Tên trâm anh có ý nghĩa gì

      22
*

Bạn đang xem: Tên trâm anh có ý nghĩa gì

Bộ 118 竹 trúc <12, 18> 簪簪 trâmzān, zǎn(Danh) Trâm cài đầu. ◎Như: trừu trâm 抽簪 rút trâm ra (nghĩa bóng: bỏ quan tiền về). ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: Thập Nhất nương nãi thoát kim sứt nhất cổ tặng chi, Phong diệc trích kế thượng lục trâm vi báo 十一娘乃脫金釵一股贈之, 封亦摘髻上綠簪為報 (Phong Tam nương 封三娘) Cô Mười Một bèn rút một cành bôi vàng đưa tặng, Phong (nương) cũng lấy cây trâm biếc ở trên mái tóc để đáp lễ.(Phó) Nhanh, mau, vội. ◇Dịch khiếp 易經: Vật nghi bằng hạp trâm 勿疑朋盍簪 (Dự quái 豫卦) Đừng nghi ngờ thì bạn bè mau lại họp đông.(Động) Cài, cắm. ◇An nam giới Chí Lược 安南志畧: Thần liêu trâm hoa nhập nội yến hội 臣僚簪花入內宴會 (Phong tục 風俗) Các quan giắt hoa trên đầu vào đại nội dự tiệc.(Động) Nối liền, khâu dính vào.1. <簪纓> thoa anh
簪 gồm 18 nét, bộ trúc: tre trúc(118)簮 có 18 nét, cỗ trúc: tre trúc(118)臢 có 23 nét, cỗ nhục: thịt(130)

Xem thêm: Cách Chưởng Kamehameha Trong Game 7 Vien Ngoc Rong, Cách Dùng Kamehameha Trong Game 7 Viên Ngọc Rồng

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.

Xem thêm: Cách Sửa Chuột Bị Liệt Bên Phải, Từng Bước Để Phục Hồi Nút Trái Chuột

泱 bao gồm 8 nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 có 9 nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 tất cả 11 nét, cỗ nữ: cô gái giới, con gái, bọn bà(38)瑛 tất cả 13 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 gồm 14 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)撄 tất cả 14 nét, bộ thủ: tay(64)缨 có 14 nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)罂 gồm 14 nét, bộ phẫu: thứ sành(121)樱 có 15 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 gồm 15 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 bao gồm 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)甇 có 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)鹦 gồm 16 nét, cỗ điểu: bé chim(196)霙 tất cả 17 nét, cỗ vũ: mưa(173)嬰 bao gồm 17 nét, bộ nữ: nàng giới, nhỏ gái, bọn bà(38)甖 gồm 19 nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có đôi mươi nét, bộ khẩu: loại miệng(30)攖 có 20 nét, bộ thủ: tay(64)罌 có đôi mươi nét, cỗ phẫu: trang bị sành(121)櫻 gồm 21 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 bao gồm 21 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 bao gồm 22 nét, bộ nạch: căn bệnh tật(104)纓 có 23 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 bao gồm 28 nét, bộ điểu: con chim(196)

Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay
Kubet