Nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1

      13
*

- nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở những thôn, mở túi đựng thư trình làng của Long Ngũ, sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến những NPC của 3 phe cùng thư gửi mang lại bạn, hãy xem thêm thư Long Ngũ gửi mang lại bạn. Trọng trách chính tuyến bao hàm 3 phe : chính phái, Trung lập và Tà phái bắt đầu từ cấp 20 là rất có thể làm . Hoàn toàn có thể thực hiện cả 3 loại trách nhiệm này thuộc lúc..

- rất có thể thực hiện bằng hệ thống làm trách nhiệm nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm mặt Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau thời điểm đối thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- sau khoản thời gian đánh bại Mạc Sầu, con quay về gặp Mạc Sầu nghỉ ngơi trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng trệt dưới (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương vãi Động tầng trệt dưới ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tiêu diệt Giới lưu giữ Phong trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- kế tiếp đến Điểm Thương đụng tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau khoản thời gian đánh bại Tả Đao Hiệp trở lại giao mang đến Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- kế tiếp đến tận hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành sơn -> tận hưởng Thuỷ Động) đánh ân oán Độc (264,207).

- sau khi tiêu diệt ân oán Độc con quay về gặp gỡ Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> công môn Tương Dương vượt qua Thần túng bấn Nam nhân (211,195).

- Sau khi phá hủy Thần bí thương nhân quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong làm trọng trách cấp đôi mươi -> dứt nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đi mang đến La Tiêu đánh (Lâm An -> Long Tuyền xã -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh tướng mạo Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy diệt Ninh tướng mạo Quân trở lại Biện Kinh gặp mặt Phó phái mạnh Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tiến công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu lại Thiện Trượng tảo về gặp gỡ Phó nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy lặng Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó mang lại Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây phái nam -> tởm Hoàng Động) giết Từ từ bỏ Lực (181,214).

- Sau khi tàn phá Từ tự Lực trở lại Thuý yên ổn Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đến Thiên vương vãi Bang (Tương Dương -> cha Lăng thị xã -> Bến tàu -> gặp gỡ Thuyền phu -> đi cho Thiên vương Đảo) gặp gỡ Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau thời điểm đánh bại Độc Tiếu Tẩu quay về gặp gỡ Phó nam giới Băng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến thiếu hụt Lâm tự (Biện khiếp -> thiếu thốn Lâm Tự) gặp Đại sư không Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư quay về chạm mặt Phó phái mạnh Băng.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm trọng trách cấp trăng tròn -> ngừng nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ đưa ra HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện ghê -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- sau đó đi cho Lâm An gặp gỡ Thái Công Công (203,200) rước Thiên hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ chúng ta đi tấn công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) nghỉ ngơi Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau khoản thời gian lấy được Kim Phật quay về chạm chán Thái Công Công.

- tiếp nối về chạm mặt Vân Nhi, xong nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu chạm chán Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- tiếp đến đi mang đến Thanh Thành sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh hạ Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp mặt Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- tiếp đến mang theo 1 vạn lượng bạc bẽo đên chạm chán Phó Lôi Thư (199,203) sống Long Tuyền Thôn.

- căn nguyên đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền xóm -> Ngũ Độc Giáo) gặp mặt Mặc Thù Hương chủ (186/195) trong mang Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> cho Phụ mẫu Điện bạn gặp gỡ Đào Thạch Môn (203/194).

- sau đó đến Thục cương Sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô hay (243,200).

- sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay trở lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- kế tiếp về gặp Phó Lôi Thư.

- tiếp nối đi đến Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Như Ngọc (210,196).

- kế tiếp đến gặp gỡ Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng sơn (Lân An -> Long Tuyền làng -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khoản thời gian diệt đạo tặc Lục Phi tảo về gặp gỡ Trần Tam Bảo sinh sống Biện ghê (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- kế tiếp đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện khiếp -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay nên đều được ->Tầng sản phẩm công nghệ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 chạm mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm mặt Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cương Sơn -> Linh cốc Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khi đánh bại hero kháng Kim Liêu Định trở lại Long Môn trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh..

- Về gặp gỡ Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ý muốn làm trách nhiệm cấp 20 -> kết thúc nhiệm vụ.

Xem thêm: Top 10 Game Đối Kháng Offline Cho Pc Cấu Hình Yếu, Top 10 Game Đối Kháng Offline Cho Pc Hay Nhất

Các thắc mắc liên quan đến chienquoc.com.vn chienquoc.com.vnVn, quý nhân sĩ sung sướng gửi thông tin về trang fan Page hay contact trực tiếp đến điện thoại tư vấn 1900988961 để nhận được sự cung cấp tốt nhất.

Xem thêm: Top 10 Game Đấu Võ Đối Kháng Cực Hay NhấT Trên Anroid, Ios, Top 7 Game Võ Đài Thi Đấu Với Hội Bạn Cực Hay

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 giữa những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên tô Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- khiếp nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1: gặp Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long tự ( Đại Lý => Điểm Thương tô => Thiên Long từ bỏ ) chạm chán Si Tăng (167,176) -> ra ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết trang bị phổ bởi vì Tàng Bảo khách hàng (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) sẽ giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự mang được đồ gia dụng phổ quay về ( bạn cũng có thể chỉ yêu cầu đánh sống 1 địa điểm cũng rất có thể lấy được đủ 5 cuốn) vạc hiện yêu thích Tăng là trả liền tảo về gặp Ngạo Vân Tông.

- trách nhiệm thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường chạm mặt Sầm Hùng (192,201).

- trọng trách thứ 3: Đi kiếm tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> kiếm tìm Hạ Lan bỏ ra (385,324) làm việc Thành Đô -> tìm kiếm Ngô Lão Thái làm việc Giang Tân làng (432,387).

- trọng trách thứ 2 : cù về chạm chán Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công đánh Lam Lang vương vãi (225,187). Sau thời điểm đánh bại Lam Lang vương -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu ngơi nghỉ Tương Dương (193,199).

- trách nhiệm thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) ở Phục Ngưu sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu tô Đông) -> con quay về chạm mặt Cung A Ngưu-> tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, dứt nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu các bạn đi thâm nhập Lôi Đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu demo sức, chúng ta đến chạm chán Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử sức ( lập team với đối thủ nữa nhằm vào đấu .

- trọng trách thứ 2 : sau khoản thời gian thắng lôi đài con quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> mang lại Dương Châu chạm chán Hỗn lếu (231,190) -> hãy mang lại đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt tiếp nhữa chứng minh bạn dạng lĩnh. Hắn tiến công cược rằng các bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân cơ mà nếu có kiếm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.

- trọng trách thứ 3 : cù về gặp mặt Ngạo Vân Tông, ông cho biết thêm Du Sương Tân nghỉ ngơi Thành Đô (421,304), vượt mặt Du Sương Tân con quay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp mặt Hỗn hỗn -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư tải ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc cho Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi cù về gặp Hỗn Hỗn.

- trọng trách thứ 2 : láo lếu Hỗn hỏi chúng ta một số câu hỏi về chiến trường Tống Kim. Các bạn trả lời chính xác -> nhấp vào lếu láo hỗn 1 đợt tiếp nhữa để nhấn thưởng.

- trọng trách thứ 3 : Đến Lâm An tàn phá thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> xoay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Đến Lâm An chạm chán Liễu nam giới Vân (171,190)-> mang lại Dương Châu gặp gỡ Giang độc nhất Tiêu (204,192) -> mang đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tấn công Nhím Chúa (291,159).

- trách nhiệm thứ 2 : Giang nhất Tiêu lại bảo các bạn đến chạm mặt Lạc Thanh Thu nghỉ ngơi Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê sống sòng bội bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu như hạ được bang công ty Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu sẽ xoá nợ cho Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên con quay về gặp gỡ bảo kê xoá nợ mang lại Lạc Thanh Thu.

- trách nhiệm thứ 3 : xoay về gặp Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết thêm bảo kiếm đang bị những nhân đồ vật võ lâm tranh đoạt ở nước ngoài thành, hãy đi mang bảo tìm về. Bạn ra ngoài thành phố Dương Châu mang đến toạ độ (173/212) tiến công nhân đồ võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm mang lại Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là trả nhưng các bạn đã xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : chạm mặt Liễu nam giới Vân -> cho Phượng Tường chạm mặt chủ tiêu cục tuy vậy Ưng (193,199) -> đến chạm mặt A Ngưu ( 196,203) ngơi nghỉ Phượng Tường chấm dứt nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 2 : tại Thành Đô chạm mặt Hạ Lão bạn dạng (376,316) -> Thục cương sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) vượt mặt Hôi Hầu vương (211,197). Cù về gặp Hạ Lão chấm dứt nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 bà bầu Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như yên ổn (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khoản thời gian thắng đàn chúng quay về chỗ Hà Lão phiên bản -> tới chạm chán Liễu nam giới Vân xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu thương cầu chúng ta đi thử sức nghỉ ngơi lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để bệnh tỏ bạn dạng lĩnh. (Bạn đến những thành này cùng với cùng 1 người đùa khác PT, công ty PT gặp mặt Công Binh Tử nhằm xin thâm nhập lôi đài).

- nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về gặp mặt Liễu nam Vân -> đi tiến công Lôi đài một lần nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : gặp mặt Liễu nam Vân -> mang lại Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tìm kiếm Liễu nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu cầu chúng ta tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư cài đặt ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tiến công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập nên chúng ta cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau thời điểm thành công ở mặt trận quay về chạm mặt Liễu nam giới Vân, ông ấy đã hỏi các bạn 12 câu hỏi về mặt trận Tống Kim.

- trọng trách thứ 3 : gặp gỡ Liễu phái nam Vân cho biết Long truy tìm Vũ-> cho Đại Lý kiếm tìm Long truy vấn Vũ (216,185) trả thù, sau khi chiến thắng quay về kiếm tìm Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo các bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ các bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) đánh bại Hắc Diệp Hầu vương vãi (450,359), sau thời điểm đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương xoay về chạm chán Hoài Xuyên chấm dứt nhiệm vụ .

- trọng trách thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi tìm kiếm Trâu trường Cửu sinh hoạt Thành Đô (392,318).

- nhiệm vụ thứ 3 : Đến Thẩm Phong sinh hoạt Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện Thẩm Phong là 1 trong binh sĩ Tống triều mang dạng, ngay chớp nhoáng một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thì có thể tìm trên Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), vượt qua hắn rồi quay về gặp Thác BạcHoài Xuyên ngơi nghỉ Biện ghê báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : Đến tra cứu Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ chúng ta đến Vũ Di tô (Lâm An -> Long tuyền xã -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) thịt Hoàng Lang vương (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương vãi về gặp gỡ Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) sinh hoạt Tương Dương -> trở lại Thác bội nghĩa Hoài Xuyên.

- trọng trách thứ 3 : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên vị trí Tuý Hán sinh hoạt Lâm An (211,189) -> ra ngoài thành tấn công Thi Nghi Sinh hiện nay ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh tảo về chạm mặt Hoài Xuyên phục mệnh cùng nhận quà tặng hoàng kim <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm sau đó nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để dìm nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Thác bạc bẽo Hoài Xuyên bảo các bạn đến địa điểm Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ngơi nghỉ Tương Dương điều tra thực lỗi -> thâm nhập Lôi đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- trách nhiệm thứ 2 : tảo về chạm chán Uẩn Cổ -> chạm mặt Hoài Xuyên -> đánh win lôi đài 1 lần nữa.

- trọng trách thứ 3 : Về gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang lại Tương Dương hạ gần cạnh Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn quay về gặp gỡ Hoài Xuyên hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : bạn thấy mình không lập được rất nhiều chiến công nên mong tham gia chiến trường Tống Kim rước 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khi từ chiến trường quay về Thac Bac -> cho Thác bạc Hoài Xuyên trả lời thắc mắc !.

- trọng trách thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> con quay về chạm chán Hoài Xuyên lĩnh thưởng, kết thúc nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan mang đến chienquoc.com.vn chienquoc.com.vnVn, quý nhân sĩ vui mắt gửi tin tức về trang fan Page hay liên hệ trực tiếp đến điện thoại tư vấn 1900988961 để nhận thấy sự hỗ trợ tốt nhất.


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay
Kubet