóng xuất ra mạnh hơn hết bom nguyên tử, và năng lượng tín thứ Pháp Luân Công phóng xuất ra còn mạnh hơn cả bom nguyên tử.

Trích: “Đệ tử: <Đoàn nhạc> “Thiên Quốc nhạc đoàn” cứu vớt độ chúng sinh như thế nào? Xin Ngài chỉ rõ? (mọi fan cười)

Sư phụ: Chư vị mong nghe thì tôi sẽ nói cho chư vị. (vỗ tay) Như mọi bạn đã biết lần trước khi đoàn nhạc diễu hành tại thành phố Tàu với khu Flushing sống New York, tôi hầu hết thấy cảnh tượng này: khi đoàn nhạc diễn tấu, năng lượng phóng xuất ra khôn xiết lớn. Bất cứ là từ tích điện phóng xuất ra dù cho là thanh âm của chư vị phóng xuất ra giỏi là âm nhạc hoặc bản thân nốt nhạc cũng vậy, phần lớn khởi công dụng chứng thực Pháp cùng phóng xạ năng lượng.

Ngày gồm diễu hành ở thành phố Tàu, các từng không khí trên thiên thượng tất cả vô số chư Thần, khắp trời đông đảo là chư Thần, đã đánh trống trận. Rất rất nhiều các thiên binh thiên tướng mạo ấy đang xung tiến lên. Các đệ tử Đại Pháp thổi nhạc có tích điện phóng xuất ra lớn phi thường. Mọi bạn thấy trong phim trái bom nguyên tử khi nổ một chiếc là hiện ra một sóng xung kích rất lớn phải không? Còn to to hơn lực lượng ấy nữa. (vỗ tay) cũng chính vì năng lượng nhưng đệ tử Đại Pháp phóng xuất ra tất cả thành nhiều phần hơn nguyên tử; không dừng lại ở đó lạp tử từng tầng đều rất lớn mạnh. Phải cũng nói, bấy tiếng hễ có âm thanh xuất ra là một màn ánh sáng. Bom nguyên tử tê cũng chỉ tất cả một quy trình xung kích thôi, sau đó sóng xung kích xung ra tạo ra thành trận bão lớp bụi rất lớn, nên không? Đợi bão những vết bụi lắng xuống thì nó new làm tịnh. đó là làm tịnh tức thời, tiếp nối ở nơi cách rất xa nơi xung kích ánh nắng chiếu rọi mới là đám lớp bụi khói khôn cùng to lớn; thuận theo diễn tấu mà ánh nắng trở yêu cầu to lớn mau lẹ, vừa lại làm tịnh cực kì nhanh, vừa không hoàn thành khởi lên lớp bụi khói sinh hoạt xa; hễ ở đâu ánh sáng sủa đến, thì toàn bộ đã làm cho tịnh xong.” (Lý Hồng Chí khẳng định điều này tại Giảng Pháp trên Pháp hội thành phố Los Angeles, Lý Hồng Chí, Ngày 25 mon 2, 2006) <1>.

*

Khi mở ra tin đồn đoàn nghệ thuật và thẩm mỹ Thần Vận đang về Việt Nam, theo dõi trên các social facebook của vn được biết nhiều học viên Pháp Luân Công còn phát thiết yếu niệm, rủ nhau phát thiết yếu niệm 24/24h để cho đoàn thẩm mỹ thần vận được màn biểu diễn tại Việt Nam.

*

Kỹ thuật lừa đảo đặc biệt hơn nữa là bản thân Lý Hồng Chí với Pháp Luân Công có đậm color tôn giáo phía thần, mê tín dị đoan, lừa đảo như vậy, mặc dù trong các quảng cáo giới thiệu về Pháp Luân Công thì giỏi nhiên không tồn tại nói đến điều đó rằng cửa hàng chúng tôi phi tởm tế, phi chính trị, phi tôn giáo, không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào……

Trích: “Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp có liên quan đến tôn giáo?

Trả lời: không liên quan, Pháp Luân Đại Pháp là 1 trong môn tu luyện Phật Gia, nhưng hoàn toàn không tương quan đến Phật giáo, cũng như bất kỳ tôn giáo nào, kể cả Đạo giáo, Nho giáo. Bề ngoài hoạt đụng của Pháp Luân Đại Pháp cũng không tương quan đến tôn giáo: không tồn tại tổ chức phân cấp (chỉ một Sư phụ và các học viên đồng đẳng), không có nghi thức tôn giáo, không có lệ phí tham gia, không có đăng ký kết (ai mê thích thì học, không mê thích thì thôi). Pháp Luân Đại Pháp là phi tôn giáo, phi bao gồm trị, phi gớm tế..

Hỏi: Môn này có gây trở ngại mang đến tôn giáo nhưng tôi sẽ theo không?

Trả lời: Mọi tín đồ theo bất kể tín ngưỡng truyền thống cuội nguồn nào đầy đủ được hoan nghênh theo học Pháp Luân Đại Pháp. Dù bạn đó có quyết định chỉ tập trung theo học Pháp Luân Đại Pháp hay là không thì luôn luôn luôn là sàng lọc của cá nhân.” <5>.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Trải Nghiệm Của Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Pháp Luân Công cùng Lý Hồng Chí lừa đảo buôn thần buôn bán thánh như vậy, tín thứ Pháp Luân Công không thể nhận thấy được điều ấy (vì tín đồ đã bị Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lừa đảo thông qua các chuyên môn tẩy óc như lăng xê lừa đảo, đọc kinh văn, phát bao gồm niệm, niệm Pháp Luân Đại Pháp tốt, quăng quật qua thực sự và xúc tích của sự thật, quy tất cả mọi sự cản bước là can nhiễu của cựu thế lực an bài…..) mà ngay cả đa số người dân nước ta cũng không có một chú ý nhận chính xác về tịch tà này.

Điều xứng đáng nói không chỉ có thế là trong khi Pháp Luân Công đang truyền bá vào nước ta chừng trên dưới 15 trong năm này thông qua những trang web, trải qua việc rải truyền đơn, trải qua việc quảng bá và biểu diễn của những đoàn thẩm mỹ (Thiên quốc nhạc đoàn, Hồng Ân, Hồng Dương, Thần Vận…..) mà lại không một cơ sở đoàn thể, tổ chức cá thể có một giờ đồng hồ nói thích hợp đáng, đầy đủ uy tín vun trần tà đạo này!

Pháp Đăng – Hải Tuệ

| Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

Tham khảo/Chú thích:<1>- Giảng Pháp trên Pháp hội thành phố Los Angeles <2006>, Lý Hồng Chí, Ngày 25 tháng 2, 2006 http://vi.falundafa.org/lectures/20060225L.html<2>- Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, wiki Việt<3> Giảng Pháp trên Pháp hội New York, Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York. Http://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html<4>-http://chanhkien.org/2011/04/phat-chinh-niem-ho-tro-than-van-o-new-york-va-chung-kien-su-ky-dieu-cua-dai-phap.html<5>- Một số câu hỏi thường gặp, http://vi.falundafa.org/faqs.html#religios


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay