Một hình chữ nhật có chu vi bằng 140 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài     a) tính diện tích hình chữ nhật    b) một hình tam giác có diện tích bằng nửa diện tích hình chữ nhật , có độ dài bằng chiều

      49
*

Một hình chữ nhật có chu vi bởi 140 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài 

a) Tính diện tích s hình chữ nhật

b) Một hình tam giác có diện tích s bằng nửa diện tích hình chữ nhật , bao gồm độ dài bởi chiều lâu năm hình chữ nhật .So sánh độ cao của tam giác cùng với chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 140 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài     a) tính diện tích hình chữ nhật    b) một hình tam giác có diện tích bằng nửa diện tích hình chữ nhật , có độ dài bằng chiều


*

một hình chữ nhật gồm chu vi là 140,chiều rộng bởi 2/5 chiều dài.

a>Tính chiều dài,chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

b>Một hình tam giác có diện tích bởi nửa diện tích hình chữ nhật đó,có độ lâu năm đáy bằng chiều dài hình chữ nhật.So sánh độ cao hình tam giác với chiều rộng lớn hình chữ nhật.


*

a. Nửa chu vi hình công nhân ( tức tổng chiều dài cùng chiều rộng) của hình công nhân là:

140 : 2 = 70

Chiều dài hình cn là :

70 : (2 + 3) x 3 = 42

Chiều rộng lớn hình công nhân là:

70 - 42 = 28

b. Cơ mà đáy hình tam giác bằng chiều dài hình cn => chiều cao hình tam giác = chiều rộng lớn hình CN


a) Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

140:2=70

Ta gồm sơ đồ:

Chiều dài: |----|----|----|----|----|

Chiều rộng: |----|----|

tổng số phần đều bằng nhau là: 5+2=7 (phần)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: (70:7)x5=50

chiều rộng hình chữ nhật là (70-50=20

b) Vì diện tích s tam giác bởi một nửa diện tích hình chữ nhật cùng chiều lâu năm cạnh đáy tam giác bởi chiều lâu năm hình chữ nhật nên

mà diện tích hình chữ nhật là S=20x50=1000

Vậy diện tích tam giác là: 1000:2=500

từ kia có chiều cao tam giác là : (500x2):50=20.

Vậy độ cao tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật.


Đúng 0
phản hồi (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi là 140cm ,chiều rộng bởi 2/5 chiều dài

a) Tính diện tích s hình chữ nhật .

b) Một hình tam giác có diện tích s bằng nửa diện tích hình chữ nhật kia .Có độ dài bởi chiều nhiều năm hình chữ nhật .Tính độ cao hình tam giác.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
1
1
Gửi hủy
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70 (m)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 70 : ( 2 + 5 ) × 2 = 20 (m)Chiều dài hình chữ nhật là: 70 - đôi mươi = 50 (m)Diện tích hình chữ nhật là: 20 × 50 = 1000 (m²) Đ/s: 1000m²
Đúng 0

bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

1 hình chữ nhật có chu vi 140 centimet ,chiều rộng bằng 2 phần 3d dài tính diện tích.1 hình tam giác có diện tích s bằng nửa diện tích hình đó gồm độ dài đáy bởi chiều dài hình đó . Hãy đối chiếu chiều cao hình tam giác cùng với chiều rộng hình chữ nhật 

 


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
1
0
Gửi hủy

lộn xộn quá


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

 a MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI 140 CM.CHIỀU RỘNG BẰNG 2/5 CHIỀU DÀI.b MỘT HÌNH TAM GIÁC CÓ DIỆN TÍCH BẰNG NỬA HÌNH CHỮ ,CÓ ĐỘ DÀI ĐÁY BẰNG CHIỀU DÀI HÌNH CHỮ NHẬT SO SÁNH CHIỀU CAO HÌNH TAM GIÁC .VỚI CHIỀU RỘNG


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
3
0
Gửi hủy

Nửa chu vi hình chữ nhật là 140 : 2 = 70 cm

Tổng số phần là 2 + 5 = 7 phần

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là 70 : 7 x 2 = đôi mươi cm

Đáy hình tam giác là 70 - đôi mươi = 50 cm

Diện tích tam giác là 20 x 50 : 2 = 500 cm2

Chiều cao hình tam giác là 500 x 2 : 50 = đôi mươi cm

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật bởi với chiều cao hình tam giác.


Đúng 1

phản hồi (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 140 : 2 = 70 cm

Tổng số phần là 2 + 5 = 7 phần

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là 70 : 7 x 2 = 20 cm

Đáy hình tam giác là 70 - trăng tròn = 50 cm

Diện tích tam giác là trăng tròn x 50 : 2 = 500 cm2

Chiều cao hình tam giác là 500 x 2 : 50 = 20 cm

Vậy chiều rộng hình chữ nhật bởi với độ cao hình tam giác.

Xem thêm: Cách Nạp Sò Garena Vào Game Chiến Dịch Huyền Thoại, Nạp Thẻ Chiến Dịch Huyền Thoại


Đúng 1
phản hồi (0)

thank you


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho một hình tam giác có chiều cao là 25cm với có diện tích s bằng 2/3 diện tích s một hình chữ nhật . Biết hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 2/3 chiều dài với chu vi là 50 cm . Tính độ dài canh đáy hình tam giác


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
2
0
Gửi hủy

Độ nhiều năm cạnh đáy là 8cm nha!


