Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Đừng như lã bố, hãy học triệu vân: vượt qua ải mỹ nhân mới xứng gọi là anh hùng!

      81

“Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” dừng như đang trở thành lời nguyền cực nhọc giải từ xưa mang lại nay. Trong lịch sử có biết bao hero mất đi danh vọng hay thậm chí là cả tổ quốc chỉ bởi khó qua được ải hotgirl xinh đẹp. Đừng như Lã tía háo sắc nhưng mà hãy học Triệu Vân đang vượt qua ải người đẹp và xứng danh call là anh hùng.

Bạn đang xem: Đừng như lã bố, hãy học triệu vân: vượt qua ải mỹ nhân mới xứng gọi là anh hùng!

Lã ba – hổ lang đội vệt anh hùng

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Lã Bố có thể nói là vị tướng can đảm nhất, vũ dũng hơn cả những nhân thứ Triệu Vân, quan tiền Vũ, Trương Phi, hứa hẹn Chử, Mã Siêu. Lã bố đã từng 1 mình chiến đấu với lưu lại Bị, quan liêu Vũ và Trương Phi. Lã tía ra trận đầu búi tóc, đội kim quan, quanh đó phủ cạnh bên đường nghê, thắt bảo đới ti loan, mình khoác chiến bào đỏ thêu trăm hoa, bên cạnh khoác áo giáp thú diện liên hoàn, lưng đeo một bộ cung thương hiệu bạc, tay cố gắng phương thiên hoạ kích, cưỡi ngựa chiến Xích Thố, quả cảm vô cùng. 

Lã tía nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, tuy nhiên lại là kẻ hay trở khía cạnh lật lọng, thấy lợi quên nghĩa. Trước do vàng bạc tình chức tước nhưng mà giết nghĩa phụ Đinh Nguyên, qua hầu Đổng Trác; sau lại vị tranh bạn nữ Điêu Thuyền nhưng mà giết “nghĩa phụ” chúng ta Đổng. Cuộc đời chinh chiến của Lã Bố có tương đối nhiều thắng lợi, mà lại vần thơ ca ngợi Lã Bố hero thì gần như là không có. 

Nếu trên trận mạc Lã tía uy dũng hơn người, thì trước chị em sắc, Lã tía lại không còn giữ được phong cách của bao gồm nhân quân tử. Hồi 8 “Tam quốc diễn nghĩa” có đoạn:

“Hôm sau Doãn sai fan đem ngọc minh châu, xưa nay vẫn cất kỹ một nơi, call thợ khéo, có tác dụng một cỗ nón vàng, mật sai fan đem biếu Lã Bố.

Bố mừng rỡ, thân mang đến nhà Doãn tạ ơn.

Doãn làm sẵn của ngon vật khó định hình đợi tía đến. Doãn ra cửa đón tiếp vào hậu đường, mời ngồi lên trên.

Bố nói:

– Tôi là một trong những tiểu tướng ở trong phủ, tư đồ là 1 trong vị đại thần vào triều, sao lại quá tôn kính như vậy?

Doãn nói:

– ni thiên hạ không ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy có tướng quân nhưng thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính, chưa phải là tôn kính dòng chức của tướng quân nhưng là tôn kính dòng tài của tướng quân đó.

Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen mang khen nhằm mãi mẫu đức Đổng thái sư và loại tài Lã Bố.

Bố cười cợt vang với uống rượu thoả thích. Bấy tiếng Doãn new đuổi đầy tớ lùi ra, chỉ để vài bạn tỳ thiếp đứng hầu rượu. Khi tía ngà ngà say, Doãn nói truyền rằng:

– Gọi con trẻ nó ra đây!

Một lát nhì thị tỳ đỡ Điêu Thuyền make up thật long lanh bước ra. Lã bố trông thấy lag mình, hỏi:

– người nào vậy?

Doãn nói:

– Đó là nhỏ gái nhỏ lão, thương hiệu là Điêu Thuyền. Lão nay được ơn tướng quân gồm lòng hạ núm mà coi như vị trí chí thân, đề nghị lão sai nó ra để xin chào tướng quân.

Liền không nên Điêu Thuyền bưng chén rượu mời.

Thuyền nâng chén bát rượu mời Bố. 2 bên nhìn nhau, đầu mi cuối mắt…

Vương Doãn đưa tảng say, nói:

– nhỏ cố mời tướng tá quân uống vài chén bát con nhé! các bạn ta đều trông phụ thuộc tướng quân đấy.

Bố mời Thuyền ngồi. Thuyền giả phương pháp thẹn thùng, ước ao lui vào, Doãn nói:

– tướng mạo quân là chúng ta chí thân với ta, bé cứ ngồi chớ ngại.

Thuyền khép nép, ngồi kề bên Doãn.

Lã tía nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài ba chén.

*

Doãn mới trỏ tay vào Thuyền mà lại bảo Lã tía rằng:

– Lão vẫn có ý cho nó phục dịch tướng quân làm cho tỳ thiếp, chưa chắc chắn tướng quân bao gồm bụng hạ vắt thương mang lại không?

Bố nghe nói vội vã đứng dậy, ra bên ngoài chiếu, tạ mà lại nói rằng:

– giả dụ được như thế, tôi xin một đời làm cho khuyển mã để báo đáp ơn sâu.

Doãn nói:

– nay mai xin chọn ngày lành mon tốt, chuyển nó đến bao phủ tướng quân.

Xem thêm: Mã Số Tổng Đài Garena Lấy Ở Đâu, Số Tổng Đài Hỗ Trợ Garena Nhanh Chóng

Lã bố mừng hớn hở, đưa mắt nhìn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng liếc mắt đưa tình đáp lại”.

Trong cảnh này, quan tư đồ vương vãi Doãn call Lã bố là “anh hùng” chẳng qua là lời phỉnh phờ tưng bốc mà lại thôi, còn cái thể hiện thái độ “đầu mày cuối mắt”, “nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt” của Lã tía đã lộ rõ tà vai trung phong của kẻ phàm phu tục tử rồi.

Quả nhiên sau này, Lã bố căm hận cùng giết chết Đổng Trác, ngoại trừ thì nói là vì ao ước làm tôi trung trong phòng Hán, nhưng trong thì rõ là để cướp lại Điêu Thuyền. Suốt cuộc đời của Lã Bố, chỉ thấy y vị danh vị lợi, vì chưng sắc tình mà đổi khác lập ngôi trường xoành xoạch. Bạn quân tử anh hùng có ai như thế!

Triệu Tử Long – vị nhân vật đúng nghĩa

“Hổ uy tướng quân” Triệu Tử Long thì khác. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, ông hết lần này cho tới lần không giống được mệnh danh là anh hùng, lúc thì ngơi nghỉ Đương Dương “cứu chúa xông trăm trận”, lúc thì “Bốn tướng tá một tay khua sạch mát nhẵn” ở tuổi bảy mươi. Xét về vũ dũng, Tử Long không hơn được Lã Phụng Tiên, tuy thế ông lại là người dân có trung gồm nghĩa, trước thú vị của thiếu nữ sắc vẫn giữ trung khu đoan chính, quang minh lỗi lạc.

Hồi 52 “Tam quốc diễn nghĩa”, ở trận Quế Dương, Triệu Vân chưa đến 3000 quân đã vượt qua Trần Ứng. Thái thú Triệu Phạm sở hữu ấn tín cùng dẫn vài mươi tên kỵ mang lại tận trại Triệu Vân xin hàng. “Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thết đãi, chào đón ấn tín. Rượu được vài tuần, Phạm nói:

– tướng mạo quân bọn họ Triệu, tôi cũng họ Triệu, năm trăm năm ngoái đây dễ thường là 1 trong nhà cùng với nhau. Tướng quân quê sinh hoạt Chân Định, tôi cũng quê làm việc Chân Định, lại cùng làng. Ví như tướng quân không chê, mang lại tôi được kết có tác dụng anh em, thực là vạn hạnh.

Vân mừng lắm, cùng hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm tứ tháng. Phạm nhận Vân có tác dụng anh. Hai người cùng làng, cùng tuổi, lại thuộc họ, mười phần tương đắc với nhau cả mười. Mãi mang lại chiều mới tan tiệc, Phạm từ giã quay trở lại thành.

Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành lặng dân. Vân dặn quân sĩ cứ ở ko kể trại, chỉ mang năm chục bộ đội kỵ mã vào thành. Cư dân đốt hương bày trang bị bái vọng đứng quánh dọc con đường nghênh tiếp. Vân tủ dụ đâu đấy, Phạm mời Vân vào dinh nạp năng lượng tiệc. Lúc rượu đã ngà ngà say. Phạm lại mời Vân vào trong nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ sẽ say, Phạm tự nhiên gọi một người bầy bà ra nâng chén mời Triệu Vân. Vân trông thấy tín đồ ấy ăn diện đồ trắng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành mới hỏi Phạm:

– tín đồ này là ai?

Phạm thưa:

– Đó là Phàn thị, chị dâu tôi.

Tử Long nhẹ sắc mặt lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn thị chuốc rượu xong, Phạm mời ngồi xuống. Vân cảm tạ. Phàn thị lui vào trong nhà trong.

Vân bảo Phạm rằng:

– hiền đệ sao dám phiền mang lại lệnh tẩu mời rượu vậy?

Phạm cười, đáp:

– Cũng vì có chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi đang quá cố từ thời điểm cách đó ba năm, chị tôi làm việc goá một mình, không trót đời được. Tôi sẽ khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: “Hễ được fan nào đủ ba đk thì mới lấy: một là văn võ kiêm toàn, giờ đồn khắp cả thiên hạ; nhì là tướng tá mạo mặt đường vệ, uy nghi khác người; bố là nên cùng một chúng ta với anh tôi!”. Anh thử suy nghĩ xem thiên hạ có mấy tín đồ lại hợp được cả ba điều kiện ấy không? vậy mà tôn huynh con đường đường bậc anh hào, giờ vang tư bể, lại đồng họ với anh tôi, thật phù hợp với lời mong của chị tôi lắm. Còn nếu như không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng tá quân mang lại được nâng khăn sửa túi, nhằm kết thân lâu dài với nhau, tướng quân nghĩ sao?

Vân nghe nói, nổi giận, đứng lên thét lớn:

– Ta cùng với ngươi vẫn kết làm cho anh em, thì chị dâu ngươi tương tự như chị dâu ta, lẽ đâu làm việc loạn luân như thế!”.

Về sau, khi Khổng Minh biết chuyện bảo Tử Long rằng:

“ Đó là việc xuất sắc lành, tướng mạo quân sao ngớ ngẩn thế?

Vân thưa:

– Triệu Phạm đã cùng với tôi kết nghĩa anh em, nếu đem chị dâu hắn, thì mồm đời cười chê là một. Tín đồ goá ck bước đi bước nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm bắt đầu hàng, chưa biết bụng dạ cầm cố nào là ba, Chúa công bắt đầu dẹp yên ổn được Giang Hán, ngủ còn không yên, Vân tôi đâu dám do một người bọn bà cơ mà bỏ vấn đề lớn của chúa công?”.

Nếu Triệu Vân tương tự như Lã Bố, thì có lẽ rằng đã nhận ngay chẳng nghĩ, vắt rồi chưa biết chừng mắc mưu Triệu Phạm, thành Quế Dương cũng tuột ngoài tay.

Sau lúc Triệu Vân qua đời, Đại tướng tá quân Khương Duy bàn rằng:

“Triệu Vân trước theo tiên đế (Lưu Bị), trải nhiều lao khó, sửa sang thiên hạ, tuân thủ phép tắc, lao động đáng ghi vào sách sử. Trận đánh Đương Dương, nghĩa như quà đá, tận trung với chúa, vua tưởng nhớ ban thưởng, lễ nghĩa đầy đủ đầy mang lại kẻ bè đảng tôi vẫn quên cả thân mình. Bị tiêu diệt vẫn biết rằng, thân danh chẳng nát; sinh sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Kính cẩn theo khuôn phép nhưng xét thụy, nhu thuận hiền lành ấy là Thuận, thao tác làm việc thuận ngôi thứ, kìm hãm được tai hoạ, ấy là Bình, ứng theo phép đặt đến thuỵ là Thuận Bình hầu”.

Vượt qua chữ sắc bắt đầu đáng mặt anh hùng

Người xưa nói, “Tửu là xuyên ngôi trường dược, dung nhan là dao cạo xương”. Trên đầu chữ sắc đẹp (色), vốn đã chứa đao (刀). Các đấng đấng mày râu không nề đưa ra đao kiếm trên chiến trường, cơ mà lại quỵ xẻ trước đao kiếm của sắc dục, thì chung cuộc vẫn là một trong bại tướng cơ mà thôi. 

Không đụng lòng trước cô gái sắc, sống đây không có ý rằng không che chắn phụ nữ, không mếm mộ vợ con, mà ý muốn nói rằng đấng trượng phu nghỉ ngơi đời không thể vì sắc mà lại quên nghĩa, do ham dục nhưng mà làm chuyện bại hoại nhân luân. Trong “Tam quốc diễn nghĩa” có rất nhiều khách má đào hào kiệt, phận nhi cô bé nhưng vẫn được ngợi ca bởi vì khí huyết lẫm liệt trung trinh. Vậy đầy đủ thấy nhị chữ “anh hùng” đâu chỉ giành riêng cho nam giới, ai gồm nghĩa khí, ai bởi vì nghĩa quên mình phần lớn đáng điện thoại tư vấn là “anh hùng” vậy.

Xem thêm: Xem Phim Đô Rê Mon Tập Ngan, Phim Doremon Tập 1 Tập Ngắn Trọn Bộ

Cổ nhân bao gồm câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Trong vạn cái ác thì gian dâm đứng đầu). Giả dụ một tín đồ không thể buông vứt lòng dâm, ắt sẽ rơi vào hoàn cảnh đường ác. Thời hiện nay đại, lại sở hữu người lại hồ nước đồ cho rằng ham luyến chị em sắc là biểu hiện của “nam tính”, dâm dục là “bản lĩnh lũ ông”, chẳng còn kể gì cho lễ nghĩa.

Đấy chẳng buộc phải là trắng black lẫn lộn, coi chiếc xấu thành cái xuất sắc sao? Ôn vậy tri tân, những đấng cánh mày râu hãy noi gương Triệu Tử Long, đừng chuốc vết dơ ngàn đời như Lã Bố.


Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay