Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2m , chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m

      40
*

Bạn đang xem: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2m , chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có form size ở trong trái tim bể là: chiều lâu năm 2m, chiều rộng 1,5m và độ cao 1m. Mức nước vào bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể. Hỏi trong bể tất cả bao nhiêu lít nước? (1 dm khối bởi 1 lít)


*

Giải;

Thể tích bồn tắm là;

2x1,5x1=3(met khoi)

Số lít nước vào bể là;

3x4/5=2,4(met khoi)

Đổi;2,4 mét khối =24 dm khối =24 lít nước

Đáp số;24 lit


*

Một bể nước những thiết kế hộp chữ nhật có size ở trong lòng bể là: chiều lâu năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 1m. Nấc nước trong bể cao bằng 

*
 chiều cao của bể. Hỏi vào bể bao gồm bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1 lít)


Một bể nước ngoài mặt hộp chữ nhật có form size ở trong tâm bể là chiều nhiều năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước vào bể cao bởi 4/5 độ cao của bể. Hỏi vào bể có bao nhiêu lít nước? (1 dm3 = 1 lít)


Xem thêm: Top Các Nhân Vật Hoạt Hình Được Yêu Thích Nhất Mọi Thời Đại Và Bất Ngờ Sau Đó

Một bể nước những thiết kế hộp chữ nhật có form size ở trong lòng bể là : chiều lâu năm 2m, chiều rộng 1,5m và độ cao 1m. Nút nước trong bể cao bởi 4 5  chiều cao của bể. Hỏi vào bể bao gồm bao nhiêu lít nước ? ( 1 d m 3  = 1 lít)


Một bể làm nên hộp chữ nhật có kích thước ở trong tâm bể là: chiều nhiều năm 2m, chiều rộng 1,5m và độ cao 1m. Mức nước vào bể cao bằng 4/5 độ cao của bể. Hỏi vào bể có bao nhiêu lít nước ( 1dm3 = 1 l )


Một bể nước làm nên hộp chữ nhật có size ở trong lòng bể là : chiều nhiều năm 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước vào bể cao bằng 4/5 độ cao của bể. Hỏi trong bể tất cả bao nhiêu lít nước ? (1dm3 = 1 lít)

giúp bản thân với


một bể nước hình trạng hop chữ nhật có size ở trong tim bể là : chiều lâu năm 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể. Hỏi trong bể bao gồm bao nhiêu lít nước ? ( 1dm3 = 1 lít )


Một bể nước những thiết kế hộp chữ nhật có size ở trong thâm tâm bể là: chiều dài 2m, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 1m. Nút nước vào bể cao bởi 4/5 chiều cao của bể. Hỏi trong bể gồm bao nhiêu lít nước?

 


Một bể nước hình dáng hộp chữ nhật có kích thước ở trong tâm địa bể là:chiều lâu năm 2m, chiều rộng 1,5m và độ cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu nước?(1dm3=1 lít)


Xem thêm: Clip: Tây Hạ Kén Rễ, Hư Trúc Và Công Chúa Tây Hạ, Thiên Long Bát Bộ

Một bể nước hình dạng hộp chữ nhật có kích cỡ ở trong tim bể là chiều nhiều năm 2m chiều rộng lớn 1,5 và độ cao 1m .Mức nước vào bể cao bởi 4/5 độ cao của bể . Hỏi vào bể có bao nhiêu lít nước ? (1 dm3 = 1l)


Một bể nước hình trạng hộp chữ nhật có form size trong lòng bể là : chiều nhiều năm 2m , chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 1 m . Nấc nước trong bể cao bởi 4/5 chiều cao của bể . Hỏi vào bể có bao nhiêu lít nước ? ( 1dm3 = 1 lít )


Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay