Nhiệm vụ hoàng kim võ lâm miễn phí

      81
*

- Nhiệm vụ bao gồm tuyến đường được trao tự Long Ngũ sinh sống những thôn, mlàm việc túi đựng thỏng ra mắt của Long Ngũ, sẽ nhận thấy thư reviews của Long Ngũ mang đến các NPC của 3 phe cùng thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho chính mình. Nhiệm vụ bao gồm tuyến đường bao gồm 3 phe : Chính phái, Trung lập với Tà phái bước đầu tự cấp cho 20 là hoàn toàn có thể làm . Có thể tiến hành cả 3 các loại nhiệm vụ này đồng thời..

- cũng có thể triển khai bằng hệ thống làm cho trách nhiệm nhanh khô.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm mặt Lý Mạc Sầu (182,198) hội thoại.

- Sau Khi hội thoại, đến toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

- Sau khi vượt qua Mạc Sầu, trở lại chạm chán Mạc Sầu nghỉ ngơi vào thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thủ Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau lúc hủy hoại Giới Lưu Phong trở lại Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp mặt Hạ Vô Thỏng (212,195) đối thoại.

- Sau kia đến Điểm Thương rượu cồn tầng 3 (Đại lý -> Điểm tmùi hương sơn -> Điểm thương thơm rượu cồn -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- Sau khi vượt qua Tả Đao Hiệp trở lại giao mang lại Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tra cứu gặp gỡ Mạnh Phàm (203,187) hội thoại.

- Sau đó mang đến Hưởng Tbỏ Động (Thành Đô -> Tkhô nóng Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) tiến công Oán Độc (264,207).

- Sau lúc phá hủy Oán Độc quay về gặp mặt Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương vượt mặt Thần túng bấn Nam nhân (211,195).

- Sau khi phá hủy Thần bí thương thơm nhân trở lại Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở những làng mạc ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ao ước làm nhiệm vụ cấp cho đôi mươi -> Hoàn thành trọng trách.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ hoàng kim võ lâm miễn phí

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP. CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp trăng tròn.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinc gặp Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau kia đi đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh Tướng Quân ( 254,172).

- Sau Lúc hủy hoại Ninc Tướng Quân quay về Biện Kinch gặp mặt Phó Nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinch chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau đó đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tấn công Lưu Thiện nay Tượng ( 201,199).

- Đánh bại Lưu Thiện Trượng trở lại gặp gỡ Phó Nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinch chạm chán Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau đó cho Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) chạm mặt Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp kia mang lại Kinch Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) giết mổ Từ Tự Lực (181,214).

- Sau lúc hủy diệt Từ Tự Lực trở lại Thuý Yên Môn chạm chán Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinc chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó mang lại Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp mặt Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) chạm mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- Sau Lúc đánh bại Độc Tiếu Tẩu trở lại chạm chán Phó Nam Băng ngừng nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinch gặp Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau đó cho Thiếu Lâm Tự (Biện Kinc -> Thiếu Lâm Tự) gặp gỡ Đại sư Không Tịch (221/177).

- Tiếp cho rời khỏi cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại Không Tịch Đại Sư trở lại gặp gỡ Phó Nam Băng.

- Về gặp Long Ngũ (ngơi nghỉ các xã ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao có tác dụng trách nhiệm cấp trăng tròn -> Hoàn thành trách nhiệm.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho trăng tròn.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo bạn cho Chu Tiên Trấn (Biện Kinc -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) hội thoại.

- Sau kia đi mang lại Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) mang Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

- Thái cthổ địa dựa vào chúng ta đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sinh hoạt Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- Sau Lúc lấy được Kim Phật quay về chạm mặt Thái Công Công.

- Tiếp đến về chạm mặt Vân Nhi, chấm dứt trọng trách.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp mặt Tiêu sư (199,194) hội thoại.

- Sau đó đi cho Thanh khô Thành Sơn (Thủ Đô Hà Nội -> Tkhô cứng Thành Sơn) tấn công Hạ Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về chạm mặt Vân Nhi trên Chu Tiên Trấn.

- Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp mặt Phó Lôi Thư (199,203) ngơi nghỉ Long Tuyền Thôn.

- Lên mặt đường mang lại Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) chạm mặt Mặc Thù Hương Chủ (186/195) vào Mặc Thù Trại.

- Quay về Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Prúc Mẫu Điện chúng ta chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- Sau kia cho Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

- Sau lúc vượt qua Tiếu Vô Thường lấy được địa thiết bị trở về Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- Tiếp mang đến về gặp gỡ Phó Lôi Thỏng.

- Sau kia đi cho Biện Kinc chạm chán Nhỏng Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinch gặp gỡ Nlỗi Ngọc (210,196).

- Sau đó đến chạm chán Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) tàn phá đạo tặc Lục Phi (74,191).

- Sau Khi khử đạo tặc Lục Phi quay về gặp gỡ Trần Tam Bảo ngơi nghỉ Biện Kinc (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kyên ổn Đồ Đan (211,189).

- Sau đó cho Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinc -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái giỏi đề nghị hồ hết được ->Tầng sản phẩm 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp gỡ Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp mặt Đoan Mộc Thanh khô (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh hao (251,280) hội thoại.

- Đi lên Linc Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linc Cốc Động ) đánh Anh hùng phòng Kyên Liêu Định (193,196).

- Sau Khi đánh bại Anh hùng chống Kyên ổn Liêu Định trở lại Long Môn trấn gặp mặt Đoan Mộc Tkhô giòn..

- Về chạm chán Long Ngũ (nghỉ ngơi các làng mạc ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao có tác dụng trọng trách cấp đôi mươi -> Hoàn thành trọng trách.

Xem thêm: Xem Phim Warcraft Đại Chiến Hai Thế Giới Vietsub Thuyết Minh Full Hd

Các vướng mắc tương quan cho chienquoc.com.vn chienquoc.com.vnVn, quý nhân sĩ vui miệng gửi thông tin về trang Fan Page xuất xắc contact trực tiếp đến Điện thoại tư vấn 1900988961 nhằm cảm nhận sự cung cấp tốt nhất.

Xem thêm:

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 Một trong những phần ttận hưởng sau

- Đồ Kyên Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Kinch nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ lắp thêm 1: Gặp Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Thiên Long Tự ) gặp gỡ Si Tăng (167,176) -> Ra ngoài tra cứu 5 cuốn nắn Thiên Tàn Địa Kmáu trang bị phổ bởi vì Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang nắm dữ. Ra xung quanh Thiên Long Tự mang được thiết bị phổ quay về ( Quý Khách có thể chỉ việc tấn công ở một vị trí cũng hoàn toàn có thể rước được đầy đủ 5 cuốn) vạc hiện tại Si Tăng là đưa lập tức quay về chạm chán Ngạo Vân Tông.

- Nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái (Hoa Sơn Chình họa kỹ tường -> Hoa Sơn phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường chạm mặt Sầm Hùng (192,201).

- Nhiệm vụ thứ 3: Đi tra cứu Phan Nlỗi Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường chạm mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Gặp Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> tìm kiếm Hạ Lan Chi (385,324) sinh sống Thủ Đô -> search Ngô Lão Thái sống Giang Tân Thôn (432,387).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tiến công 50 con Sói Xanh. Sau Khi tiến công đầy đủ 50 nhỏ -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tra cứu Cung A Ngưu nghỉ ngơi Tương Dương (193,199).

- Nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) sinh hoạt Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) -> Quay về chạm mặt Cung A Ngưu-> tra cứu Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông đề xuất các bạn đi tsay đắm gia Lôi Đài sinh hoạt Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử mức độ, bạn đến gặp Công Binh Tử sinh hoạt các thành này báo danh test sức ( lập đội cùng với đối phương nữa để vào đấu .

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau lúc chiến hạ lôi đài trở lại chạm chán Ngạo Vân Tông -> mang lại Dương Châu chạm chán Hỗn Hỗn (231,190) -> hãy cho đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa minh chứng khả năng. Hắn tiến công cược rằng các bạn sẽ không thể nào kiếm được Du Sương Tân mà ví như bao gồm kiếm được thì cũng quan trọng vượt qua được hắn.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông, ông cho thấy thêm Du Sương Tân làm việc Thủ Đô Hà Nội (421,304), vượt mặt Du Sương Tân trở lại chạm chán Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Gặp Hỗn Hỗn -> đi mặt trận Tống Kyên ổn (Sử dụng Tống kim chiêu thư thiết lập làm việc Tiệp Tạp Hóa các đô thị hoặc đến Tương Dương -> Chiến ngôi trường Tống Kyên hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến ngôi trường Tống kim), vào mặt trận (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi trở lại chạm mặt Hỗn Hỗn.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Hỗn Hỗn hỏi các bạn một trong những câu hỏi về mặt trận Tống Kyên ổn. quý khách hàng vấn đáp đúng chuẩn -> nhấp vào Hỗn láo 1 đợt nữa để dìm thưởng trọn.

- Nhiệm vụ máy 3 : Đến Lâm An phá hủy thần túng trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> trở lại gặp gỡ Ngạo Vân Tông .Hoàn thành trách nhiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Đến Lâm An chạm mặt Liễu Nam Vân (171,190)-> đến Dương Châu gặp Giang Nhất Tiêu (204,192) -> đến Tần Lăng (Pmùi hương Tường -> Tần Lăng) tấn công 50 nhỏ nhím.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Giang Nhất Tiêu lại bảo các bạn mang lại gặp Lạc Tkhô giòn Thu ở Dương Châu (211,195) -> đi kiếm Bảo kê làm việc sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu như hạ được bang chủ Lộ Trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu đang xoá nợ cho Lạc Thanh Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên trở lại chạm mặt bảo kê xoá nợ mang lại Lạc Thanh khô Thu.

- Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : Quay về gặp Lạc Tkhô cứng Thu, Lạc Thanh hao Thu cho thấy thêm bảo tìm đang bị những nhân vật võ lâm trực rỡ giành làm việc ngoài thành phố, hãy đi mang bảo tìm về. quý khách ra ngoại thành Dương Châu mang lại toạ độ (173/212) tiến công nhân thiết bị võ lâm. Quay về chuyển bảo tìm mang lại Lạc Tkhô giòn Thu, bảo kiếm này là mang mà lại bạn đã kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần đầu : Gặp Liễu Nam Vân -> mang lại Phượng Tường chạm chán chủ tiêu viên Song Ưng (193,199) -> đến gặp A Ngưu ( 196,203) ngơi nghỉ Phượng Tường kết thúc trọng trách.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Tại Thủ Đô gặp mặt Hạ Lão Bản (376,316) -> Thục Cương sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiến công 50 nhỏ khỉ xám .Sau Khi rước đầy đủ óc khỉ, các bạn quay về gặp gỡ Hạ Lão ngừng trách nhiệm.

- Nhiệm vụ trang bị 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 bà mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau lúc win đàn chúng trở lại địa điểm Hà Lão Bản -> tới gặp Liễu Nam Vân xong trọng trách.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ lần đầu : Liễu Nam Vân thử khám phá chúng ta đi test sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) nhằm chứng tỏ khả năng. (quý khách mang đến những thành này cùng với cùng một bạn chơi không giống PT, nhà PT gặp gỡ Công Binc Tử nhằm xin tsay đắm gia lôi đài).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau khi chiến thắng quay về chạm mặt Liễu Nam Vân -> đi đánh Lôi đài một đợt tiếp nhữa.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> mang đến Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Liễu Nam Vân đề nghị các bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống klặng chiêu thư cài ngơi nghỉ Tiệp Tạp Hóa những đô thị hoặc mang đến Tương Dương -> Chiến ngôi trường Tống Kyên hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến ngôi trường Tống kim) tấn công rước 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập bắt buộc bạn cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau khi thành công xuất sắc sống mặt trận quay về gặp gỡ Liễu Nam Vân, ông ấy vẫn hỏi bạn 12 thắc mắc về mặt trận Tống Kim.

- Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho thấy Long Truy Vũ-> đến Đại Lý tìm Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khoản thời gian thành công trở lại tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo chúng ta mang đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinch chạm mặt Thác Bạt Hoài Xulặng (209,190) nhằm học hỏi và giao lưu. Hoài Xuim nhờ vào chúng ta đến Đường Môn (Thủ Đô Hà Nội -> Đường môn) bắt 50 nhỏ Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đầy đủ 50 bé trở lại chạm mặt Hoài Xuyên ổn ngừng trọng trách .

- Nhiệm vụ thứ hai : Hoài Xulặng trải đời chúng ta đi tìm kiếm Trâu Trường Cửu nghỉ ngơi Thành Đô (392,318).

- Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Thẩm Phong ngơi nghỉ Dương Châu (210,192), tại đây các bạn vạc hiện nay Thđộ ẩm Phong là 1 trong binh lực Tống triều cải trang, ngay chớp nhoáng một trận kịch chiến ra mắt (ví như bị Thđộ ẩm Phong giết thịt thì rất có thể tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi trở lại gặp gỡ Thác BạcHoài Xuyên ổn làm việc Biện Kinc đưa thông tin, kết thúc trách nhiệm.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Đến kiếm tìm Thác Bạt Hoài Xuim, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền làng mạc -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết mổ 50 bé Sói quà, sau thời điểm làm thịt được 50 bé sói xoàn về gặp mặt Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xulặng bảo bạn đên nơi Lưu Uẩn Cổ (201,199) ngơi nghỉ Tương Dương -> trở lại Thác Bạc Tình Hoài Xuim.

- Nhiệm vụ thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên nơi Tuý Hán nghỉ ngơi Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinh hiện tại sống Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinch quay về chạm mặt Hoài Xuim phục mệnh cùng nhận phần thưởng hoàng klặng <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tiếp nối thủ thỉ tiếp với Thác Bạt Hoài Xuim để thừa nhận nhẫn hoàng kyên ổn.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Thác Bạc Tình Hoài Xuim bảo các bạn đến vị trí Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) nghỉ ngơi Tương Dương điều tra thực lỗi -> tyêu thích gia Lôi đài sinh sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về gặp Uẩn Cổ -> chạm chán Hoài Xuyên -> tấn công win lôi đài 1 đợt nữa.

- Nhiệm vụ thứ 3 : Về gặp Thác Bạt Hoài Xulặng -> mang lại Tương Dương hạ sát Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minch Viễn trở lại gặp gỡ Hoài Xulặng dứt trọng trách.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Quý Khách thấy mình chưa lập được nhiều chiến công đề xuất muốn ttê mê gia Chiến ngôi trường Tống Kim đem 200 điểm tích luỹ. ( Quý Khách theo Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau khi từ bỏ chiến trường trở lại Thac Bac -> mang đến Thác Bạc Hoài Xuim trả lời câu hỏi !.

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> trở lại gặp mặt Hoài Xuyên lĩnh ttận hưởng, ngừng trọng trách ..

Các thắc mắc tương quan cho chienquoc.com.vn chienquoc.com.vnVn, quý thân sĩ vui tươi gửi ban bố về trang Fan Page xuất xắc contact trực tiếp đến Hỗ trợ tư vấn 1900988961 để nhận ra sự cung cấp tốt nhất có thể.


Chuyên mục: Tin Tức