Đúng 0

comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật: 50 : 2 = 25 (cm)

Chiều rộng: 25 :(2+3) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài: 25 - 10 = 15 (cm)

Diện tích hình chữ nhật: 10 x 15 = 150 (cm2)

Diện tích hình tam giác: 150 x 2/3 = 100 (cm2)

Đáy tam giác: 100 x 2 : 25 = 8 (cm)


Đúng 0
phản hồi (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 140m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất nền dố

b) Một hình tam giác có diện tích bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật đó, có độdài đáy bằng chiều nhiều năm hình chữ nhật. So sánh chiều cao của hình tam giácvới chiều rộng lớn của hình chữ nhật.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán
5
0
nhờ cất hộ Hủy

a: Nửa chu vi là 140:2=70(m)

Chiều rộng là 70x2/7=20(m)

Chiều nhiều năm là 70-20=50(m)

Diện tích là 20x50=1000(m2)

b: diện tích s tam giác là: 1000:2=500(m2)

Độ dài chiều cao là 500x2:50=20(m)

 


Đúng 4

comment (0)

nửa chu vi là

140:2=70(m)

chiều lâu năm là

70:(2+5).5=50(m)

chiều rộng lớn là

70-50=20(m)

diện tích là

50.20=1000(m2)

diện tích tam giác là

1000.1/2=500(m2)

chiều cao là

500.2:50=20(m)

=> chiều cao tam giác = chiều rộng lớn hình chữ nhật


Đúng 0
comment (0)

 Nửa chu vi là 140:2=70(m)

Chiều rộng lớn là 70 x 2/7= 20 m

Chiều dài là 70 - đôi mươi = 50 m

Diện tích là đôi mươi x50=1000 m2

Diện tích tam giác là: 1000 : 2=500m2

Độ dài độ cao là 500 x 2: 50 = trăng tròn m

 


Đúng 1
phản hồi (0)

a)một hình chữ nhật tất cả chu vi 150 cm,chiều rộng kém chiều dài 15 cm,tính diện tích hình chữ nhật đó.

B)một hình bình hành có diện tích bằng 4/5 diện tích hình chữ nhật với và có chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật. Tính cạnh lòng của hình bình hành.


Xem cụ thể
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
3
1
Gửi bỏ

a. Chu vi hình chữ nhật chính là 150 cm

=> tổng số đo của chiều dài cùng chiều rộng là: 150: 2= 75cm (nửa chu vi)

=> Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là: (75+ 15): 2= 45 cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật chính là 45- 15= 30 cm

=> diện tích s hình chữ nhật sẽ là 45* 30= 1350 cm2

b. Diện tích s hình bình hành là 1350* 4/5= 1080 cm2

=> Cạnh đáy của hình bình hành nhiều năm 1080: 30= 36 cm


Đúng 0

bình luận (0)

a, Nửa chu vi hình chữ nhật là:

150 : 2 = 75(cm)

Chiều rộng lớn là:

(75 - 15) : 2 = 30(cm)

Chiều dài là:

75 - 30 = 45(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 30 = 1350(cm2)

Đ/s: 1350cm2

b, diện tích hình bình hành là:

1350 x (frac45)= 1080(cm)

Chiều cao bởi chiều rộng hình chữ nhật và bởi 30cm

Độ lâu năm đáy hình bình hành là:

1080 : 30 = 36(cm)

Đ/s: 36cm


Đúng 0
comment (0)

Cảm ơn ban nhiều.
Đúng 0
comment (0)
một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng là 5 phần 4 m. Chu vi của hình chữ nhật đó bởi 15 phần2 a, tính diện tích hình chữ nhật đó 

b,diện tích hình chữ nhật bằng một nửa diện tích s hình thoi . Biết dộ lâu năm một đường chéo của hình thoi bởi 5 phần 3m. Tính độ nhiều năm đường chéo còn lại của hình thoi.

 


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi diệt

ai làm đúng mình đến tick

 


Đúng 2

comment (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 20,5 centimet chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a)Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b)Một hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy bởi chiều dài của hình chữ nhật,chiều cao tương xứng bằng chiều rộng của hình chữ nhật.Tính diện tích hình tam giác đó.

c)Diẹn tích hình tam giác chiếm bao nhiêu xác suất diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Đinh Vũ Hề: Nam Chính Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn Dongphim


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
4
0
Gửi diệt

bài xích giải

a) Chiều rộng hình chữ nhật kia là: 20,5 : 100 x 60 = 12,3 (m)

diện tích hình chữ nhật kia là: 20,5 x 12,3 = 252,15 (m2)

b) diện tích s hình tam giác kia là: (20,5 x 12,3) : 2 = 126,075 (m2)

c) diện tích s hình tam giác chiếm số tỷ lệ diện tích hình chữ nhật là: 

126,075 : 252,15 x 100 = 50 (%)

Đáp số: a) 252,15 m2

b) 126,075 m2

c) 50%

Học giỏi nhé chúng ta Phương ~!!!!!!!!


Đúng 0

phản hồi (0)

chiều rộn là: 20,5x60%= 12,3 cm

a) a) diện tích là: 12,3x20,5= 252,15 cm2

b) diện tích tam giác là: 12,3x20,5:2= 126,075 cm2

đ/s:...

k mk nhé


Đúng 0
comment (0)

bài bác giải

a) Chiều rộng hình chữ nhật kia là: (20,5div100 imes60=12,3left(m ight))

diện tích s hình chữ nhật đó là: (20,5 imes12,3=252,15left(m^2 ight))

b) diện tích hình tam giác kia là: (left(20,5 imes12,3 ight)div2=126,075left(m^2 ight))

c) diện tích s hình tam giác chỉ chiếm số phần trăm diện tích hình chữ nhật là: 

(126,075div252,15 imes100=50\%)

Đáp số: a) (252,15m^2)

b) (126,075m^2)

c) (50\%)

# bạn của Zizi Minz Zin ( Duy ) #


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
chienquoc.com.vn


Chuyên mục: Esports

lịch phát sóng bóng đá hôm nay