Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi

      17
*

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 87,6m; chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8,8m. Tính diện tích s của mảnh đất nền đó. 

~MỌI NGƯỜI GIÚP EM HOÀN THÀNH ZỚI HÍC HÍC~


*

Nửa chu vi của mảnh đất nền :

87,6 : 2 = 43,8 ( m )

Chiều nhiều năm của mảnh đất :

( 43,8 + 8,8 ) : 2 = 26,3 ( m )

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền :

43,8 - 26,3 = 17,5 ( m )

Diện tích của mảnh khu đất :

26,3 x 17,5 = 460,25 ( m2 )

Đáp số : 460,25 m2 


*

Nửa chu vi là :

87,6 : 2 43 , 8 ( m ) 

Chiều lâu năm là :

( 43 , 8 + 8 , 8 ) : 2 = 26 , 3 ( m ) 

Chiều rộng là :

43 , 8 - 26 , 3 = 17 , 5 ( m ) 

 Diên tích là : 

26 , 3 x 17 , 5 = 460 , 25 ( m2) 


Nửa chu vi mảnh đất là:

87,6:2=43,8(m)

Chiều dài mảnh đất là:

(43,8+8,8):2=26,3(m)

Chiều rộng mảnh đất là:

43,8-26,3=17,5(m)

Diện tích mảnh đất là:

26,3x17,5=460,25(m2)

Đáp số : 460,25m2.

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi


một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 87,6m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 8,8m. Tính diện tích s của mảnh đất nền đó.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 16 m,biết nửa chu vi mảnh đất đó là 32 m. Trên mảnh đất nền đó người ta lấy 45 tỷ lệ diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích đất làm cho nhà.

 Mọi người giúp em nha.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài với nửa chu vi của mảnh đất nền là 84m.a) Tính chiều dài, chiều rộng của miếng đất.b) Tính diện tích s mảnh khu đất đó.Em đang nên gấp. Ai giúp em cùng với ạ❤


một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi 48m,chiều lâu năm 15.8 m.tính chiều rộng của mảnh đất nền đó là.

Xem thêm: Cách Vẽ Anime Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu Học, Dạy Vẽ Anime Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

một hình tam giác tất cả cạnh máy 1 dài 22.5dm,cảnh máy hai ngắn lại hơn cạnh đầu tiên 4.2 dm và dài hơn cạnh thứ ba 3.6 dm.tính chu vi hình tam giác đó.

một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 6.5m,chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng lớn .tính chu vi và ăn mặc tích mảnh đất hình chữ nhật đó.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều rộng là 9,8m; chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 3,2m. Tính chu vi và ăn diện tích mảnh đất đó?


một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chu vi là 35m,chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 2,5m.

a)tính diện tích s của mảnh đất

b)người ta dành riêng 1/4 mảnh đất nền đó để trồng hoa.Tính tỉ số xác suất diện tích khu đất trông hoa và ăn mặc tích mảnh đất.

Xem thêm: (Official Trailer) Năm Anh Em Siêu Nhân Power Rangers Movie 2017


Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 7,8 m; chiều dài hơn nữa chiều rộng 6,4m. Tính chu vi và mặc tích mảnh đất đó?


Có nhị mảnh đất, một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12m cùng một mảnh đất hình chữ nhật vuông tất cả cạnh bằng chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật. Biết diện tích s mảnh đất hình chữ nhật to hơn diện tích miếng đất hình vuông là 180m2. Tích chu vi mỗi mảnh đất.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi là 68,4 m . Chiều dài hơn nữa chiều rộng 6,8 m . Tính diện tích s mảnh đất đó .


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay