Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Tên giáo viên mặt lạnh như tiền

      44
Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Mu1ed1i tu00ecnh u0111u1ea7y gian truu00e2n giu1eefa mu1ed9t nhu00e2n viu00ean kinh doanh vu1eabn luu00f4n su1ed1ng vào du01b0 u00e2m cu1ee7a mu1ed1i tu00ecnh cu0169 5 nu0103m tru01b0u1edbc - Akihito Yura vu00e0 chu00e0ng giu00e1o viu00ean giu1eef tru1ebb, mu1eb7t lu1ea1nh nhu01b0 tiu1ec1n - Kaji sensei.","other_title":"","status":2,"seo":"Sensei wa Butchozura Shite Yatte Kuru cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 KURUSU HAIJI lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi, hiu1ec7n u0111u1ea1i, lu00e3ng mu1ea1n, H vu0103n, drama","authors":<"name":"kurusu haiji","slug":"kurusu-haiji">,"teams":<"name":"Aoisora Translattion Group","slug":"aoisora-translattion-group">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6025,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}" bookmark="">
Bản dịch đã có sự được cho phép Reup của tập thể nhóm dịch.

Mối tình đầy gian nan giữa một nhân viên kinh doanh vẫn luôn luôn sống trong dư vang của ái tình cũ 5 năm ngoái - Akihito Yura và chàng giáo viên duy trì trẻ, khía cạnh lạnh như tiền - Kaji sensei.


Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Mu1ed1i tu00ecnh u0111u1ea7y gian truu00e2n giu1eefa mu1ed9t nhu00e2n viu00ean sale vu1eabn luu00f4n su1ed1ng vào du01b0 u00e2m cu1ee7a mu1ed1i tu00ecnh cu0169 5 nu0103m tru01b0u1edbc - Akihito Yura vu00e0 chu00e0ng giu00e1o viu00ean giu1eef tru1ebb, mu1eb7t lu1ea1nh nhu01b0 tiu1ec1n - Kaji sensei.","other_title":"","status":2,"seo":"Sensei wa Butchozura Shite Yatte Kuru cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 KURUSU HAIJI lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi, hiu1ec7n u0111u1ea1i, lu00e3ng mu1ea1n, H vu0103n, drama","authors":<"name":"kurusu haiji","slug":"kurusu-haiji">,"teams":<"name":"Aoisora Translattion Group","slug":"aoisora-translattion-group">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6025,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}">

Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay