Một hình chữ nhật có nửa chu vi

      228

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài hơn chiều rộng lớn 8centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi

*

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24centimet, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó.quý khách vẫn xem: Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18centimet, biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8cm


Xem thêm: #1 : Hướng Dẫn Chơi Ark Survival Evolved Nhanh Phá Đảo Cho Các Tân Thủ

*

Chiều lâu năm hình chữ nhật đó là:(24 + 8) : 2 = 16(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128(cm2)

Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng lớn kỉm chiều dài 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Tóm tắt:


Xem thêm: 《Vgvd》 Cách Tải Game Vương Giả Vinh Diệu Mới Nhất 2017

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều nhiều năm là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)

Nửa chu vi của Hchienquoc.com.vn đó là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều nhiều năm của Hcông nhân đó là:

(36 + 28) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng của Hcông nhân đó là:

36 - 27 = 9 (cm)

Diện tích của Hcông nhân đó là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2

Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi của một hình vuông gồm cạnh bằng 16cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Chu vi hình vuông là :

16 x 4 = 64(cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64: 2 = 32(cm)

Chiều lâu năm là:

(32+ 8) : 2 = 20(cm)

Chiều rộng là:

đôi mươi – 8 = 12(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 12 = 240(cm2)

Đáp số: 240cm2

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26 centimet, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 17 - 8 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật kia : 17 x 9 = 153 ((cm^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật là 153(cm^2).

một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26cm chiều rộng kém nhẹm chiều nhiều năm 8centimet .tính diện tích S của hình chữ nhật đó

Toongr chiều dài và chiều rộng lớn là:

26:2=13(cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(13-8):2=2,5(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

13-2,5=10,5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2,5x10,5=26,25(cm2)

ĐS: 26,25 cm2

-Chúc các bạn học tốt-

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26-8):2=9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153((cm^2))

Giai:

Chieu rong la: : 2 = 9

Chieu dai la: 9 + 8 = 17

Dien h cua hinh cua nhat la: 17 x 9 = 153

D/s: 153cm2

từ bỏ vẽ sơ trang bị tổng hiệu nhé , máy mk ko vẽ đc

nửa chu vi là tổng , chiều rộng lớn kém nhẹm chiều lâu năm là hiệu

chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9 ( centimet )

chiều lâu năm hình chữ nhật chính là :

9 + 8 = 17 ( centimet )

diện tích hình chữ nhật chính là :

17 nhân 9 = 153 ( centimet vuông )

đáp số : 153 centimet vuông

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng lớn, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 18centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Nửa chu vi vội chiều rộng lớn mốc giới hạn là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng bắt buộc chiều nhiều năm vội vàng 2 lần chiều rộng, còn mặt khác chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 18cm đề xuất chiều rộng lớn bởi 18cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật đó là: 18 x 2 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật chính là : 36 x 18 = 648 ( cm 2 )

Đáp số: 648 cm 2

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 18cm. Chiều rộng bằng 1/3 nửa chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích S hình chữ nhật đó


Chuyên mục: Game Mobile

cf68